Subota , 26 Maj 2018

AKTUELNOSTI

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Sakib Bitić (1963-1992)

Sakib Bitić, sin Sabita i Režibe, rođen je 4. februara 1963. godine u Kaknju. Osnovnu školu je završio u Kaknju, a poslije je stekao zvanje elektro-mehaničara. Bio je veliki zaljubljenik u karate, a ovim sportom se i aktivno bavio. Bio je uposlenik kakanjskog Rudstroja. “U redove Armije R BiH stupio je dobrovoljno i bio je komandir čete. Poginuo je u ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Fahrudin Kobilica (1967-1992)

Fahrudin Kobilica, sin Fadila i Hamide, rođen je 10. oktobra 1967. godine u selu Hrastovac-Brnjic. Osnovnu školu kao odličan učenika završava u Brnjicu. Srednju rudarsku tehničku školu završava u Zenici. Po završetku srednje škole zapošljava se u RMU Zenica. Sa početkom agresije dobrovoljno se priključuje jedinicama TO Kakanj. Kao pripadnik dobrovoljačke čete odlazi na misočko-visočko-brezansko ratište. Poginuo je 20. augusta ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Bahrudin Hodžić (1972-1992)

Bahrudin Hodžić je rođen 17. februara 1972. godine od oca Ešrefa i majke Fatke. Prema svima je bio dobar, a to mu je sredina u kojoj je živio znala uzvratiti. Bio je omiljen, rado pozivan i viđen u društvu. Nije bio zaposlen ni oženjen. Bio je dobrovoljac u redovima Patriotske lige Kakanj. Kao vojnik-strijelac poginuo je 24. juna 1992.godine na ratnom zadatku ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Muharem Berbić (15.6.1954-29.8.1992)

Muharem Berbić, sin Zihnije i Nure, rođen je 15. juna 1954. godine u Brežanima, općina Kakanj. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu nakon čega je srednjoškolsko obrazovanje nastavio u Srednjoj medicinskoj školi u Zenici. Nakon škole zaposlio se kao medicinski tehničar u Domu zdravlja Kakanj. „Agresijom na BiH, Muharem se, slijedeći svoj poziv, dobrovoljno uključuje u redove OpŠTO-a Kakanj, ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Zlatni ljiljan Sead Hodžić (1961-1992), život put od Lukavca do Kaknja i Misoče

Sead Hodžić, sin Mehmeda i Emine, je rođen 8. juna 1961. godine u Lukavcu, gdje je završio osnovnu školu. Nakon završetka srednje škole upisuje i završava rudarski fakultet u Zagrebu. Put ga vodi u Kakanj i kakanjski rudnik u kojem počinje raditi. Kao mladog stručnjaka u radnom kolektivu su ga cijenili i uvažavali. U redove Armije R BiH stupa od ... Read More »

Počeli sveobuhvatni i obimni radovi u centralnom gradskom području: Tri alternativna pravca za saobraćaj ovisno o mjestu stanovanja

Ponedjeljak, 21. maj 2018. godine: Počeli su sveobuhvatni i veoma obimni radovi na potpunoj rekonstrukciji centralnog gradskog dijela Kaknja, od sahat-kule do mosta u blizini Gradskog spomen-parka. U okviru ovih obimnih radova bit će izvršena potpuna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, izgradnja novog sistema odvodnje oborinskih voda, bit će izvršena izgradnja nove rasvjete, bit će izgrađena biciklistička staza, bit će izgrađen i ... Read More »

7. juna u Kaknju veliki iftar na otvorenom za 5.500 osoba

Sedmog juna 2018. godine Općina Kakanj, kakanjski privredni subjekti i Općina Bayrampaşa (Istanbul) će na stadionu FK “Rudar” Kakanj organizirati veliki iftar za 5.500 osoba. Radi se o jednom od najvećih zajedničkih iftara na otvorenom u BiH. Kakanjski privredni subjekti koji učestvuju u organizaciji iftara su: Trgošped, Delta Petrol, Tvornica cementa Kakanj, Elektrovar, Nova Trgovina-S, DSM Trade, Rudnik mrkog uglja ... Read More »

Od ponedjeljka 21. maja 2018. godine novi privremeni režim odvijanja saobraćaja u centralnom gradskom području: Tri alternativna pravca ovisno o mjestu stanovanja

U ponedjeljak 21. maja 2018. godine počinju sveobuhvatni i veoma obimni radovi na potpunoj rekonstrukciji centralnog gradskog dijela Kaknja, od sahat-kule do mosta u blizini Gradskog spomen-parka. U okviru ovih obimnih radova bit će izvršena potpuna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, izgradnja novog sistema odvodnje oborinskih voda, bit će izvršena izgradnja nove rasvjete, bit će izgrađena biciklistička staza, bit će izgrađen ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92″: Rahman Kovač (1954-1992)

Rahman Kovač je rođen 18. maja 1954. godine u Brnjicu, od oca Adema i majke Merđade. Nakon odsluženja vojnog roka u JNA zapošljava se u Rudniku mrkog uglja Kakanj gdje kao radnik ostaje do početka agresije na R BiH. Iako je imao težak život, radne kolege su ga poznavali kao veselog, čestitog i radinog čovjeka. I pored teškog života i ... Read More »

Sjećanje pred 23. maj – Dan kakanjskih dobrovoljaca “Breza i Misoča 92”: Derviš Alajbegović (1971-1992)

Derviš Alajbegović, sin Ibrahima i Fatime, rođen je 25. aprila 1971. godine u Donjem Kaknju. “Bio je omiljen u društvu, volio je fudbal, muziku i ribolov. Oni koji su ga poznavali, mogu slobodno reći da su poznavali uljudnog i finog momka. Nije bio oženjen. U bivšu JNA odlazi sa 19 godina, a odmah po odsluženju tadašnjeg vojnog roka, prijavljuje se ... Read More »