Subota , 23 Februar 2019

OBAVJEŠTENJA

Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Komisija za dodjelu kantonalnih stipendija za 2017/2018. akademsku godinu sačinila je Konačnu preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove. Svaki kandidat za stipendiju može saznati kako je bodovan uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs klikom ovdje Konačna preliminarna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju, već omogućava kandidatama da izvrše uvid u način ... Read More »

Građani pišu: Zar nije dosta više devastacije šuma? (Foto: Novo Naselje Bare-Brus, tačnije dio iznad lovačkog gatera)

“Zar nije dosta više devastacije šuma od strane pojedinaca,a šumari u dogovoru sa njima se bogate i ništa ne poduzimaju. Ovo su “pluća” grada i trebale bi se poduzeti mjere da se sprijeći uništavanje šuma. Lokacija na kojoj je slikano jeste Novo Naselje Bare-Brus tačnije dio iznad lovačkog gatera”, napisao je u poruci upućenoj u inbox Facebook stranice Općine Kakanj ... Read More »

Općinska stipendija za učenike: Konačna lista, učenici koji su ostvarili pravo na stipendiju trebaju što prije dostaviti brojeve računa, od brzine dostave brojeva računa zavisi isplata

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2017/2018. godinu sačinila je Konačnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna. Svaki kandidat ... Read More »

Dodjela pomoći u svrhu rješavanja stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica: U Službi za boračka pitanja Općine Kakanj sačinjena Lista prvenstva, prigovori se podnose do 22.5.2018.godine

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj nakon okončanog Oglasa o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, sačinila je Listu prvenstva za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica za Kakanj. Svi učesnici postupka, odnosno lica koja ... Read More »

Poziv građanima: Prijavite saznanja o bilo kojem obliku korupcije ili koruptivnih radnji službenika u Općini Kakanj, zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama i na drugim mjestima

U skladu sa nedavno donesenim Akcionim planom Općine Kakanj za borbu protiv korupcije i Pravilnikom o postupanju po zaprimljenim podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/18), načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je donio Rješenje o formiranju Komisije za zaprimanje i postupanje po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima. Takođe u funkciju je puštena ... Read More »

Stigla obavijest kantonalnog inspektora u vezi postojanja kanala sa fekalijama uz regionalnu cestu u naselju Bjelavići: Problem je trebao biti riješen od strane nadležnog upravitelja regionalne ceste R 466 – Kantonalne direkcije za ceste

Od nekoliko građana nedavno smo dobili upite koji se odnose na problem kanala sa fekalijama u naselju Bjelavići. Razumijemo da se građani sa bilo kojom vrstom problema obraćaju Općini i u tom smislu pozdravljamo svaku sugestiju koju građani upute. Među velikim brojem građana kojima je jedini motiv rješenje određenog problema, ima i onih koji znaju prave krivce za problem, ali ipak ... Read More »

Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

Općina Kakanj  koja učestvuje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv. Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj – Transfer za omladinske projekte

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj, općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte  Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2018. ... Read More »

Javni poziv za finansijsku podršku nevladinim organizacijama nacionalnih manjina

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, općinskog načelnika i nevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj, općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za finansijsku podršku nevladinim organizacijama  nacionalnih manjina iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu    Općina Kakanj poziva nevladine organizacije nacionalnih manjina sa područja općine Kakanj da podnesu prijavu za ... Read More »