Četvrtak , 15 Novembar 2018

AKTUELNOSTI

U toku radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda

Ponedjeljak, 4. juni 2018. godine: U toku su radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja sa 6 stanova u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Radove čija je ukupna vrijednost 278.937,11 KM finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i “Caritas” Švicarska, a u finansiranju radova učestvuje i Općina Kakanj. Izvođač radova je firma “GTR” d.o.o. ... Read More »

Općina Kakanj i JP „Grijanje“ i u 2018. godini nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja: Bez ulaganja mreža bi se urušila, povećalo bi se zagađenje, a to bi značilo i slike gomilanja drva i ogrijeva oko zgrada

Četvrtak, 7. juni 2018. godine: Općina Kakanj i JP „Grijanje“ i u 2018. godini nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji mreže daljinskog grijanja. Radi se o ulaganjima Općine Kakanj u mrežu daljinskog grijanja koja imaju kontinuitet iz godine u godinu. Rezultat takvih aktivnosti je činjenica da Kakanj ni u periodu najekstremnijih niskih temperatura nije bio grad-slučaj u pogledu daljinskog grijanja. Čine se ... Read More »

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Na osnovu zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01-02-8509/18 od 22.05.2018. godine, kojim se prihvata Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, te kojim se isti upućuje u javnu raspravu u općine Zeničko-dobojskog kantona, otvorena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. ... Read More »

16. juna 1992. godine poginuo heroj Teufik Tufo Buza, patriota koji je usko sarađivao sa kakanjskim patriotskim snagama u organiziranju otpora nadolazećoj agresiji

Na današnji dan 1992. godine poginuo je heroj Teufik Tufo Buza, patriota koji je usko sarađivao sa kakanjskim patriotskim snagama u organiziranju otpora nadolazećoj agresiji. Tufo Buza je predvodio snage sa područja općine Visoko koje su, zajedno sa kakanjskim štabom Teritorijalne odbrane, izvršile zaustavljanje kolone JNA pod Mačuhom i izuzimanje određene količine naoružanja i vojne opreme. “Dana 18.5.1992. godine zaustavljena ... Read More »

U znak poštovanja prema kakanjskim šehidima i kakanjskom zalaganju i žrtvi za opstanak i napredak države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je 7. juna 2018. godine cvijeće na kakanjska spomen-obilježja

Od otvaranja kakanjskog rudnika 1902. godine do danas u rudarskim nesrećama poginula su  302 rudara. U stogodišnjoj historiji Rudnika „Kakanj“ desile su se tri veće rudarske nesreće u kojima je poginulo ukupno 274 radnika – rudara. Dvije u „Staroj jami“: 1916. godine (19 poginulih) i 1934. godine (127 poginulih) i jedna u jami „Orasi“ 1965. godine (128 poginulih). U partizanskim jedinicama ... Read More »

Povodom Dana šehida: Ploče sa imenima šehida i poginulih boraca u Gradskom spomen-parku u Kaknju postavljene su tako da asociraju na latice cvijeta

Tokom Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina u borbi za slobodu živote je dalo 285 boraca iz Kaknja. U znak sjećanja na kakanjske šehide i poginule borce, nekoliko godina poslije Odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Gradskom spomen-parku u Kaknju izgrađeno je spomen-obilježje sa pločama na kojima su uklesana imena šehida. Ploče su postavljene tako da asociraju na latice cvijeta, cvijeta koji simbolizira ljepotu ideala sa ... Read More »

Kakanj, nekad i sad: Kroz fotografije želimo pokazati kako naš Kakanj mijenja svoj izgled, promjene se dešavaju svakodnevno

Kroz fotografije želimo pokazati kako naš Kakanj mijenja svoj izgled. Promjene se dešavaju svakodnevno. Zgrada Općinskog suda i Policijske stanice sad i nekad. Bilo je nakad i razloga za stid u kakvim neuslovnim i trošnim prostorijama je bila smještana policija i sud u našem gradu. Saobraćaj u Kaknju, sad i nekad. Od ćire koji je prolazio kroz centar našeg grada ... Read More »

Bajramska čestitka načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre i predsjedavajućeg OV Slavena Katičića

Neka bajramska radost bude motiv da se još jače i odlučnije ljudi angažiraju na zaštiti tradicionalnih porodičnih vrijednosti zajedništva, okupljanja i druženja kojima svakodnevno prijeti užurbana svakodnevnica i moderna sredstva komunikacije. Sa željom da bajramski dani proteknu u istinskoj radosti i čarima porodičnih vrijednosti koje se temelje na međuljudskoj bliskosti, osjećajnosti i privrženosti, neposrednom kontaktu, dijeljenju zajedničke radosti, solidarnosti, okupljanju ... Read More »