Utorak , 25 Juli 2017

JAČANJE INFRASTRUKTURE

Počeli radovi na rekonstrukciji puta u naselju Rošćevina, završeni radovi na sanaciji dionice puta u naselju Kubure

Četvrtak, 20.juli 2017.godine: Počeli su radovi na rekonstrukciji puta u naselju Rošćevina u MZ Dumanac. Ukupna vrijednost ugovorenih radova koje finansira Općina Kakanj je 19.068,89 KM. Radovi u Rošćevini Završeni su radovi na sanaciji dionice puta u naseljenom mjestu Kubure u MZ Pope. Ukupna vrijednost radova je 19.000,50 KM. Radove je finansirala Općina Kakanj. Zabilježeno u naseljenom mjestu Kubure Read More »

U toku radovi na izgradnji rezervoara za vodu u selu Varalići kapaciteta 100 kubnih metara

Četvrtak, 20.juli 2017.godine: U toku su radovi na izgradnji rezervoara za vodu u selu Varalići kapaciteta 100 kubnih metara. Izvođač radova je Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj. U okviru ovih radova koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada urađeno je cjevovoda u dužini 2.700 m – profil 110 mm PEHD i NP 10 bara, dok je rezervoar u fazi pripreme za betoniranje. ... Read More »

Završeni radovi na asfaltiranju dionice puta u selu Gornji Banjevac i dionice puta Tršće-Makljan

Ponedjeljak, 17.juli 2017.godine: Završeni su radovi na asfaltiranju dionice puta u selu Gornji Banjevac ukupne dužine 270 m i širine asfalta 2,6 m. Ukupna vrijednost radova je iznosila 20.535,08 KM. Uz ulaganje Općine Kakanj, i mještani su prikupili dodatna sredstva pa su s izvođačem radova dogovorili i uradili dodatnih 40 m asfalta u širini 2,6 m. Zabilježeno u selu Gornji Banjevac Asfaltirana je ... Read More »

Nakon nove zgrade Općine, novog Doma kulture, Muzeja, Gradske galerije, muzičke škole, zgrade Policijske stanice, zgrade Općinskog suda i zgrade Centra za socijalni rad, Kakanj će dobiti još jedan uređen i moderan javni objekat koji služi građanima

Nakon što je izgradila potpuno novi savremeni Dom kulture, te nakon uređenja prostorija u kojima su otvoreni Muzej Kaknja, Gradska galerija likovne umjetnosti i muzička škola, Općina Kakanj nastavlja jačati prostorne kapacitete Javne ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj. U toku su radovi na rekonstrukciji upravne zgrade Ustanove u kojoj se, uz kancelarije, nalaze i učionice, te mala sala. Radovi obuhvataju zamjenu dotrajale ... Read More »

Realizirani radovi na postavljanju završnog, habajućeg sloja asfalta u Rudarskoj ulici (Gradski spomen-park – Bijela džamija – OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” – BP “Trgošped”)

Petak, 30.juni 2017.godine: Danas su realizirani radovi na postavljanju završnog, habajućeg sloja asfalta u Rudarskoj ulici u Kaknju (Gradski spomen-park – Bijela džamija – OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” – BP “Trgošped”).  Vrijednost radova iznosi 82,917,90 KM. Radove je izvodila firma “Sarajevoputevi” koja je ovaj posao dobila kroz zakonom propisanu proceduru. U proteklom periodu postavljen je prvi sloj asfalta, ali se nije ... Read More »

Nastavak radova na više lokacija u općini Kakanj

U toku je nastavak radova na izgradnji ambulante i prostorija MZ Zgošća. Vrijednost radova je 48.966,11 KM. Izvođač radova je Grupa ponuđača TRGOŠPED – ZANAT. Trenutno se izvode zanatski radovi unutar objekta. Na području općine Kakanj nastavljeni su i radovi na izgradnji vodovoda Varalići MZ Krševac. Vrijednost radova je 90.499,40 KM. Izvođač radova je TRGOŠPED d.o.o.Kakanj. Trenutno se izvode radovi ... Read More »