Utorak , 25 Juli 2017

NA USLUZI GRAĐANIMA

Općina Kakanj kupila i predala Policijskoj stanici Kakanj mobilni radar sa kamerom za kontrolu brzine kretanja vozila: Vozači oprez, radar bilježi registracijski broj, stalno mijenja lokaciju rada, opseg mjerenja udaljenosti je do 1.200 m, vrijeme mjerenja iznosi 0,33 sekunde…

Nakon brojnih inicijativa, sugestija i prijedloga koji su stizali od građana da se poduzmu mjere na poboljšanju sigurnosti učesnika u saobraćaju na području Kaknja, posebno u gradskoj jezgri, na način da se intenzivira upotreba radara u svrhu kontrole brzine kretanja vozila, Općina Kakanj je nedavno kupila novi radar u vrijednosti od oko 30.000 KM, te isti predala Policijskoj stanici Kakanj. ... Read More »

Preporuka mještanima u kakanjskim mjesnim zajednicama: Obiđite terene svojih sela, naselja i mjesnih zajednica, prokopajte ili očistite kanale pored puteva, prokopajte kanaliće na svojim njivama…

Nakon što je brzom, efikasnom i na struci utemeljenoj akciji Općinskog štaba civilne zaštite kojim komanduje načelnik Nermin Mandra spriječeno da nastupe nesagledive posljedice po ljude i njihovu imovinu usljed aktiviranja klizišta u naselju Malješ, mještane kakanjskih naselja pozivamo da kontinuirano poduzimaju preventivne aktivnosti u svojim naseljima sa ciljem sprečavanja pojave klizišta i plavljenja, a time i mogućnosti ugrožavanja ljudi ... Read More »

Općina Kakanj kontinuirano unapređuje saradnju sa mjesnim zajednicama: Sačinjen Registar mjesnih zajednica

Općina Kakanj kontinuirano unapređuje saradnju sa mjesnim zajednicama koje su važni partneri u smislu inicijative, definiranja prioriteta kod infrastrukturnih i drugih ulaganja, kod pripreme projekata i potrebnih saglasnosti, kod realizacije poslova i projekata usmjerenih na razvoj infrastrukturnih elemenata… Tako je na osnovu Odluke o postupku registracije i načinu vođenja Registra mjesnih zajednica Općine Kakanj, ovih dana sačinjen Registar koji sadrže ... Read More »

Spaljivanje guma nije i ne može biti dio bilo kakve tradicije

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj realizirao je i dalje realizira aktivnosti na preventivnom suzbijanju moguće pojave paljenja guma pred praznike koji se obilježavaju početkom maja. Vrši se obilazak vulkanizerskih radnji, a vlasnici se upozoravaju da ne smiju fizičkim licima davati stare istrošene automobilske gume. Vrši se i kontrola eventualnog gomilanja starih istrošenih guma u naseljima gdje su zabilježena česta spaljivanja guma. ... Read More »

Klizište u Malješu: Svi građevinski radovi uspješno završeni, preostalo još ručno očistiti zemljani nanos iznad jedne od kuća, jutros nastavljena velika akcija

Srijeda, 26.april 2017.godine, 8:00 sati, nastavljena je velika akcija uklanjanja zemljanog materijala iznad jedne od kuća čijom će realizacijom svi radovi biti okončani što znači da će se u svoje domove moći vratiti i preostale 4 porodice koje žive u 3 stambena objekta. Zabilježeno 26.aprila 2017.godine Obzirom da se radi o nepristupačnom terenu, uklanjanje materijala se vrši ručno. U akciji učestvuju ... Read More »

Isplaćena prva rata općinske stipendije za učenike: Na račune 166 učenika sa područja Kaknja isplaćeno po 100 KM

Utorak, 25.april 2017.godine: Danas je izvršena isplata prve rate općinske stipendije za učenike srednjih škola. Na račune 166 učenika sa područja Kaknja isplaćeno je po 100 KM. Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje osim studentima stipendiju isplaćuju i učenicima srednjih škola. Stipendija se dodjeljuje kroz proceduru javnog poziva, te kroz bodovanje prema kriterijima. Automatski bez bodovanja ... Read More »

Lijep primjer aktivizma u mjesnim zajednicama: Most na putu za naselje Usijel dobio novu ogradu

Most na putu za naselje Usijel dobio je novu ogradu. Služba civilne zaštite Općine Kakanj je Mjesnoj zajednici Čatići dodijelila materijal za ogradu, a ostale aktivnosti na ugradnji i farbanju realizirala je mjesna zajednica što predstavlja lijep primjer aktivizma i želje da se kroz zajedničku saradnju općinskih službi i mještana osigura bezbjednost i poboljša kvalitet života građana. Read More »

Počele aktivnosti na postavljanju usporivača brzine

Petak, 21.april 2017.godine: Počele su aktivnosti na postavljanju usporivača brzine na kakanjskim saobraćajnicama koje su u nadležnosti Općine Kakanj. Aprilski snijeg je ove radove usporio, no uskoro će svi usporivači biti postavljeni. Podsjetimo, usporivači brzine se demontiraju pred početak sezone snjegova kako ne bi bili smetnja čišćenju saobraćajnica od snijega, a ponovo se montiraju u proljeće. Read More »