Utorak , 18 Decembar 2018

EKO-SLIKA

Idemo u planine: U subotu besplatan prevoz do Ponijera i nazad

U subotu 15. decembra 2018. godine Općina Kakanj će obezbijediti besplatan prevoz za sve zainteresirane građane do Ponijera i nazad. Polazak autobusa je u 9.00 sati, a povratak u 16.00 sati. Nije potrebna prethodna najava, svi koji žele do Ponijera trebaju u 9.00 sati biti kod sahat-kule. U skladu s potrebama bit će pozvani i dodatni autobusi. Read More »

V.d. načelnik Aldin Šljivo: Toplovod do Sarajeva DA, ali u okviru tog projekta rekonstrukcija postojeće i proširenje mreže daljinskog grijanja na području Kaknja

Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo smatra da je projekat izgradnje toplovoda od Termoelektrane Kakanj do Sarajeva dobar i nužan projekat, ali u okviru tog projekta je potrebno izvršiti rekonstrukciju postojeće i proširenje mreže daljinskog grijanja na području Kaknja. “Rekonstrukciju i proširenje kakanjske mreže treba finansirati novcem kojeg će viši nivoi osigurati za toplovod do Sarajeva, a Općina Kakanj ... Read More »

Jutros puno bolja situacija u pogledu kvaliteta zraka u Kaknju

Srijeda, 5. decembar 2018. godine: Nakon što je proteklih dana mjerna stanica Općine Kakanj bilježila porast koncentracije zagađujućih materija u zraku zbog čega je stanovništvu sugerisano da smanji kretanje na otvorenom prostoru, jutros se bilježi puno bolja situacija u pogledu kvaliteta zraka o čemu svjedoče i podaci s mjerne stanice o smanjenju koncentracije štetnih čestica u zraku. Općina Kakanj je ... Read More »

Pojašnjenje: Općina ne izdaje okolinske dozvole privrednim subjektima, niti ima nadležnost da kontroliše da li se poštuju obaveze iz okolinskih dozvola

U vezi određenih upita građana koji se odnose na kvalitet zraka u Kaknju, na okolinske dozvole, kontrole rada privrednih subjekata i slično, javnosti želimo pojasniti da Općina Kakanj nije nadležna za izdavanje okolinskih dozvola za privredne subjekte, niti je nadležna za kontrolu ispunjavanja obaveza iz okolinskih dozvola. Za ove poslove nadležna su ministarstva i inspekcije s viših nivoa vlasti. Jedina ... Read More »

U Kaknju se 24 sata dnevno prati kvalitet zraka: Koncentracije zagađujućih materija u zraku u porastu

Ponedjeljak, 3. decembar 2018. godine: Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva. Danas i proteklih dana u Kaknju se bilježi porast koncentracija zagađujućih materija u zraku, ali nema uslova za proglašenje jedne od ... Read More »

Foto: Aktuelni radovi, sadnja cvijeća na javnim površinama, radove finansira Općina Kakanj, a izvodi “Vodokom”

Maćuhica je idealan zimski cvijet jer može preživjeti različite i teške uslove. Ovaj cvijet sadi se u jesen i to u novembru. Maćuhica podnosi i najniže zimske temperature. Nije rijedak prizor šarenih cvjetova kako izbijaju ispod snježnog pokrivača. Traje oko dvije godine i može se saditi s drugim cvjetovima i grmovima. Dobro će se održati na svakoj temperaturi i vrsti ... Read More »

Fond za zaštitu okoliša F BiH: Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

Utorak, 13.11.2018. godine: Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je Javni konkurs za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2. Tekst javnog konkursa se može čitati klikom ovdje  Read More »

Predstavljamo: Eko-turistički film „U susret čistoj rijeci Bosni“  (drugi dio filma govori o Kaknju)

Javnosti predstavljamo: Eko-turistički film „U susret čistoj rijeci Bosni“  (drugi dio filma govori o Kaknju). Podsjetimo, Općina Kakanj u saradnji sa organizacijom za razvoj turizma regije Doboj – ROTOR nastavlja aktivnosti u okviru projekta “ Čista rijeka Bosna ”, finansiranog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Nakon promotivnih akcija čišćenja koje su održane tokom eko kampanje u gradovima/ opštinama/općinama sliva rijeke, nedavno je postavljen set ... Read More »

Pod pokroviteljstvom Općine Kakanj: NTV IC počela realizaciju još jednog izdanja edukativnog ekološkog projekta pod nazivom “EKO PLUS”

Četvrtak, 8.11.2018. godine: Nezavisna televizija IC Kakanj počela je realizaciju još jednog izdanja edukativnog ekološkog projekta pod nazivom “EKO PLUS”.  Radi se o projektu koji za cilj ima uključiti djecu i mlade u proces razmišljanja i djelovanja u pravcu zaštite životne sredine u svim segmentima života. Suština projekta je kroz rad sa učenicima šest osnovnih škola na području općine Kakanj ... Read More »

Informacija u vezi potkresavanja drveća u gradskoj zoni Kaknja

U vezi pitanja građana koja se odnose na potkresavanje drveća u gradskom području Kaknja, građane obavještavamo da se potkresavanje vrši na zahtjev vlasnika parcele na kojoj se nalazi drveće ili na zahtjev vlasnika stanova kojima drveće nanosi štetu, a u određenim situacijama i po “službenoj dužnosti” kada se uoči određeni problem. Gdje god je moguće vrši se potkresavanje umjesto sječe, ... Read More »