Utorak , 18 Decembar 2018

OBAVJEŠTENJA

Kantonalna stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu kantonalnih stipendija za 2017/2018. akademsku godinu sačinila je Preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove. Svaki kandidat za stipendiju može saznati kako je bodovan uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs klikom ovdje Preliminarna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati ... Read More »

U kakanjskim tržnim centrima kupite osvježivač zraka za vozila i domaćinstvo “Zagrljaj”, cijena osvježivača 2 KM: Podržite vrijedne Kakanjce-osobe sa invaliditetom koji vrijedno rade i žele da žive od svog rada

U Kaknju je sa radom počelo Društvo za radno i profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Naziv “Zagrljaj” nosi nova kakanjska radionica i proizvodi koji su djelo trojice vrijednih Kakanjaca-osoba sa invaliditetom koji žele da žive od svog vrijednog rada. Za početak oni proizvode i pakuju osvježivače zraka za vozila i domaćinstvo u obliku srca i na bazi ... Read More »

Javni poziv: Prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

Na osnovu člana 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućih preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku („Službene novine Federacije BiH“, br . 17/18), Javna ustanova Centar za socijalni rad Kakanj  , o b j a v lj u j e J A V N I  P ... Read More »

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ZA MEDIJE – Evropska unija u BiH, World Vision, UDAS: 4. april – Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina

BiH se i dalje suočava sa ozbiljnim problemom kontaminacije minama,  jer mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata predstavljaju direktnu pretnju sigurnosti i životima 545.000 građana. Ozbiljnost problema potvrđuje i podatak da je od 1992. godine oko 8.386 ljudi stradalo od mina u BiH. Dočekujemo 4. april, međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, sa velikim ... Read More »

Oglas: Dodjela novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, rok za prijave 18.4.2018.godine

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj objavljuje Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Oglas se može vidjeti klikom ovdje Read More »

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, rok za prijave 28.3.2018.godine

Utorak, 13.mart 2018.godine: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu. Konkurs se može vidjeti klikom ovdje Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Studenti koji ne konkurišu na kantonalnu stipendiju neće moći dobiti ni općinsku ... Read More »

Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2017/2018. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna. Svaki ... Read More »

Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani. Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna ... Read More »

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip ... Read More »