Utorak , 25 April 2017

OBAVJEŠTENJA

Pojava niskih temperatura i snijega u periodu vegetacije: Preporuke iz Službe za privredu

Pojava niskih temperatura i snijega u ovom periodu vegetacije negativno utječe na većinu poljoprivrednih kultura, a posebno u oblasti voćarstva i povrtlarstva. Voćne vrste trenutno se nalaze u veoma osjetljivoj fazi u periodu cvjetanja ili fazi zametanja plodova, a povrtlarske kulture su tek posijane ili posađene u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Kako bi se ublažile posljedice u navedenim oblastima, nadležna ... Read More »

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, rok za prijave 3.5.2017.

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, povratnike i izbjeglice Općine Kakanj objavljuje Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način: 1) izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2016. i 2017.godini; 3) ... Read More »

Lista rasporeda taksivozila na taksistajalištima za 2017. godinu

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra donio je Rješenje o utvrđivanju Liste rasporeda taksivozila na taksistajalištima za 2017. godinu. Lista se može vidjeti klikom ovdje Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, putem Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj. ... Read More »

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme – “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća”

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme – “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća” za 2017. godinu. Kroz grant shemu pruža se podrška MSP koja djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali investicije usmjerena ka poboljšanju tehnološke ... Read More »

Općina Kakanj dodjeljuje 156 stipendija za redovne studente u iznosu od 800 KM: Konačna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2016/2017. godinu sačinila je konačnu listu studenata koji ispunjavaju uslova iz konkursa na osnovu čega im je i dodijeljena stipendija, listu studenata koji također ispunjavaju uslove,ali im stipendija nije dodijeljena zbog ograničenosti raspoloživih sredstava (pravo na stipendiju ostvaruje prvih 156 kandidata koji su ostvarili najviše bodova) i listu studenata koji ne ispunjavaju uslove ... Read More »

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Program poticaja za poljoprivredu za 2017.godinu

Vlada Federacije BiH je na 97. sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Program poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u iznosu od 65.700.000 KM. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, 300.000 KM planirano je za ostale vrste ... Read More »

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2016/2017. godinu sačinila je Preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa (obratiti pažnju na dno liste – Excel dokumenta i nazive „Ispunjavaju“ i „Ne ispunjavaju“). U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju ... Read More »