Subota , 21 Juli 2018

INSPEKCIJE

Obavijest za sve one koje stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ZIS-3, P+3+M: Ukoliko ste na bilo koji način zauzeli javnu površinu građenjem, betoniranjem, postavljanjem predmeta i slično rok za dobrovoljno uklanjanje je 12. juni, nakon toga slijede kazne

Radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a u vezi sa planskim radovima na osavremenjavanju infrastrukture u općini Kakanj, te radi provođenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora, pozivaju se svi građani koji stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ... Read More »

Obavijest za predsjednike mjesnih zajednica i mještane: Zakon je propisao obavezu čišćenja odvodnih kanala za površinske i podzemne vode, otpadne vode, vode sa javnih česmi…

Obilaskom šireg rejona općine Kakanj, te dužom opservacijom određenih lokaliteta, primjećeno je da naročito poslije padavina, postoje određeni problemi uzrokovani izlijevanjem voda, koji u krajnjoj mjeri mogu dovesti kako do nanošenja štete na imovini građana, tako i do pojave odrona, klizišta ili drugih problema većih razmjera. Primjećeno je da su ti problemi u većoj mjeri i u više slučajeva uzrokovani ... Read More »

Važna obavijest za pravna i fizička lica koja u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta kao energent za zagrijavanje prostora koriste ugalj

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica čiji se objekti nalaze u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta, koja su dobili obavijest od Odsjeka za inspekcije (koja se odnosi na obavezu izjašnjenja o tome da li se za zagrijavanje prostora kao energent koristi ugalj i da li već posjeduju zaključen ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem o načinu odvoza otpada iz ... Read More »

Osvrt na aktivnosti Odsjeka za inspekcije u 2017.godini: U odnosu na 2015. i 2016.godinu povećan ukupan broj poduzetih preventivnih i represivnih mjera, povećan i ukupan iznos izrečenih novčanih kazni, a smanjen broj žalbi građana u vezi postupanja općinske inspekcije

U periodu 1.1-30.11.2017.godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio 284 inspekcijska pregleda po planu, 365 po zahtjevu/inicijativi, 196 po prijavi/nalogu, a izvršene su i 384 kontrole mjera. Sačinjena su 1.642 zapisnika. Sačinjeno je i ispostavljeno 590 rješenja koja sadrže preventivne mjere, te 318 rješenja kojima su propisane represivne mjere. U pogledu broja poduzetih preventivnih mjera, zabilježeno je rast ukupnog broja za ... Read More »

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje dobru saradnju sa građanima: Prijavite svaku vrstu prekršaja koju uočite, anonimnost je zagarantirana

Srijeda, 11.oktobar 2017.godine: Uvažavajući činjenicu da općinski inspektori, objektivno posmatrano, nisu u prilici u isto vrijeme biti na svim mjestima na cijeloj teritoriji općine Kakanj, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje dobru  saradnju sa građanima jer je takva saradnja ključna za sprečavanje i sankcionisanje svih  radnji koje su zabranjene važećim propisima. Na temelju dobre saradnje sa građanima, općinska inspekcija je u ... Read More »

Za potrebe Odsjeka za inspekcije Općina Kakanj nabavila luminometar – aparat za brzu provjeru higijene u ugostiteljskim objektima i drugim javnim mjestima

Radi poboljšanja i prevencije higijensko–sanitarnog stanja i smanjenja svih oblika rizika od nastanka zaraznih bolesti, Općina Kakanj je za potrebe Odsjeka za inspekcije izvršila nabavku luminometra – aparata za brzu provjeru higijene. Ovaj aparat će isključivo koristiti sanitarna inspekcija prilikom kontrole radnih i drugih površina u ugostiteljskim objektima i na drugim javnim mjestima. Nabavkom ovoga instrumenta moguće je na licu mjesta ... Read More »

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj: Podsjećanje na propise koji definiraju način zbrinjavanja otpada iz individualnih ložišta i kotlovnica, građevinskog otpada i šuta

Obzirom da je počela sezona grijanja u Kaknju, te da građani koji nisu priključeni na sistem daljinskog grijanja već uveliko zagrijavaju svoje prostorije na alternativne načine, a naročito koristeći ugalj kao energent, iste podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno odlaganje krupnog otpada na mjesta koja nisu za to određena i kojima je zabranjeno odlaganje krupnog otpada u ... Read More »

Iz bilježnice općinske inspekcije: Prekršajni nalozi zbog formiranja divljih deponija i paljenja otpada u naselju Varda, osobu koja je odbacila leš uginule krave u šumu u Dumancu ovaj nesavjesni čin je koštao 700 KM

U okviru aktivnosti na suzbijanju pojave divljih deponija, te aktivnosti na sankcionisanju počinilaca ovih nesavjesnih radnji, proteklih dana općinska inspekcija je izdala dva prekršajna naloga od po 100 KM za dvije osobe koje stanuju u naselju Varda (u blizini Boračke zgrade). Jednoj osobi, također iz naselja Varda, inspekcija je izdala prekršajni nalog u iznosu od 100 KM zbog paljenje plastičnog ... Read More »

Nakon odloženih ovčijih glava uz put Pope-kamenolom mislili smo da se ne može desiti teži slučaj: Ipak može, na području Dumanca uginula krava odložena u prirodu, bez zakopavanja

Utorak, 12.septembar 2017.godine: Nevjerovatne, šokantne i zaprepašćujuće informacije dolaze sa terena o načinu zbrinjavanja animalnog otpada svakodnevno, a posebno nakon proteklog Kurban-bajrama, kako na području drugih gradova, tako i na području Kaknja. Bez obzira na broje upute, sugestije i apele da se animalni otpad zakopava u zemlju i daleko od vodotokova, zabilježeni su brojni slučajevi odlaganja animalnog otpada u prirodu ... Read More »

Dojave građana: Čopori pasa lutalica u funkciji zaštite pojedinih privrednih objekata!?

Proteklih dana zaprimili smo nekoliko dojava o neobičnoj pojavi (zlo)upotrebe pasa lutalica. Naime, u blizini nekoliko privrednih subjekata na području Kaknja koji imaju organiziranu portirsku/čuvarsku službu zabilježeno je da portiri/čuvari hranom primamljuju pse lutalice, te tako utječu na formiranje čopora koje onda stavljaju u funkciju “zaštite” objekta kako bi sebi olakšali posao. Takva praksa dovodi do pojave zastrašivanja ljudi koji ... Read More »