Petak , 24 Novembar 2017

NA USLUZI GRAĐANIMA

Potpisan Protokol o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj

Srijeda, 22.novembar 2017.godine: U sali Općine Kakanj danas je upriličeno potpisivanje Protokola o postupanju i prevenciji svih oblika nasilja nad djecom na području općine Kakanj. Protokol su potpisali predstavnici 21 subjekta koji u okviru svojih nadležnosti i svakodnevnih poslova imaju misiju i zadatak da pomognu djeci u slučajevima uočenog, zabilježenog, prepoznatog i registrovanog bilo kojeg oblika nasilja (osnovne i srednje škole, Centar ... Read More »

Zimska služba: Intervencija na putu Kakanj-Tršće-Ponijeri

Srijeda, 15.novembar 2017.godine: Tokom protekle noći zimska služba “Vodokoma” je intervenirala na putu Kakanj-Tršće-Ponijeri. Izvršeno je čišćenje i sipanje abrazivnog materijala. Nakon što su izvršene intervencije na svim ugovorenim pravcima u noći sa ponedjeljka na utorak, zimska služba “Trgošpeda” protekle noći nije imala potrebu za novim intervencijama. “Vodokom” i “Trgošped” vrše zimsko održavanje lokalnih saobraćajnica na području Kaknja na osnovu ... Read More »

Zimska služba: Intervencije “Trgošpeda” na nekoliko putnih pravaca

Utorak, 14.novembar 2017.godine: Na osnovu ugovora potpisanog sa Zavodom za planiranje i izgradnju općine Kakanj, preduzeće “Trgošped” Kakanj izvršilo je tokom protekle noći čišćenje i posipanje na slijedećim dionicama: Kakanj-Bijele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje; Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo; Brežani –Bištrani; Haljinići-Veliki Trnovci; Čatići-Slapnica; raskrsnica na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići; Ivnica-Vukanovići; Bjelavići- Ričić; raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic. Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Ponedjeljak, 13.novembar 2017.godine: Proteklog vikenda Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala dvije intervencije. Radilo se o intervenciji u slučaju požara u kotlovnici jednog stambenog objekta u naselju Slapna Gora, te jednoj tehničkoj intervenciji u slučaju poplave nastale usljed pucanja vodovodnih cijevi u poslovnom objektu u ulici 7.muslimanske viteške oslobodilačke brigade. Read More »

Kakanj spremno dočekuje snježne padavine: Lokalne puteve na području Kaknja održavat će “Vodokom” i “Trgošped”

Na osnovu ugovora potpisanog sa Općinom Kakanj, zimsko održavanje lokalnih puteva na području Kaknja vršit će kakanjsko preduzeće “Trgošped”. Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju  izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o ... Read More »

Zimsko održavanje puteva: Nekoliko važnih pojašnjenja (zimske gume, lanci, šljunak…)

Na putevima čije održavanje nije definirano ugovorima između Općine Kakanj sa jedne strane, te “Vodokoma” i “Trgošpeda” sa druge strane, Općina Kakanj angažira traktore, te organizira posipanje abrazivnim materijalom koji je dostavljen u kakanjske mjesne zajednice. Angažiranje traktora u selima se realizira na komercijalnoj osnovi, što znači da Općina Kakanj plaća ove aktivnosti, premda ne postoji obaveza održavanja niskofrekvetnih puteva. Vozačima ... Read More »

Visoko.co.ba o problemima dijaliznih pacijenata: Aparati u Kaknju su u odličnom stanju, potreban milion KM za novih 30 aparata u drugim dijaliznim centrima ZDK

U Zeničko-dobojskom kantonu je oko 250 bolesnika. To je kanton u Federaciji BiH sa najviše dijaliznih centara. Četiri su pod upravom Kantonalne bolnice Zenica: Zenica, Visoko, Žepče i Kakanj, dok je peti dijalizni centar pod upravom Opće bolnice Tešanj. U Zenici je oko 70 bolesnika, 25 u Kaknju, a preostala tri centra imaju po 50-ak bolesnika. Članak čitajte klikom ovdje Read More »

Vijesti iz Službe civilne zaštite

Ponedjeljak, 30.oktobar 2017.godine: U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala dvije intervencije. Radilo se o intervenciji u slučaju zapaljenja elektro-kablova na stubu u naselju Brus, te tehničkoj intervenciji skidanja salonita sa zgrade u ulici Alije Izetbegovića. Read More »

Dimnjake je potrebno pravilno i redovno čistiti: Kako postupiti u slučaju pojave zapaljenja dimnjaka?

Obzirom na činjenicu da Profesionalna vatrogasna jedinica u Kaknja često bilježi slučajeve požara koji su nastali zapaljenjem čađi u dimnjacima, građanima Kaknja želimo ukazati na potrebu pravilnog i redovnog čišćenja dimnjaka, uzroke nastanka zapaljenja dimnjaka, te postupke u slučaju pojave ove vrste požara. Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu. Opasnost kod požara ... Read More »

Predstavljamo Udruženje potrošača općine Kakanj „POTROŠAČ“ Kakanj

Udruženje potrošača općine Kakanj „POTROŠAČ“ Kakanj osnovano je 31.8.2017. godine, kao neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija dobrovoljno udruženih lica, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja prava i zaštite interesa svih potrošača u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, programskim smjernicama o zaštiti potrošača u BiH, te u skladu sa direktivama Evropske komisije ... Read More »