Srijeda , 16 Januar 2019

IZ HISTORIJE KAKNJA

Pred Dan državnosti BiH – Kakanjski antifašisti su dali veliki doprinos u stvaranju uslova za obnovu državnosti BiH (serijal priča): Miladin Dragić (1903-1944)

Miladin Dragić je rođen 1903. godine u Kaknju, u ondašnjem selu Plandište. Još kao nejak mladić, zbog brojne porodice, morao je krenuti „trbuhom za kruhom“. Najprije je radio kao pilanski radnik, potom kao ložač u rudničkoj termoelektrani u Kaknju od 1924. do 1926. godine kada ostaje bez posla. Poslije toga, devet godina je radio kao općinski službenik. 1939. godine odlazi ... Read More »

16. novembra 1947. godine krenuo prvi voz prugom Bosanski Šamac – Sarajevo: Arhivski zapis o početku izgradnje pruge na dionici od Sarajeva do Kaknja

Prvi voz na pruzi Bosanski Šamac-Sarajevo, koja je izgrađena omladinskim radom, krenuo je 16. novembra 1947. godine. Izgradnja 240 kilometara pruge trajala je nešto više od sedam mjeseci. Na izgradnji pruge i 107 objekata uz prugu radilo je 212.000 omladinaca i omladinki. Iz arhive Općine Kakanj donosimo zapis iz 1947. godine kojeg je zabilježio Rade Jovanović, a koji govori o ... Read More »

Pred dan Dan državnosti BiH – Kakanjski antifašisti su dali veliki doprinos u stvaranju uslova za obnovu državnosti BiH (serijal priča): Stjepan Kovačević (1894-1942)

Stjepan Kovačević je rođen 20. juna 1894. godine u selju Poljani kod Kraljeve Sutjeske. U Rudniku se zaposlio 29. augusta 1921. godine gdje je radio sve do 26. februara 1942. godine kada je otišao u NOB. U Rudniku je radio na tadašnjem pogonu Nova jama. Trebalo mu je punih 17 godina mukotrpnog rada da bi uznapredovao i dobio zvanje kopača. ... Read More »

18. novembra 1990. godine održani prvi višestranački izbori: Građani Kaknja birali 60 članova Skupštine opštine Kakanj

Osamnaestog novembra  1990. godine građani su izašli na prve višestranačke izbore. Na području Kaknja glasalo se na 60 biračkih mjesta. Na osnovu zvaničnog zapisnika Općinske izborne komisije u birački spisak izborne jedinice Kakanj bilo je upisano 34.192 birača. U službeno ovjerene spiskove birača koji se nalaze na privremenom radu u inozemstvu bilo je upisano 319 birača, od kojih je glasalo ... Read More »

Pred Dan državnosti BiH – Kakanjski antifašisti su dali veliki doprinos u stvaranju uslova za obnovu državnosti BiH (serijal priča): Fadil Dogdibegović Dikan (1925-1952)

Već početkom okupacije u Kaknju je postojalo jezgro antifašista koje se formiralo oko krojačkog radnika Avde Iširlije i Fadila Dogdibegovića. Okupatorima to nije promaklo. Avdo je protjeran, a Fadil je osjetio da je zapažen i obilježen. 1942. godine Fadil se zaposlio u Rudniku. Zbog ilegalnog rada ubrzo je uhapšen i sproveden u Visoko. Pušten je zahvaljujući intervenciji komandanta Rudnika, inače ... Read More »

17. novembra 1992. godine osnovana Sedma muslimanska viteška oslobodilačka brigada: Sjećanje na heroje, zlatne ljiljane – šehide, pripadnike Sedme, Ekrem Kobilica, Ređo Husika, Ramos i Koprđa

Povodom godišnjice osnivanja Sedme podsjećamo na nekoliko kakanjskih heroja-šehida, dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, koji su se borili u sastavu Sedme. Ekrem Kobilica (1971-1995) „Vozuća, Vlašić, Misoča, Semizovac, Nabožić, Donji Vakuf su ratišta na kojima se za slobodnu Bosnu Ekrem borio. Od februara 1995. godine komandir je izviđačko-diverzantskog voda u 7. muslimanskoj viteškoj oslobodilačkoj brigadi. Oni nisu znali za ... Read More »

17. novembra 1992. godine osnovana Sedma muslimanska viteška oslobodilačka brigada: Jedan od bataljona Sedme bio je kakanjski

Sedma muslimanska viteška oslobodilačka brigada osnovana je 17. novembra 1992. godine. Posebno veliku požrtvovanost i hrabrost pokazali su borci iz Kaknja koji su se borili u sastavu Sedme. Formiranje kakanjskog bataljona Sedme počelo je krajem 1992.godine u OŠ „15.april „ Doboj-Kakanj. Kakanjski borci u sastavu Sedme nizali su sjajne viteške pobjede na ratištima širom BiH. Gdje je stigla Sedma tu se vijorila ... Read More »

11. novembra 1993. godine poginuo heroj Šemsudin Ajanović (13.10.1960-11.11.1993)

Šemsudin Ajanović, sin Adema i Aiše, rođen je 13. oktobra 1960. godine, u Vitkovićima, općina Goražde. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek Opštenarodna odbrana i društvena samozaštita. Pri kraju je bio sa postdiplomskim studijem u Zagrebu, a istovremeno je bio i student treće godine Pravnog fakulteta u Sarajevu. Obavljao je i dužnost studenta-prodekana za nastavu, a bio ... Read More »

11. novembra 1993. godine poginuo kakanjski dobrovoljac Bajazid Delibašić

Bajazid Delibašić, sin Ferida i Fatime rođene Husika, rođen je 24. maja 1970. godine. U Teritorijalnoj odbrani Kakanj bio je dobrovoljac, a potom se borio u redovima kakanjske 309. brdske brigade. Poginuo je 11. novembra 1993. godine na vozućkom ratištu, kota Čauševac. Ukopan je 14. novembra 1993. godine na mezarju u Popima. “Vrlo rano Bajazid je prozreo namjere agresora. U ... Read More »

11. novembar – godišnjica smrti profesora i ratnog načelnika Kemala Čelebića

Kemal Čelebić, sin Ahmeda i Ćamile, rođen je 14. oktobra 1949. godine u mjestu Vrtlište, općina Kakanj. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Kaknju, a Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Profesor Čelebić nekoliko decenija je radio kao profesor matamatike u kakanjskim srednjim školama. Bio je jedan od organizatora i pokretača Patriotske lige Kakanj i prvi predsjednik Kluba Patriotske lige Kakanj. Obavljao je ... Read More »