Srijeda , 21 Novembar 2018

AKTUELNOSTI

Septembarske tužne godišnjice: 25.septembra 1995.godine poginuo heroj, dobitnik “Zlatnog ljiljana”, Ređib Ređo Husika

Ređib Ređo Husika, sin Osmanov i Zumretin, rođen je 20. januara 1960. godine u Mramoru, općina Kakanj. Bio je dobrovoljac u TO Kakanj, nadporučnik, komandir čete u 7. muslimanskoj viteškoj oslobodilačkoj brigadi. Prošao je brojna ratišta širom BiH, a bio je učesnik najvećih oslobodilačkih akcija Armije R BiH poput oslobađanja Vlašića, Vozuće, obronaka Ozrena… Poginuo je 25. septembra 1995. godine ... Read More »

Obilježena godišnjica Patriotske lige Kakanj

U subotu 22. septembra 2018. godine na kakanjskom izletištu Bočica obilježena je godišnjica osnivanja Patriotske lige Kakanj. Prisutnima su se obratili jedan od kakanjskih pokretača otpora agresiji i predsjednik Skupštine Udruženja „Patriotska liga“ Kakanj Sejad Zaimović, Fadil Imamović, jedan od komandanata Općinskog štaba odbrane Kakanj, komandant 311.lahke brigade i jedan od komandanata 329.brdske brigade i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra. ... Read More »

Važna obavijest: Općinska inspekcija će na svaki bespravno postavljeni predmet ili objekat, uključujući i predizborne plakate, postavljati natpis “NELEGALNO”

S ciljem povećanja transparentnosti i javnosti u radu, te poduzimanja korektivnih mjera, općinska inspekcija će na svaki nelegalno/bespravno postavljeni predmet ili objekat za koji je pokrenut postupak inspekcijskog nadzora postaviti natpis „NELEGALNO“, kako bi i javnost i građani znali da se radi o takvom predmetu ili objektu, te da je za taj objekat već pokrenut postupak inspekcijskog nadzora. Ukoliko se ... Read More »

Načelnik Mandra najavio inicijativu i projekat “Kraljeva brda” koji obuhvata 9 općina u kojima je locirana kolijevka srednjovjekovne Bosne: Brza panoramska cesta Ilijaš-Breza-Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska-Visoko-Kiseljak i dalje prema Kreševu, Fojnici i Busovači

U četvrtak 20. septembra 2018. godine Kakanj je posjetio načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević. Nakon prijema u Općini Kakanj, načelnici Mandra i Marošević su zajedno posjetili srednjovjekovni grad Bobovac. Načelnik Mandra je načelniku Vareša predstavio zamisao, viziju, ideju i projekat  koji bi blago srednjovjekovne bosanske države, ali i prirodna blaga koja se nalaze na području općina Kakanj, Vareš, Visoko, Ilijaš, Breza, ... Read More »

Povodom Evropske sedmice mobilnosti: Načelnik Nermin Mandra – Vozimo bicikl što više i što češće

Evropska sedmice mobilnosti se obilježava u periodu od  16.  do 22. septembra, a 22. septembar se obilježava kao Evropski dan bez automobila. Evropska sedmica mobilnosti je kampanja usmjerena ka podsticanju građana na korištenje javnog prijevoza, biciklizam, šetnju i na podsticanje europskih gradova da promovišu ta prevozna sredstva, grade biciklističke staze itd. Evropski dan bez automobila se obilježava kako bi najmlađi naučili da bez čistijeg vazduha ... Read More »

Obilježavanje Evropske sedmice mobilnosti: Danas u Kaknju biciklijada

Evropska sedmica mobilnosti se obilježava u periodu od  16.  do 22. septembra, a 22. septembar se obilježava kao Evropski dan bez automobila. Tim povodom Udruženje biciklista „Pozitiva“ Kakanj, u saradnji sa Općinom Kakanj i Javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj, 21. septembra 2018. godine u Kaknju organizira biciklijadu. Start biciklijade je ispred autobuske stanice Kakanj u 17.00 sati. Osvježenje za sve učesnike ... Read More »

OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj: Javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja – osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2018/19. godinu

Na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih u  OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14.), Obavještenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-96-102-01/18. od 03.09.2018. godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za osnovno obrazovanje odraslih u školskoj 2018/19. godini broj: 487/18 ... Read More »

U Kaknju održana sjednica Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca ZDK

U srijedu 19. septembra 2018. godine Kaknju je pripala čast da bude domaćin sjednice Upravnog odbora Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona koja okuplja organizacije iz 12 općina. Sjednica je održana u sali Općine Kakanj, a pozdravnu riječ u svojstvu domaćina uputio je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra. “Hvala našim gostima jer su odabrali Kakanj kao mjesto održavanja ... Read More »