Ponedjeljak , 19 Februar 2018

OBAVJEŠTENJA

Kakanjski dani 2017: Prijavite se na turnir u mini nogometu RAPID FUDBAL “TROFEJ KAKNJA“

I ove godine u sklopu Kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani 2017“ bit će organizovan turnir u mini nogometu pod nazivom Rapid fudbal „Trofej Kaknja“, u četvrtak 03.08.2017. godine iza Main stage-a sa početkom u 11:00 sati. Turnir će se igrati u dvije kategorije i to do 14 godina i od 14 do 18 godina. Ekipu čini maksimalno pet igrača (kategorija do 14 godina igra 4 na ... Read More »

Obavještenje iz JP „Vodokom“ Kakanj

Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj obavještava korisnike koji se snabdijevaju sa izvorišta kojima raspolaže i upravlja J.P. “VODOKOM” d.o.o. Kakanj da je voda higijenski i mikrobiološki ispravna i upotrebljiva za piće. Voda iz gradskog vodovoda se obavezno redovno prerađuje i tretira, kao i analizira, kako u vlastitoj, tako i u laboratoriji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Šta više, ... Read More »

Općina Kakanj i kakanjski poslodavci omogućili angažman za 64 VSS nezaposlena lica tj. za sve prijavljene na javni poziv radi sticanja prvog radnog iskustva: Konačna rang lista

Objavljujemo Konačnu rang listu kandidata i poslodavaca koji su se prijavili na javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca. U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati i poslodavci (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje ... Read More »

Službeni glasnik BiH broj 50, 11. 7. 2017.godine, str.133: Odluka Vijeća ministara BiH o načinu raspodjele prenesenih namjenskih nerealiziranih sredstava uplaćenih na ime dodijeljenih GSM licenci

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 87.sjednici, održanoj 29. decembra 2016. godine, donijelo je ODLUKU O NAČINU RASPODJELE PRENESENIH NAMJENSKIH NEREALIZIRANIH SREDSTAVA UPLAĆENIH NA IME DODIJELJENIH GSM LICENCI Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele prenesenih namjenskih nerealiziranih sredstava uplaćenih na ime dodijeljenih GSM licenci u iznosu od 6.742.486,00 KM. ... Read More »

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti

U skladu sa zaključkom Općinskog vijeća Kakanj otvorena je javna rasprava o Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti. Javna rasprava traje 15 dana počevši od 28.6.2017. godine. Tekst Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti se može vidjeti klikom ovdje Primjedbe, prijedloge i sugestije svi zainteresirani mogu dostaviti u pisanoj formi radnoj grupi za izradu Nacrta Odluke (Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, n.r. Dedić Amir ... Read More »

Novi rekord u Kaknju, Općina Kakanj i kakanjski poslodavci omogućili angažman za 64 VSS nezaposlena lica tj. za sve prijavljene na javni poziv radi sticanja prvog radnog iskustva: Preliminarna lista

Objavljujemo preliminarnu rang listu kandidata i poslodavaca koji su se prijavili na javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca. U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati i poslodavci (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje ... Read More »

U Kaknju održani izbori za savjete mjesnih zajednica: Objavljujemo preliminarne rezultate za predsjednike savjeta mjesnih zajednica

U nedjelju 2.7.2017.godine na području općine Kakanj održani su izbori za savjete mjesnih zajednica. Kandidati sa lista koji osvoje najviše glasova po automatizmu postaju predsjednici savjeta mjesne zajednice. Objavljujemo preliminarne rezultate za predsjednike savjeta mjesnih zajednica: Bičer, Suvad Šehić, 115 od 247 glasova; Bijele Vode, Almir Trakić, 105 od 170 glasova; Bjelavići, Mustafa Čaluk, 57 od 174 glasa; Brežani, Haris Lopo, 128 od 240 ... Read More »