Utorak , 21 Novembar 2017

OBAVJEŠTENJA

Program obilježavanja 25.novembra-Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Kako bi se i ove godine na dostojanstven i lijep način u Kaknju obilježio 25.novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine, Općina Kakanj je pripremila program koji sadrži sljedeće sadržaje: 24.novembar (petak) 10:00 sati, Prijem za predstavnike  Udruženja ratnih vojnih invalida “Kakanj 92” (Ured načelnika); 15:00 sati, Polaganje cvijeća na Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. i Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima ... Read More »

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Posjednici pasa su dužni izvršiti registraciju i označavanje pasa, upis i registracija se vrše besplatno u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj obavještava građane – posjednike pasa da su u skladu sa članom 35. Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Kakanj, dužni da izvrše registraciju i označavanje pasa, te da način držanja pasa usklade sa odredbama navedene odluke, u roku od ... Read More »

Obavijest: Općinski podsticaj – “Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osnovno zanimanje) i preduzećima d.o.o, koja su registrovana na području općine Kakanj u 2017. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-4-16/17 od 02.02.2017. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2017. godinu, broj: 01/1-9-270/17 od 28.06.2017. godine usvojene od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje OBAVJEŠTENJE za ... Read More »

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj za 2018. godinu

Na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/10 i 5/16) i člana 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Kakanj, broj: 04/1-1320/16 od 03.11.2016. godine, Služba za privredu, urbanizam ... Read More »

Drugi ovogodišnji javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca: Konačna lista

Četvrtak, 16.novembar 2017.godine: Objavljujemo konačnu rang listu kandidata i poslodavaca koji su se prijavili na drugi ovogodišnji javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca. U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati i poslodavci (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su ... Read More »

Ispravka i dopuna javnog konkursa o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Na osnovu člana 363. stav (1) i (2) Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14), člana 7. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, broj:01/1-13-433/17 od 30.10.2017.godine, Općinski načelnik Općine Kakanj ... Read More »

Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2017/2018.godinu

Ponedjeljak, 6.novembar 2017.godine: Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e K O N K U R S za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica  za studijsku 2017/2018.godinu ... Read More »

Drugi ovogodišnji javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca: Preliminarna lista

Utorak, 7.novembar 2017.godine: Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata i poslodavaca koji su se prijavili na drugi ovogodišnji javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca. U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati i poslodavci (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju ... Read More »

Usvojena Odluka o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima: Posjednici pasa dužni su da izvrše registraciju i označavanje pasa, te način držanja pasa usklade sa odredbama ove odluke

Ponedjeljak, 30.oktobar 2017.godine: Općina Kakanj je započela intenzivne i obimne aktivnosti čiji je cilj urediti oblast držanja pasa čime se direktno doprinosi i rješavanju problema pasa lutalica. Na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće Kakanj je usvojilo Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima. Izdvajamo nekoliko najvažnijih odredbi iz Nacrta odluke o uslovima ... Read More »