Četvrtak , 21 Mart 2019
Obilježena 26. godišnjica formiranja 309. brdske brigade Kakanj
dav

Obilježena 26. godišnjica formiranja 309. brdske brigade Kakanj

Subota, 5. januar 2019. godine: Povodom 26. godišnjice formiranja kakanjske 309.brdske brigade Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas je u Gradskom spomen-parku u Kaknju upriličeno polaganje cvijeća na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina i Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945.

Prisutnima u Gradskom spomen-parku obratili su se prvi komandant 309. brdske brigade Džemal Hadžić, komandant jednog od bataljona 309. bbr Munir Karahodžić i v.d. načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo.

“Borci 309. brdske brigade pokazali su herojstvo na brojnim ratištima. Kakanjska 309. brdska brigada u srcima kakanjskih patriota zauzima posebno mjesto. Naša patriotska dužnost je da priču o ovoj herojskoj brigadi sačuvamo od zaborava i da istinu o njenoj ulozi u odbrani prenosimo novim generacijama. O svemu se može i treba dogovarati i razgovarati i uvijek treba njegovati mir i dijalog, ali nema pogodbe kada je u pitanju sloboda i opstanak našeg naroda i naše države  Bosne i Hercegovine. To je tekovina Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. koja se mora čuvati. Komandantu, svim starješinama i svim  borcima 309. brdske brigade Kakanj kao i njihovim porodicama čestitam Dan Brigade”, rekao je Šljivo.

Jedna od prvih i najpožrtvovanijih brigada Trećeg korpusa Armije R BiH, kakanjska 309brdska brigadaformirana je 5. januara 1993. godine.

Brigada  je po  formaciji  imala oko  2.400  boraca  i  starješina  razmještenih u  tri  brdska  bataljona, mMB četu, larb PVO, idč, čVP, inž. četu i logističku  četu.

Brigada je učestvovala u borbenim dejstvima na najtežim ratištima.

Početkom  oktobra 1994. godine formirana je 329. brdska brigada u čiji sastav su sa svojim ljudstvom, naoružanjem i vojnom opremom ušle dotadašnje kakanjske brigade, 309.brdska brigada i 311.lahka brigada 3. korpusa A RBiH. Prethodno je iz sastava ovih brigada izdvojen dio ljudstva, naoružanja i vojne opreme od kojih je formiran 3. manevarski bataljon Kakanj.

Ujedinjenjem brigada omogućeno je kvalitetnije logističko snabdijevanje jedne brigade, a povećana je i borbena efikasnost.