Utorak , 26 Mart 2019

Author Archives: Azra Fejzić

Najava 28. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 28/03/2019.godine (četvrtak) održati 28. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: (Materijale možete preuzeti klikom na tačku izuzev tačaka 24,  25. i 26. jer su u pripremi od strane obrađivača.) Prijedlog odluke o dodjeli 15.aprilskih priznanja Izvještaj o realizaciji Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018.godinu i sredstava od prodaje poslovnih ... Read More »

Danas krajnji rok za dostavu prijedloga po javnom pozivu za dodjelu 15.aprilskih priznanja

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja: 1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 ... Read More »

IZVJEŠTAJ SA 27. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas 28/02/2019 je Općinsko vijeće održalo 27. redovnu sjednicu. Kvorum Na sjednici je prisutno:25 vijećnika i vijećnica te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.  Odsutni su: Izudin Hrusto, Adnan Ibrahimspahić, Adisa Škulj i Mujo Fafulić. Naknadno je pristupio Elvedin Delić. Na današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci ... Read More »

Najava 27. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 28/02/2019 godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati 27. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: (Materijale možete preuzeti klikom na tačku.) 1.Prijedlog odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Kakanj 2019-2021. 2.Prijedlog odluke o nazivima ulica na području općine Kakanj sa Izvještajem o radu Komisije i prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima ... Read More »

IZVJEŠTAJ SA 26. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOGA VIJEĆA

Danas je Općinsko vijeće održalo svoju 26.redovnu sjednicu. Kvorum Na današnjoj sjednici bilo je prisutno 28 vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili: Adisa Škulj Naknadno su pristupili: Elvedin Delić Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također na današnjoj sjednici bio je i Daut Bajramović, predstavnik ... Read More »

Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.01.2019.godine (četvrtak) održati svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga poslovnika o radu Općinskog vijeća Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2018.godinu Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim ... Read More »

Izvještaj sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Danas 31.12.2018.godine sa početkom u 9:00 sati Općinsko vijeće je održalo 25.redovnu sjednicu. Odlukama Centralne izborne komisije broj: 06-1-07-1-705/18 od 30.11.2018. i 06-1-07-1-709/18 od 3.12.2018.godine prestali su mandati vijećnicima Sedmedinu Amiđiću i Aldinu Šljivi, a dodijeljeni su slijedećim kvalificiranim kandidatima sa liste DF: Evelinu Bitiću i sa liste SDA: Namiru Taliću.  Nakon intoniranja himne vijećnici Bitić i Talić su dali ... Read More »

Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.12.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati  održati 25. redovnu sjednicu. Kolegij Općinskog vijeća je 20.12.2018.godine usaglasio  prijedlog dnevnog reda, a materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda: Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu Prijedlog odluke o izvšavanju budžeta Općine ... Read More »

Izvještaj sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Danas je Općinsko vijeće sa početkom u 9:00 sati održalo 24. redovnu sjednicu. Kvorum Na sjednici je  bilo prisutno 25 vijećnika i vijećnica a odsutni su bili:  Muhamed Kubat i Mujo Fafulić. Naknadno su pristupili: Rešad Merdić i Elvedin Delić. Zbog ranije podnesene ostavke radi preuzimanja mandata u Skupštini ZDK na sjednici nije bio i Sedmedin Amiđić. Današnjoj sjednici pored ... Read More »

Najava 24. redovne sjednice Općinskog vijeća – 29.11.2018.godine

Kolegij Općinskog vijeća održao je 21.11.2018.godine (srijeda) 24. sjednicu na kojoj je razmatrao predstvke i donio slijedeće zaključke: a)Zahtjev za davanje saglasnosti Općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele koncesije Kolegij je navedeni zahtjev zaključkom proslijedio na dalje postupanje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i svim mjesnim zajednicama u slivu Trstionice. b)Zahtjev MZ Kakanj I za uređenje parking prostora ... Read More »