Nedjelja , 24 Februar 2019
Boračka stipendija: Konačna lista

Boračka stipendija: Konačna lista

Četvrtak, 17. januar 2019. godine: Objavljujemo Konačnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu boračke stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove.

Lista se može vidjeti klikom ovdjeuz pomoć šifre koju je svaki kandidat dobio prilikom predaje prijave na konkurs. 

Konačna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju. Odluku o broju studenata s konačne liste kojima će biti dodijeljena boračka stipendija donijet će Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

Uskoro će svi kandidati za stipendiju dobiti rješenja s poukom o pravnom lijeku u slučaju da su nezadovoljni listom.

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje