Četvrtak , 23 Mart 2017

OBAVJEŠTENJA

Preliminarna rang lista rasporeda taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj

Komisije za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj za 2017. godinu sačinila je Preliminarnu rang listu rasporeda taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj na osnovu kriterija iz člana 14. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajlištima i kriterijima  za  raspored taksivozila   na taksistajalištima na području općine Kakanj. Lista se može vidjeti klikom ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte

Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2017. godini  sa pozicije Transfer za omladinske projekte. Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju je 10.000,00 KM. Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane omladinske ... Read More »

Poziv kandidatima koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju (166 učenika): Oni koji nisu dostavili brojeve računa na koje će se vršiti isplata trebaju to učiniti što prije!

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Konačnu listu učenika kojima će, prema raspoloživim sredstvima, biti dodijeljena općinska stipendija za učenike. Uz ovu listu, objavljujemo i listu kandidata koji ispunjavaju uslove, ali nisu ostvarili pravo jer se stipendija dodjeljuje prema raspoloživim sredstvima za prvih 166 sa liste, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju ... Read More »

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu

  Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenihBudžetom Federacije Bosne iHercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja maleprivrede(“Službene novine Federacije BiH”, br:50/13,55/13i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje   JAVNI ... Read More »

Održana centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima, javna rasprava je i dalje otvorena

Općina Kakanj je započela intenzivne i obimne aktivnosti čiji je cilj urediti oblast držanja pasa čime se direktno doprinosi i rješavanju problema pasa lutalica. Na nedavno održanoj sjednici Općinsko vijeće Kakanj je , na prijedlog načelnika, usvojilo Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima. Otvorena je i  javna rasprava kako bi ... Read More »

Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu: Dostavite svoje prijedloge i sugestije

Pozivamo predstavnike zadružnog sektora, poljoprivredna udruženja, otkupljivače i poljoprivredne proizvođače, te sve druge zainteresirane subjekte da dostave svoje prijedloge i sugestije na predloženi Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu, najkasnije do 15.3.2017.godine na adresu: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo ili elektronski na: info@fmpvs.gov.ba.” Nacrt Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu se ... Read More »

Putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u 2017.godini bit će realizirani brojni novčani poticaji: Pratite objave javnih konkursa

U 2017.godini iz Budžeta F BiH, putem javnog poziva kojeg će realizirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta bit će izdvojeno 30.000 KM za stipendija učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 70.000 KM u svrhu poticaja inovatorima – pojedincima, 100.000 KM za poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta, 180.000 ... Read More »

Federalni zavod za zapošljavanje objavio nekoliko podsticajnih programa usmjerenih na zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je nekoliko podsticajnih programa usmjerenih na zapošljavanje. Pozivamo sve nezaposlene osobe kao i privredne subjekte da se upoznaju sa ovim programima, te da upute aplikacije. Ovi programi su dobra prilika za zaposlenje i osiguranje egzistencije. Više o Programu sufinansiranja samozapošljavanja “Start up 2017”, Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja i Programu sufinansiranja ... Read More »

Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove. U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati ... Read More »

Vlada ZDK dodijelila više od milion KM u oblasti poduzetništva, Kaknju 0 KM: Problem je u nedostatku kakanjskog aktivizma u pogledu apliciranja

Puno toga dobrog u Kaknju je za pohvaliti, puno je pozitivnih procesa i dešavanja, puno lijepih stvari. Puno se radi, unapređuje i doprinosi, ali postoje i neke pojave koji nisu za pohvalu i koje mogu biti razlog za opću nelagodu i stid. Problem je u nedostatku kakanjskog aktivizma u pogledu apliciranja na kantonalna novčana sredstva. Kao da smo navikli da ... Read More »