Utorak , 26 Mart 2019

OBAVJEŠTENJA

Općinska stipendija za učenike: Preliminarna lista

Ponedjeljak, 25. mart 2019. godine: Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2018/2019. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna. Preliminarna lista ne znači da su učenici dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati ... Read More »

Javni poziv za dodjelu poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika ili angažovanje lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), i člana 7. Odluke o dodjeli poticaja poslodavcima za zapošljavanje pripravnika i angažovanje lica na stručnom osposobljavanju (“Službene novine Općine Kakanj“, broj:  8/18), Općinski načelnik, ... Read More »

Važna obavijest u vezi nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja: Prijavite počinioce

Tokom godine, uništavanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem, isključivo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz prisustvo potrebnog broja osoba sa sredstvima i opremom za početno gašenje požara, uz preduzimanje mjera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru. Pomenuto spaljivanje ne smije prouzrokovati štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, ... Read More »

Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027)

Prema Zakonu o vodama Federacije BiH, ˝Agencija za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo (AVP Sava) pokrenula je aktivnosti za pripremu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027), te je izradila radni plan i rokove za pripremu i usvajanje navedenog dokumenta koji je dostupan na web stranici www.voda.ba . AVP Sava ovim putem poziva sve zainteresovane ... Read More »

Javni poziv za NVO: Predlaganje kandidata za člana komisije

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA/ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA  ZA PREDLAGANJE KANDIDATA  ZA ČLANA  KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE I IZBOR PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA 2019. GODINU   A/.  Pozivaju se nevladine organizacije/organizacije civilnog društva  (u daljem tekstu: organizacije) da dostave prijedlog  jednog kandidata koji će biti imenovan za člana i jednog kanidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana  ... Read More »

IN MEMORIAM: Hamza Frljak (1935-2019)

Prema zapisima publiciste Raifa Čehajića Hamza Frljak je u Kakanj došao 1958. godine. Po dolasku u Kakanj zaposlio se u Školi učenika u privredi, a poslije je prešao u Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“, danas „Hamdija Kreševljaković“. „No, njegov rad ostao je najzapaženiji kao kulturnog radnika; bio je upravnik Biblioteke i dugogodišnji direktor Centra za kulturu i obrazovanje, kada su, ... Read More »

Danas krajnji rok za dostavu prijedloga po javnom pozivu za dodjelu 15.aprilskih priznanja

Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ Općinsko vijeće Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja: 1. „GRB OPĆINE KAKANJ“ – 1 ... Read More »

Program obilježavanja 3. marta – Dana Patriotske lige Kakanj

3. mart – Dan Patriotske lige Kakanj bit će obilježen sljedećim sadržajima 5. mart 2019. godine (utorak) 13.30 sati, mala sala JU KSC, svečana skupština povodom 27. godina Patriotske lige Kakanj (dodjela priznanja); 15.30 sati, Gradski spomen-park, polaganje cvijeća; 16.00 sati, Kuća Salihbegovića, polaganje cvijeća na mjestu na kojem je formirana i postrojena prva jedinica Patriotske lige Kakanj. Pozivamo građane ... Read More »

Zaustavimo piromane, prijavite počinioce: Zbog nekontrolisane paljevine suhe trave stradali plastenici u Donjem Banjevcu

Ponedjeljak, 4. mart 2019. godine: Proteklog vikenda Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 8 intervencija. Radilo se o intervencijama u slučajevima nekontrolisane paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima Donji Banjevac, Seoce, Bilješevo, Brus, Čizmići, Turbići i Javor. U Donjem Banjevcu su usljed nekontrolisane paljevine stradali i plastenici. Prije nekoliko dana u Dumancu su, usljed paljevine suhe trave, zapaljena ... Read More »

Općinskom vijeću predložena odluka o nazivima novih ulica: Ulica Čete Bosna, Trećeg manevarskog bataljona, Kemala Čelebića, Elvedina Šehagića, Eneza Neimarlije, Rahmana Kovača, ZAVNOBIH-a, Kotromanića, 9. maja…

Općinskom vijeću Kakanj predložena je za 27. sjednicu odluka o nazivima novih ulica: Ulica Eneza Neimarlije U naseljenom mjesta Obre ulica koja se pruža uz rijeku Trstionicu, a koja počinje odvajanjem desno sa glavne saobraćajnice na raskršću kod stare škole u Obrima i ponovo se spaja sa glavnom saobraćajnicom kod poslovnog objekta “SIM Komerc”. Ulica trstionička U naseljenim mjestima Podbjelavići ... Read More »