Ponedjeljak , 18 Juni 2018

EKO-SLIKA

Na Ponijerima procvjetali bosanski ljiljani (Lilium bosniacum), rijetka i posebna vrsta cvijeta

U toku mjeseca maja tekuće godine direktor Zavičajnog muzeja u Visokom mr.sci. Elvedin Šabanović – biolog pronašao je na kakanjskom izletištu Ponijeri vrlo rijetku i posebnu vrstu cvijeta koji se naziva Bosanski ljiljan. Shvativši koliki je značaj ovog ljiljana, pano na kojem se nalazi fotografija Bosanskog ljiljana uslikanog na Ponijerima sa detaljnim opisom i informacijama pronašao je mjesto u muzejskoj izložbi ... Read More »

Informacija u vezi neugodnog mirisa koji se pojavio u Kaknju: Općinska mobilna stanica utvrdila enormno povećanje koncentracije SO2, zatražena brza reakcija kantonalne i federalne inspekcije

Srijeda, 6. juni 2018. godine: Iz Općine Kakanj danas je upućen dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u kojem se kaže: “Petog juna 2018. godine Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline je zaprimila više poziva građana u vezi pojave neugodnog mirisa koji se širio dolinom rijeke Bosne, a dijelom i rijeke Zgošće, naročito ... Read More »

Nesvakidašnji slučaj: Realizirali ekološku akciju na Ponijerima i žele ostati anonimni

U četvrtak 31. maja 2018. godine jedno kakanjsko udruženje koje promoviše zaštitu životne sredine i sport, a koje želi ostati anonimno jer ne želi publicitet, realiziralo je veliku ekološku radnu akciju čišćenja izvora voda od Tršća do Ponijera, te akciju čišćenja područja oko spomenika na Ponijerima. Akciju je pomoglo Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj koje se obavezalo da će izvršiti odvoz prikupljenog smeća. ... Read More »

“Vodokom”: Zar je teško smeće ubaciti u kontejner?

I nakon mnogobrojnih upozorenja i dalje je prisutna pojava stvaranja mini-deponija pored polupraznih podzemnih kontejnera, poput ove na priloženoj fotografiji.  Ovakvim ponašanjem pojedinaca ne samo da se nanosi šteta ovom preduzeću, problem u redovnom poslu našim radnicima, već u ovim sve toplijim danima smeće pored kontejnera bi moglo biti i ozbiljan izvor širenja raznih zaraza. Istina je da većina građana ... Read More »

Poziv srednjoškolcima: Državno takmičenje za srednje škole „Mladi eko reporteri“

Program “Mladi eko reporteri” je licencirani internacionalni program koji se provodi u blizu 30 zemalja s ciljem da angažira mlade od 14-18 godina da istražuju pitanja i probleme zaštite okoliša i izvještavaju o njima kroz pisani, fotografski ili video zapis, a kad god je moguće, da predlože i rješenja. U BiH se realizira po drugi put. Prošle godine 70 radova ... Read More »

19.maja 1983.godine u domovima Kakanjaca protekla voda iz vodozahvata na rijeci Bukovici: U Kaknju se voda pije sa česme i nema redukcija, imamo blagodat kakvu nemaju ni veliki gradovi!

Tokom ljetnog perioda kada i veliki gradovi imaju probleme sa snabdijevanjem vodom zbog čega uvode redukcije, Kakanj je jedan od rijetkih gradova u kojem se, generalno gledano za bosanskohercegovačke prilike, bilježi pohvalna i nesvakidašnja situacija kontinuiranog snabdijevanja vodom, bez redukcija. Istina, u ljetnom periodu bilježe se situacije povremenih nestanaka vode u nekim vršnim dijelovima Kaknja, ali se radi o pojedinačnim slučajevima koji se ... Read More »

Povodom 22. aprila-Dana planete Zemlje C.E.K.O.R. Kakanj realizirao ekološke aktivnosti: Dodijeljene nagrade za najbolje i najkreativnije literarne i likovne radove, te radove napravljene od recikliranih materijala

Ponedjeljak, 23. april 2018. godine: Povodom 22. aprila-Dana planete Zemlje, Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj – C.E.K.O.R. Kakanj je organiziralo ekološke aktivnosti koje traju cijeli mjesec april. Početkom aprila raspisan je konkurs za najbolje i najkreativnije literarne i likovne radove o ekološkim temama, te radove napravljene od recikliranih materijala. Završna manifestacija na kojoj su predstavljeni najbolji radovi, te ... Read More »

Povodom 22. aprila-Dana planete Zemlje C.E.K.O.R. Kakanj realizirao ekološke aktivnosti: Organizirana akcija čišćenja u gradskom području, danas dodjela nagrada za najbolje i najkreativnije literarne i likovne radove, te radove napravljene od recikliranih materijala

Povodom 22. aprila-Dana planete Zemlje, Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj – C.E.K.O.R. Kakanj je organiziralo ekološke aktivnosti koje traju cijeli mjesec april. Početkom aprila raspisan je konkurs za najbolje i najkreativnije literarne i likovne radove o ekološkim temama, te radove napravljene od recikliranih materijala. Završna   manifestacija  na kojoj  će biti predstavljeni najbolji radovi, te dodijeljene nagrade će se ... Read More »

Obavijest za građane i predstavnike mjesnih zajednica u vezi identifikacije, sprečavanja nastanka i saniranja divljih deponija otpada

S ciljem realizacije Akcionog plana identifikacije, sprečavanja nastanka, te saniranja postojećih divljih deponija otpada na području općine Kakanj, koji je sačinjen od predstavnika Policijske stanice Kakanj, JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj i Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj, upućujemo slijedeću obavijest za građane i predstavnike mjesnih zajednica: Obavještavamo građane da su u skladu Odlukom o komunalnom redu Općine Kakanj dužni prijaviti svako ... Read More »

U periodu od 25.marta do 25.maja 2018.godine na području Kaknja velika, sveobuhvatna ekološka akcija pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije”

U periodu od 25.marta do 25.maja 2018.godine na području Kaknja će biti realizirana velika, sveobuhvatna ekološka akcija pod nazivom  “Grablje, vreće i rukavice, i svi u proljetne radne akcije”. Akcije će se održavati nedjeljom, a realizatori će  biti grupe volontera koje se organiziraju po mjesnim zajednicama i druge grupe volontera. Podršku akciji pružat će Općina Kakanj i Javno preduzeće “Vodokom”. Za sve ... Read More »