Nedjelja , 18 Novembar 2018

IZ HISTORIJE KAKNJA

15.oktobra 1957.godine otvorena Gradska biblioteka Kakanj

Novinar i publicist Raif Čehajić piše kako odmah po oslobođenju zemlje od fašista, niču čitaonice, obično u nekim domovima ili klubovima. “U Kaknju je to urađeno u okviru biblioteke koja je otvorena, kako sam nalazio u literaturi, 15. oktobra 1957. godine. Ne sjećam se otvaranja te ustanove, ali dobro pamtim da sam u petom razredu osnovne škole otišao u tu biblioteku, ... Read More »

Dan velike pobjede kakanjskih boraca: 10. oktobra 1995. godine oslobođen Sanski Most, sjećanje na heroja Ertana Čaluka

Jedan od najsjajnijih  uspjeha kakanjskih boraca u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. je veličanstvena pobjeda na Grmeču i oslobađanje Sanskog Mosta. Tri dana prije oslobađanja Sanskog Mosta kakanjski borci su, nakon 15 sati vožnje do zone ratnih dejstava, odmah, bukvalno iz pokreta, stupili u borbu, odbili jedan kontranapad, pregazili Grmeč u rekordnom vremenu, prešli 40 km i na kraju oslobodili Sanski Most. ... Read More »

Dan velike pobjede: 10.oktobra 1995. godine kakanjska 329. brdska brigada umarširala u Sanski Most

Priča o herojskoj ulozi kakanjske 329. brdske brigade u oslobađanju Sanskog Mosta počinje nekoliko dana prije oslobođenja ovog lijepog grada. Impresivna je bila slika odlaska kakanjskih boraca sa stadiona FK “Rudar” u zonu odgovornosti legendarnog Petog korpusa. Vijugava “zmija” od stotinjak vozila bila je simbol moći 329. brdske brigade. Očekivala se standardna uloga čuvanja linija odbrane, međutim desilo se nešto ... Read More »

Pred 10. oktobar – Dan oslobođenja Sanskog Mosta: Kakanjci na braniku naše države Bosne i Hercegovine

Još 1990. godine oduzeto je oružje Teritorijalne odbrane na području cjelokupne BiH. Da je kakanjska TO zadržala arsenal kojim je raspolagala mogla se naoružati cijela brigada. U magacinima TO nalazilo se 2.306 dugih cijevi, 97 oruđa za oklopno dejstvo, 12 minobacača od 60 i 82 milimetra, 10 protivavionskih topova kalibara 20 i 40 milimetara, te više od 30 tona municije. ... Read More »

4. oktobra 1995. godine poginuo heroj, dobitnik “Zlatnog ljiljana”, Ekrem Kobilica (15.4.1971-4.10.1995)

Ekrem Kobilica, sin Mursela i Hanke, rođen je 15. aprila 1971. godine, u selu Hrastovac, općina Kakanj. Bio je dobrovoljac u Patriotskoj ligi, a potom se hrabro borio u redovima 309. brdske brigade Kakanj i 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade. „Vozuća, Vlašić, Misoča, Semizovac, Nabožić, Donji Vakuf su ratišta na kojima se za slobodnu Bosnu Ekrem borio. Od februara 1995. ... Read More »

Vizija i plan načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre: Bosansko srednjovjekovlje u žiži masovnog interesovanja i bh patriota, i turista, i investitora…

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nedavno je javnosti predstavio zamisao, viziju, ideju i projekat  koji bi blago srednjovjekovne bosanske države, ali i prirodna blaga koja se nalaze na području općina Kakanj, Vareš, Visoko, Ilijaš, Breza, Olovo, Fojnica, Kiseljak i Kreševo doveo u žižu masovnog interesovanja i bh patriota, i turista, i investitora, i cjelokupne bosanskohercegovačke i šire javnosti. Radi se ... Read More »

U Muzeju Kaknja organiziran kurs “Bosančice”

Petak, 28. septembar 2018. godine: U okviru aktivnosti obilježavanja godišnjice pisanja Povelje Kulina bana, Muzej Kaknja u saradnji s Arheološkim udruženjem „Kula Gorica“, počeo je s realizacijom besplatnog kursa “Bosančice”. Kurs se održava subotom u prostorijama Omladinskog centra. Kurs je počeo 22. septembra (subota)  i bit će realiziran i u naredne dvije subote (29.9. i 6.10.) Časovi počinju u 10.00 ... Read More »

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra pokrenuo inicijativu: Na lokaciji Maćuh, na granici općina Kakanj i Visoko, izgraditi spomen-ploču u znak sjećanja na hrabre kakanjske i visočke borce i starješine, kao i legendarnog komandanta Tufu

Petak, 28. septembar 2018. godine: Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra pokrenuo je inicijativu da se u saradnji Općine Kakanj i Ministarstva za boračka pitanja ZDK, uz koordinaciju kakanjskih i visočkih boračkih organizacija, na granici općina Kakanj i Visoko, na lokaciji Maćuh postavi spomen-ploča u znak sjećanja na kakanjske i visočke borce i starješine, kao i legendarnog komandanta Teufika Tufu Buzu, ... Read More »