Četvrtak , 23 Mart 2017

NA USLUZI GRAĐANIMA

Klizište u Malješu: U toku pripreme za izgradnju zaštitnog zida, u toku i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda (FOTO)

Četvrtak, 23.mart 2017.godine, 13:00 sati, nakon što su izvršene obimne aktivnosti na stabilizacije padine, u toku su pripreme za izgradnju zaštitnog zida. U toku su i aktivnosti na odvodnji podzemnih voda. Zabilježeno 23.marta 2017.godine Ponedjeljak, 20.mart 2017.godine, danas se nastavljaju aktivnosti na stabilizaciji padine iznad kuća, te aktivnosti na odvodnji podzemnih voda sa šireg područja.  Tokom radova zabilježeni su i izvori vode ... Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Četvrtak, 23.mart 2017.godine: U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 3 intervencije. U dva navrata gašen je šumski požar na području Kraljeve Sutjeske, dok se treća intervencija odnosila na šumski požar na području Brnjica. Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Utorak, 21.mart 2017.godine: U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 3 intervencije. Radilo se o intervencijama u slučajevima nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Čobe i Plandište, te dežuri u zoni klizišta u Malješu. Read More »

Upozorenje: Nekontrolisano spaljivanje suhe trave i korova će biti sankcionisano

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru. Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, ... Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Petak, 17.mart 2017.godine: U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 5 intervencija. Radilo se o intervencijama u slučajevima nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Bare, Zgošća, Turbići i Kujavče, te slučaju zapaljenja kontejnera na lokalitetu Autobuska stanica. Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Srijeda, 15.mart 2017.godine: U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala dvije intervencije. Radilo se o intervencijama u slučaju zapaljenog sijena u balama u naselju Seoce, te slučaju zapaljenja dimnjaka na stambenom objektu u naselju Bare. Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Ponedjeljak, 13.mart 2017.godine: Proteklog vikenda Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 3 intervencije. Radilo se o slučaju požara na putničkom automobilu, intervenciji pri izvlačenju povrijeđenog lovca (prelom noge), te intervenciji u slučaju izvlačenja automobila iz snijega na Ponijerima. Read More »

Klizište u Malješu: Cijevima odvedena voda sa lokacije na kojoj se nalazi mjesni vodovod koji se više ne koristi, a čija je nezbrinutost jedan od problema

Utorak, 14.mart 2017.godine, 17:00 sati, paralelno sa aktivnostima na uklanjanju zemljane mase/nasipa sa padine na kojoj se pojavilo klizište, danas je izvršeno i ucjevljenje/odvodnja vode iz zone klizišta. Voda je locirana na lokaciji iznad kuća na kojoj se nalazio mjesni vodovod/bazen koji se duže vrijeme ne koristi jer su mještani priključeni na gradski vodovod. Voda iz zone klizišta je odvedena ... Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite: Na sve strane nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja

Ponedjeljak, 6.mart 2017.godine: Tokom proteklog vikenda Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je ima 14 intervencija. Radilo se o intervencijama u slučajevima nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Greben, Turbići, Poljice, Kujavče, Demiri, Bilješevo, Željeznička stanica, Bare, Haljinići, Papratnica, Čobe, Lisine, Javor i još jednom u Turbićima. Read More »

Na sve strane nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja: Prijavite počinioce

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru. Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, ... Read More »