Ponedjeljak , 19 Februar 2018

INVESTIRAJTE U KAKNJU

UPOK predstavlja “Registar partnera”

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” Kakanj (skraćeno UPOK), predstavlja informatičku platformu za partnersko poslovanje članova Udruženja sa domaćim i stranim partnerima pod nazivom “Registar partnera”. Svim potencijalnim domaćim i inostranim partnerima  je omogućeno da putem zvaničnog portala UPOK-a www.upok.ba, na sekciji “Partnerski aplikator”, ispune formular sa općim podacima o preduzeću, finansijskim parametrima i ponudom, odnosno potražnjom za ... Read More »

“Centar za podršku biznisu” Kakanj predstavlja: Partnerski aplikator

Udruženje poslodavaca općine Kakanj “Centar za podršku biznisu” (UPOK) je kreiralo Partnerski aplikator – informatičku platformu za poslovno povezivanje preduzeća u zemlji i inostranstvu. Cilj Partnerskog aplikatora je kreiranje baze potencijalnih partnera po uzoru na praksu domaćih i međunarodnih privrednih komora. U saradnji sa bosanskohercegovačkim privrednim institucijama, ali i međunarodnim privrednim komorama, UPOK je dobio prijedlog da prvi kreira bazu ... Read More »

Nakon više od 70 miliona KM investicija koje dolaze u Kakanj, borba za investicije se još više intenzivira: Uskoro posebna web-stranica i i vodič za investitore

U protekle dvije godine u Kaknju traje odlučna borba za investicije. Brojne olakšice za investitore i potpuni zaokret u pogledu pristupa investitorima već pokazuju odlične rezultate. Nakon početka pripremnih radova za izgradnju fabrike za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla u koju će zagrebačka “Agroproteinka” investirati 20 miliona KM, nakon izgradnje fabrike madraca, nakon najave izgradnje tri nova proizvodna pogona na lokaciji ... Read More »

Nakon investicije “Agroproteinke” Zagreb koja je vrijedna 20 miliona KM, u Kakanj stiže još jedna vrijedna 50 miliona KM: Mesna industrija “Bajra” u Kaknju će graditi proizvodne pogone

Nakon početka pripremnih radova za izgradnju fabrike za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla u koju će zagrebačka “Agroproteinka” investirati 20 miliona KM, nakon izgradnje fabrike madraca, nakon najave izgradnje tri nova proizvodna pogona na lokaciji Poduzetničke zone “Vrtlište”, u Kakanj stiže još jedna investicija teška 50 miliona KM. Mesna industrija “Bajra” Travnik dolazi u Kakanj gdje će graditi svoje proizvodne pogone, ... Read More »

Počeli pripremni radovi za izgradnju nove fabrike u Kaknju: U Kakanj stiže investicija vrijedna 20 miliona KM

U Kaknju su počeli radovi na uređenju lokacije za izgradnju fabrike koja će vršiti toplinsku preradu životinjskih nusproizvoda sa ciljem proizvodnje animalnih proteina, te životinjske i tehničke masti. U okviru pripremnih radova izvršeno je uklanjanje trošnih objekata sa lokacije, izmještena je niskonaponska mreža, vrši se uklanjanje niskog rastinja, a planirano je i izmještanje potoka. Radi se o investiciji firme “Agroproteinka” ... Read More »

Branimir Muidža, predsjednik VSI: U Kaknju dobra poslovna klima

Općina Kakanj je svoje resurse aktivirala u funkciju razvoja i stavila ih na uslugu investitorima i kao takva sigurno postaje poželjna i vrlo perspektivna destinacija za ulaganje domaćih i stranih investitora, smatra magistar Branimir Muidža, predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini i direktor Tvornice cementa u Kaknju. U izjavi za portal Indikator.ba ovaj ugledni privrednik naglašava da je ... Read More »

Općina Kakanj osigurala brojne pogodnosti za investitore

U protekle dvije godine Općina Kakanj je osigurala brojne pogodnosti za investicije što je rezultiralo jačanjem poduzetničke inicijative u Kaknju i izgradnjom novih fabrika. Za gradnju objekata u Kaknju investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja ... Read More »