Srijeda , 16 Januar 2019

IZ HISTORIJE KAKNJA

Novembarske godišnjice: 10.novembra 1993.godine formirana 311. lahka brigada Kakanj

Naređenjem Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike BiH od 9.novembra 1992.godine za formiranje jedinica Trećeg korpusa, dotadašnji Općinski štab Teritorijalne odbrane Kakanj je preimenovan u Općinski štab odbrane Kakanj po formaciji T-412.185 i pod tim imenom je i djelovao sve do formiranja 311. lahke brigade 3. korpusa Armije BiH u novembru 1993. godine kada je sa cjelokupnim svojim sastavom, naoružanjem ... Read More »

9.novembar – jedan od najznačajnijih datuma u historiji Termoelektrane Kakanj: Sjećanje na dan kada je iz Kaknja odaslan signal nade, optimizma, snage…

Deveti novembar 1996. godine je jedan od najznačajnijih datuma u historiji Termoelektrane Kakanj i općenito Kaknja, ali i BiH. Toga dana, nakon četverogodišnje pauze zbog ratnih okolnosti, ponovo je aktiviran i pušten u pogon blok broj VI, instalirane snage 110 megavata. Sličan podvig  zabilježen je i tokom ratne 1995. godine kada su kakanjski energetičari uspjeli, i pored izuzetno teških tehničko-tehnoloških ... Read More »

Najava: U nedjelju otvaranje muzejske izložbe “Trofeji Košarkaškog kluba Kakanj”

U nedjelju 11.11.2018. godine Muzej Kaknja će u kultnom školskom centru “Europa” svečano otvoriti muzejsku izložbu koja govori o Košarkaškom klubu Kakanj. Izložba će biti otvorena u 17.30 sati sati. Glavni cilj ove izložbe čiji je naziv “Trofeji KK Kakanj” je prikazivanje historijata sporta u našem gradu. U sklopu izložbe svi posjetioci će imati priliku da pogledaju fotografije, dokumente, pehare, zahvalnice, ... Read More »

Upriličen studentski pohod na Bobovac: Uz intoniranje himne naše države na jarbol podignute zastava BiH i zastava s ljiljanima

U nedjelju 4.11.2018.godine upriličen je studentski pohod na kraljevski grad Bobovac. U pohodu je učestvovali više od 300 studenata. Uz intoniranje himne BiH, studenti su podigli na jarbol zastavu Bosne i Hercegovine, ali i zastavu s ljiljanima – znamenjem srednjovjekovne bosanske države. Posjetom Bobovcu studenti su još jednom pokazali kako se voli i poštuje svoja domovina i baštini njeno kulturno-historijsko naslijeđe.  Read More »

1. novembra 1946. godine počela sa radom Državna niža realna gimnazija u Kaknju

Prvog novembra 1946. godine počela je sa radom Državna niža realna gimnazija u Kaknju. Uvođenjem tzv. srednjeg usmjernog obrazovanja Gimnazija je poslije ukinuta, a 23. maja 1991. godine, na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Kakanj, Gimnazija je vraćena Kaknju. Na toj sjednici Skupština opštine Kakanj usvojila je Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Gimnazije u Kaknju i Odluku o osnivanju Gimnazije. Odluka ... Read More »

Sjećanje na velikog čovjeka i humanistu: Ljekar Elvedin Zvizdić

U Sarajevu je 29. januara 2018. u 79. godini preminuo, a 31. januara na greblju Grličića Brdo ukopan poznati kakanjski ljekar ginekolog Elvedin dr. Zvizdić. Najstarije dijete poznatog prosvjetnog radnika Malika Zvizdića, od 1964. godine – kad je diplomirao na sarajevskom Medicinskom fakultetu – dr. Zvizdić gotovo cio radni vijek je proveo u kakanjskom Domu zdravlja uspješno liječeći građane i ... Read More »

Novembra 1973. godine umro dr. Hamid Simitović

Različita razdoblja u prošlosti grada ostala su zapamćena upravo po njima. Ako najstarije Kakanjce upitate sa doktora Hamida Simitovića, većina će reći da takvog ljekara grad nikada više neće imati jer je, zahvaljujući svome znanju koje je stekao na studiju medicine u austrijskom Gracu 1920. godine, u vrijeme kada je medicinska dijagnostika kročila prvim koracima, liječio pacijente veoma uspješno. No, ... Read More »

Posjetite Muzej Kaknja: Pogledajte stalnu arheološku postavku

Prilikom istraživanja na nekropoli Donja Zgošća kod Kaknja pronađeno je više prstenova, među kojima se ističe bogato ukrašeni pečatnjak od srebra sa pozlatom. Na pločici prstena nalazi se duboko ugravirani ljiljan kao heraldička oznaka, ali i simbol istaknutog pokojnika. Zasad nije poznato kome je tačno pripadao ovaj izuzetni primjerak srednjovjekovne primijenjene umjetnosti. Može se jedino pretpostaviti da je pripadao nekom ... Read More »