Nedjelja , 25 Februar 2018

IZ HISTORIJE KAKNJA

Dogodilo se na današnji dan: Probijanje partizana iz okruženja u Živaljima

Nakon uspješno izvršene diverzije na njemački željeznički transport 25. februara 1945. godine (o akciji čitajte klikom ovdje) borci Prvog bataljona Šeste krajiške Narodnooslobodilačke udarne brigade su se povukli u selo Živalji. Umorni borci brzo su zaspali u seoskim kućama. Odvažni borci su bili na obezbjeđenju. Odjednom je zapucalo sa svih strana, sa brda oko Živalja. Sa krovova je padao kuršumima ... Read More »

Februarske godišnjice: 25.februar 1945. godine – Napad na voz

Sredinom decembra 1944. godine štabovi Petog bosanskog Narodnooslobodilačkog udarnog korpusa i  Četvrte krajiške Narodnooslobodilačke divizije su procijenili veliku ulogu i značaj upućivanja Grupe udarnih bataljona s lijeve na desnu obalu rijeke Bosne. Grupa udarnih bataljona Četvrte divizije je formirana iz boračkog sastava Prvog bataljona Šeste (komandant Lazar Šušnica), Trećeg bataljona Osme (komandant Osman Džafić) i Trećeg bataljona Jedanaeste krajiške narodnooslobodilačke ... Read More »

U susret 1.martu-Danu nezavisnosti BiH: „ZA“ suverenu i nezavisnu BiH glasalo je 99,42 % građana općine Kakanj koji su pristupili referendumu

29. februara i 1. marta 1992. godine građani  BiH  na referendumu su se opredijelili za nezavisnost BiH. Kakanj je jedna od lokalnih zajednica u kojoj je na referendumu iz 1992. godine zabilježen veoma snažan patriotski naboj. U Kaknju na glasanje su mogli izaći svi punoljetni građani koji su imali prebivalište na području općine Kakanj bez obzira kada su prijavljeni. Na području ... Read More »

Slavni ratni put kakanjskih brigada

Početkom devedesetih godina XX vijeka, u vremenu kada počinje raspad Jugoslavije i kada se aktiviraju velikodržavni projekti kojima je cilj bio podjela BiH i kraj njenog postojanja, Kakanj je bio dio patriotskog bloka koji se zalagao za mir i dijalog, ali isto tako Kakanj je bio i dio patriotskih snaga koje mudro i ispravno procjenjuju da neprijatelji Bosne ne razumiju jezik ... Read More »

Sjećanje na posjetu prvog predsjednika nezavisne BiH Alije Izetbegovića Kaknju

Januara 1994. godine, “Kakanjski glas”, u svom prvom broju, donosi informaciju o posjeti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika nezavisne BiH, općini Kakanj: “Razgovorima sa domaćinima u Kaknju prisustvovali su i Rasim Delić, komandant Armije R BiH, Mehmed Alagić, komandant Trećeg korpusa, te drugi vojni rukovodioci. Državne i političke obaveze Predsjedniku nisu dozvolile da se ovdje duže zadrži, da obiđe ovdašnje kolektive ... Read More »

Novembra 1996. godine Kaknju dodijeljena plaketa Trećeg korpusa Armije R BiH

Prilikom primopredaje dužnosti između dotadašnjeg i novog komandanta Trećeg korpusa Armije R BiH brigadnog generala Sakiba Mahmuljina i brigadira Kadira Jusića, koja je  održana polovinom novembra 1996. godine, općini Kakanj, jedinoj iz zone odgovornosti Trećeg korpusa, dodijeljena je Plaketa Trećeg korpusa Armije R BiH. Bilo je to priznanje svim kakanjskim borcima i  stanovništvu Kaknja za doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. ... Read More »

Vremeplov: Skijanje u Kaknju ima tradiciju

Hroničari su zabilježili da su Kakanjci ostvarivali zapažene rezultate na takmičenjima u zimskim sportovima. „Vlašić je od 24. do 26. februara 1980. godine bio domaćin Prvog republičkog finala u zimskim sportovima, a u okviru Malih olimpijskih igara učenika osnovnih i srednjih škola. Oko 300 najboljih iz četrdeset opština SR BiH, oko 12 000 osnovaca i srednjoškolaca, koji su prethodno učestvovali ... Read More »

U Muzeju Kaknja održan naučni skup o prahistorijskim lokalitetima Obre I i Obre II: Nismo svjesni kakvo blago imamo!

U subotu 17.2.2018.godine u Muzeju Kaknja je održan naučni skup povodom 50. godišnjice završetka istraživanja prahistorijskih lokaliteta Obre I i Obre II. Stanje samog lokaliteta, kao i izvjesna indolentnost lokalnog stanovništva prema istome, razlog su organizacije ovoga skupa, a isti je za cilj imao promovirati lokalitet i njegov značaj za lokalnu zajednicu, kao i buduće potencijale za cijelu zajednicu u ... Read More »