Srijeda , 21 Mart 2018

OBAVJEŠTENJA

U četvrtak, petak i subotu svratite u Tržni centar “Real” Kakanj po svoj osvježivač zraka za vozila i domaćinstvo “Zagrljaj”, cijena osvježivača 2 KM: Podržite vrijedne Kakanjce-osobe sa invaliditetom koji vrijedno rade i žele da žive od svog rada

U Kaknju je sa radom počelo Društvo za radno i profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naziv “Zagrljaj” nosi nova kakanjska radionica i proizvodi koji su djelo trojice vrijednih Kakanjaca-osoba sa invaliditetom koji žele da žive od svog vrijednog rada. Za početak oni proizvode i pakuju osvježivače zraka za vozila i domaćinstvo u obliku srca i na bazi ... Read More »

Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2017/2018. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna. Svaki ... Read More »

Oglas: Dodjela novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, rok za prijave 18.4.2018.godine

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj objavljuje Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Oglas se može vidjeti klikom ovdje Read More »

Javni poziv nevladinim organizacijama za sufinansiranje projekata/programa iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu, rok za prijave 3.4.2018.godine

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj, općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata/programa  nevladinim  organizacijama iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu   Objavljuje se javni poziv za sufinansiranje  projekata/programa nevladinim  organizacijama iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu. Pravo ... Read More »

Najava: Teorijska edukacija iz oblasti jagodičastog voća i zaštite bilja

Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Kakanj, u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika “Kakanj“ iz  Kaknja, organizira teorijsku edukaciju iz oblasti jagodičastog voća i zaštite bilja o temama: „Aktuelnosti u proizvodnji maline“, predavač dr. Adnan Maličević; “Principi zaštite u intenzivnoj proizvodnji jagodičastog voća u odnosu na standarde u Evropskoj Uniji“, predavač   Emir Sejdić. Edukacija će se održati u četvrtak 22.3.2018. godine ... Read More »

Obavijest za kandidate za stipendiju: Podaci o plaćama roditelja i drugih članova porodice će se provjeravati u poreznoj upravi, provjeravat će se i kućne liste, protiv osoba koje dostave lažne podatke i firmi koje ovjere lažne podatke bit će podnesena prijava tužilaštvu

Nakon što su proteklih godina zabilježeni slučajevi lažiranja podataka o plaćama roditelja i drugih članova porodice kandidata za stipendiju, pokrenute su opsežne aktivnosti na provjeri podataka o plaćama. Takva praksa će biti nastavljena i ove godine, a provjere će se vršiti u poreznoj upravi. Svi slučajevi lažiranja podataka će biti dokumentovani i dostavljeni policiji i nadležnom tužilaštvu što znači da ... Read More »

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

Utorak, 13.mart 2018.godine: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu. Konkurs se može vidjeti klikom ovdje Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Studenti koji ne konkurišu na kantonalnu stipendiju neće moći dobiti ni općinsku ... Read More »

Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani. Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna ... Read More »

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Općine

Na osnovu člana 133, tačka (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju  („Službene novine Zeničko – Dobojskog kantona “ broj 1/14),  Pomoćnik općinskog  načelnika  Općine Kakanj  o b j a v lj u j e:   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE  U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED  GRAĐEVINA I ZAHVATA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE Član 1. Pozivaju se sva ... Read More »