Srijeda , 16 Januar 2019

INSPEKCIJE

Odsjek za inspekcije: Pozivamo građane da tokom aktuelnih predprazničnih dana obrate pažnju na mjesta gdje kupuju namirnice, a naročito mesne, suhomesnate i mliječne proizvode

Pozivamo građane da tokom aktuelnih predprazničnih dana obrate pažnju na mjesta gdje kupuju namirnice, a naročito mesne, suhomesnate i mliječne proizvode. Potrebno je da se namirnice kupuju na provjerenim mjestima (trgovinama ili radnjama koje izdaju fiskalne račune), da isti budu uredno upakovani sa deklaracijom i urednim datumom valjanosti ili pečatom nadležne veterinarske organizacije, ukoliko se radi o mesnim proizvodima ili ... Read More »

Upravitelji počeli uklanjati ledenice s krovova, problem predstavljaju parkirani automobili, inspekcija izdala nalog da se aktivnosti ubrzaju

Srijeda, 19. decembar 2018. godine: Općinska inspekcija ponovo je danas kontaktirala upravitelje stambenog fonda u Kaknju u vezi uklanjanja ledenica s krovova zgrada. Upravitelji su započeli s ovim aktivnostima, ali im problem predstavljaju automobili parkirani uz zgrade. Inspekcija je dala nalog da se ove aktivnosti ubrzaju. Read More »

Odsjek za inspekcije: U Kaknju neće biti dozvoljen haos u pogledu predizbornog plakatiranja

Sve političke subjekte kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim ... Read More »

Važna obavijest: Općinska inspekcija će na svaki bespravno postavljeni predmet ili objekat, uključujući i predizborne plakate, postavljati natpis “NELEGALNO”

S ciljem povećanja transparentnosti i javnosti u radu, te poduzimanja korektivnih mjera, općinska inspekcija će na svaki nelegalno/bespravno postavljeni predmet ili objekat za koji je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora postaviti natpis „NELEGALNO“, kako bi i javnost i građani znali da se radi o takvom predmetu ili objektu, te da je za taj objekat već pokrenut postupak inspekcijskog nadzora. Ukoliko se ... Read More »

Odsjek za inspekcije: U toku akcija uklanjanja i potkresivanja sasušenih grana i stabala, akcija orezivanja grmlja, te uklanjanja otpadnog granja koje predstavlja opasnost

Obavještavamo fizička i pravna lica na području općine Kakanj da je u toku akcija uklanjanja i potkresivanja sasušenih grana i stabala, akcija orezivanja grmlja, te uklanjanja otpadnog granja koje ugrožava pješake, sigurno odvijanje saobraćaja, ili u bilo kojem aspektu predstavlja ili može predstavljati neposrednu opasnost. Podsjećamo fizička i pravna lica da su vlasnici ili korisnici zemljišta u privatnom vlasništvu, a ... Read More »

Obavijest za sve one koje stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ZIS-3, P+3+M: Ukoliko ste na bilo koji način zauzeli javnu površinu građenjem, betoniranjem, postavljanjem predmeta i slično rok za dobrovoljno uklanjanje je 12. juni, nakon toga slijede kazne

Radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a u vezi sa planskim radovima na osavremenjavanju infrastrukture u općini Kakanj, te radi provođenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora, pozivaju se svi građani koji stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ... Read More »

Obavijest za predsjednike mjesnih zajednica i mještane: Zakon je propisao obavezu čišćenja odvodnih kanala za površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode sa javnih česmi…

Obilaskom šireg rejona općine Kakanj, te dužom opservacijom određenih lokaliteta, primjećeno je da naročito poslije padavina, postoje određeni problemi uzrokovani izlijevanjem voda, koji u krajnjoj mjeri mogu dovesti kako do nanošenja štete na imovini građana, tako i do pojave odrona, klizišta ili drugih problema većih razmjera. Primjećeno je da su ti problemi u većoj mjeri i u više slučajeva uzrokovani ... Read More »

Važna obavijest za pravna i fizička lica koja u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta kao energent za zagrijavanje prostora koriste ugalj

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica čiji se objekti nalaze u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta, koja su dobili obavijest od Odsjeka za inspekcije (koja se odnosi na obavezu izjašnjenja o tome da li se za zagrijavanje prostora kao energent koristi ugalj i da li već posjeduju zaključen ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem o načinu odvoza otpada iz ... Read More »

Osvrt na aktivnosti Odsjeka za inspekcije u 2017.godini: U odnosu na 2015. i 2016.godinu povećan ukupan broj poduzetih preventivnih i represivnih mjera, povećan i ukupan iznos izrečenih novčanih kazni, a smanjen broj žalbi građana u vezi postupanja općinske inspekcije

U periodu 1.1-30.11.2017.godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio 284 inspekcijska pregleda po planu, 365 po zahtjevu/inicijativi, 196 po prijavi/nalogu, a izvršene su i 384 kontrole mjera. Sačinjena su 1.642 zapisnika. Sačinjeno je i ispostavljeno 590 rješenja koja sadrže preventivne mjere, te 318 rješenja kojima su propisane represivne mjere. U pogledu broja poduzetih preventivnih mjera, zabilježeno je rast ukupnog broja za ... Read More »