Srijeda , 17 Oktobar 2018

AKTUELNOSTI

Saopštenje porodice Begić: Hvala svim dobrim ljudima za moralnu i svaku drugu vrstu pomoći, u proteklom periodu nije bilo pokretanja akcije prikupljanja novčane pomoći za liječenje našeg Anesa jer nije bilo potrebe za tom aktivnošću, ukoliko se ukaže potreba obratit ćemo se apelom svim dobrim ljudima

Poštovani sugrađani, humani i dobri ljudi u BiH i šire, obraćamo vam se saopštenjem u vezi borbe za izlječenjem od leukemije našeg sina Anesa. Od početka borbe pa sve do danas ljekari i porodica su u potpunosti posvećeni ovoj borbi u kojoj je posebno važna moralna podrška koju smo dobili od velikog broja ljudi. Zahvaljujemo svim dobrim ljudima koji su ... Read More »

Pred 21.juni-Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta: Heroj Pašo Kubat (12.1.1973-21.6.1995)

Kapetan Pašo Kubat svoju bezbrižnu mladost je živio u znaku svog veselog duha i lijepe naravi. Njegovu mladalačku zanimaciju za nogomet i automobile prekinula je agresija na BiH. Sa 19 godina se uključio kao dobrovoljac u TO Kakanj, a tokom perioda agresije hrabro se borio u redovima 309. i 329. brdske brigade, te 3. manevarskog bataljona. Nekoliko puta je ranjavan. ... Read More »

Pred 21.juni-Dan sjećanja na kakanjske šehide semizovačkog ratišta: Sjećanje na Eneza Neimarliju, jednog od komandanata čete “Bosna”

Neimarlija (Husnije) Enez je jedan od najvećih heroja Odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svojom društvenošću, lijepim odnosom spram čovjeka, te svojom privrženošću roditeljima i porodici pronašao je put do srca brojnih ljudi u Kaknju i šire. U najtežim vremenima bio je jedan od onih koji svojom pojavom ohrabruju i šire optimizam. Ljudi su bez obzira na težinu situacije znali da ima nade i ... Read More »

Kakanj posjetio Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

U ponedjeljak 18. juna 2018. godine Kakanj je posjetio Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Na prijemu koji je upriličen u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre razgovaralo se o brojnim temama koje se odnose na modalitete unapređenja saradnje Općine Kakanj i Skupštine ZDK u smislu upućivanja inicijativa i prijedloga za poboljšanje određenih zakonskih rješenja, a sve sa ciljem poboljšanja ... Read More »

U toku radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda

Ponedjeljak, 4. juni 2018. godine: U toku su radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja sa 6 stanova u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Radove čija je ukupna vrijednost 278.937,11 KM finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i “Caritas” Švicarska, a u finansiranju radova učestvuje i Općina Kakanj. Izvođač radova je firma “GTR” d.o.o. ... Read More »

Općina Kakanj i JP „Grijanje“ i u 2018. godini nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja: Bez ulaganja mreža bi se urušila, povećalo bi se zagađenje, a to bi značilo i slike gomilanja drva i ogrijeva oko zgrada

Četvrtak, 7. juni 2018. godine: Općina Kakanj i JP „Grijanje“ i u 2018. godini nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja. Radi se o ulaganjima Općine Kakanj u mrežu daljinskog grijanja koja imaju kontinuitet iz godine u godinu. Rezultat takvih aktivnosti je činjenica da Kakanj ni u periodu najekstremnijih niskih temperatura nije bio grad-slučaj u pogledu daljinskog grijanja. Čine se ... Read More »

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Na osnovu zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-02-8509/18 od 22.05.2018. godine, kojim se prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, te kojim se isti upućuje u javnu raspravu u općine Zeničko-dobojskog kantona, otvorena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. ... Read More »

16. juna 1992. godine poginuo heroj Teufik Tufo Buza, patriota koji je usko sarađivao sa kakanjskim patriotskim snagama u organiziranju otpora nadolazećoj agresiji

Na današnji dan 1992. godine poginuo je heroj Teufik Tufo Buza, patriota koji je usko sarađivao sa kakanjskim patriotskim snagama u organiziranju otpora nadolazećoj agresiji. Tufo Buza je predvodio snage sa područja općine Visoko koje su, zajedno sa kakanjskim štabom Teritorijalne odbrane, izvršile zaustavljanje kolone JNA pod Mačuhom i izuzimanje određene količine naoružanja i vojne opreme. “Dana 18.5.1992. godine zaustavljena ... Read More »

U znak poštovanja prema kakanjskim šehidima i kakanjskom zalaganju i žrtvi za opstanak i napredak države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je 7. juna 2018. godine cvijeće na kakanjska spomen-obilježja

Od otvaranja kakanjskog rudnika 1902. godine do danas u rudarskim nesrećama poginula su  302 rudara. U stogodišnjoj historiji Rudnika „Kakanj“ desile su se tri veće rudarske nesreće u kojima je poginulo ukupno 274 radnika – rudara. Dvije u „Staroj jami“: 1916. godine (19 poginulih) i 1934. godine (127 poginulih) i jedna u jami „Orasi“ 1965. godine (128 poginulih). U partizanskim jedinicama ... Read More »