Četvrtak , 21 Mart 2019

Author Archives: Maja Hodzic

Izmijenjena rješenja o imenovanju biračkih odbora

Spisak izmijenjenih rješenja o imenovanju biračkih odbora: 094A007 BREŽANI 094A002 MODRINJE 094A004 SOPOTNICA 094A011 BAŠIĆI 094A010 BRNJIC 094A008 ČATIĆI 094A003 BILJEŠEVO 094A014B VARDA 094A024 KRALJEVA SUTJESKA 094A023 BIŠTRANI 094A016 DONJI KAKANJ 094A025 NAŽBILJ 094A027 HODŽIĆI 094A026 KRŠEVAC 094A029 SEOCE 094A032 SLAPNICA 094A028 PAPRATNICA 094A034 HRASTOVAC 094A037 VELIKI TRNOVCI 094A039 BUKOVLJE 094A038 VUKANOVIĆI 094A041 OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ 1 094A040 ZGOŠĆA 094A043 ... Read More »

Prijedlog rješenja o imenovanju biračkih odbora

094A003 BILJEŠEVO 094A004 SOPOTNICA 094A001 BIJELE VODE 094A005 HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ 094A002 MODRINJE 094A007 BREŽANI 094A006 BJELAVIĆI 094A008 ČATIĆI 094A010 BRNJIC 094A009 STARA JAMA 094A011 BAŠIĆI 094A013 O.Š. 15. APRIL DOBOJ 094A012 DOBOJ 094A014A VARDA 094A014B VARDA 094A015 KLUB RADIO AMATERA 094A016 DONJI KAKANJ 094A018 TE KAKANJ 094A017 MRAMOR 094A019 DUBOVO BRDO 094A020 DUMANAC 094A023 BIŠTRANI 094A022 O.Š. MULAMUSTAFA BAŠESKIJA 094A021 ... Read More »

Septembarske godišnjice: Drugo oslobođenje Kaknja dogodilo se u periodu 9 – 26. septembar 1944. godine

Masovno pristupanje Narodnooslobodilačkoj vojsci sa teritorije Kaknja uslijedilo je u vrijeme borbi prilikom drugog oslobođenja Kaknja koje se dogodilo u periodu od 9. do 26. septembra 1944. godine. U tom periodu, na osnovu naredbe Vrhovnog štaba, brigade Desete divizije Petog korpusa su glavnim udarom dejstvovale na komunikaciji Zenica-Sarajevo-Mostar. Već 8. septembra zauzeta je željeznička stanica u Busovači, a sutradan, 9. ... Read More »

17. august 1958. godine – velika pobjeda FK “Rudar” Kakanj i ulazak u Drugu saveznu ligu

Listajući albume najljepših kakanjskih fudbalskih uspomena, nailazimo na 17. august 1958. godine. Trenutak kada se prvi put Druga savezna liga uselila i u naš rudarski gradić i kraj. Taj trenutak za nezaborav izborili su: Izet Džafić, Anton Duvnjak, Predrag Spasojević, Zijah Prežić, Salem Merdanović, Srećko Šimunac, Vitomir Đurđević, Toma Miškulin, Ivan Hornung, Zoran Bešlić i Alojz Šimunac. Iako je prošlo ... Read More »

Promocija knjige “ZAPISI IZ SJEĆANJA”

JU „ Gradska biblioteka“ Kakanj – TVORNICA KULTUIRE KAKANJ – POGON 2018 – organizira program promocije knjige „  ZAPISI IZ SJEĆANJA“, crtice iz  zavičaja, autora Ante Majstorovića. Promotori će biti: prof. dr . Stjepan Duvnjak, prof. Ivan Nujić i prof. Željko Grahovac. Promocija će se održati u bašti Gradske biblioteke Kakanj, u subotu 21. jula, sa početkom u 19,30 sati. Read More »

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih

Pozivamo građane općine Kakanj da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih. Javna rasprava  održat će se 20.7.2018. godine u 09:00 sati u Sali Općinskog vijeća. Skupština Kantona je na svojoj 61. sjednici, od 28.6.2018. godine, razmatrala i utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih, te isti uputila u ... Read More »