Srijeda , 21 Mart 2018

Aktivnosti tima za borbu protiv korupcije

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA TIMA OPĆINE KAKANJ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije obaveza je svih organa i nivoa vlasti u BiH da uspostave mehanizam za borbu protiv svih elemenata korupcije. Takođe Zaključcima SOGFBiH od 31.10.2017. godine Jedinice lokalne samouprave, koje nisu donijele Plan integriteta, trebaju isti donijeti uz uključivanje vijeća i civilnog društva, takođe jedan od zaključaka je ... Read More »