Srijeda , 25 April 2018

OBAVJEŠTENJA

Oglas: Dodjela novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, rok za prijave 18.4.2018.godine

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj objavljuje Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja. Oglas se može vidjeti klikom ovdje Read More »

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, rok za prijave 28.3.2018.godine

Utorak, 13.mart 2018.godine: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2017/2018. godinu. Konkurs se može vidjeti klikom ovdje Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Studenti koji ne konkurišu na kantonalnu stipendiju neće moći dobiti ni općinsku ... Read More »

Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2017/2018. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna. Svaki ... Read More »

Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani. Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna ... Read More »

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Općine

Na osnovu člana 133, tačka (6) Zakona o prostornom uređenju i građenju  („Službene novine Zeničko – Dobojskog kantona “ broj 1/14),  Pomoćnik općinskog  načelnika  Općine Kakanj  o b j a v lj u j e:   JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE  U RADU KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED  GRAĐEVINA I ZAHVATA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE Član 1. Pozivaju se sva ... Read More »

Danas u 16:00 sati u Omladinskom centru predavanje o temama: “Ishrana muznih i tovnih grla” i “Kontrola i kvalitet mlijeka”

Ponedjeljak, 5.mart 2018.godine: Udruženje “Farmeri” Kakanj, u saradnji sa Općinom Kakanj, danas će, sa početkom u 16:00 sati, u Omladinskom centru upriličiti predavanje o temama: 1.Ishrana muznih i tovnih grla, predavač Branko Brkić, inžinjer poljoprivrede; 2.Kontrola i kvalitet mlijeka, predavač dr.vet.med. Asmir Budimlić. Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju.   Read More »

Poziv za organizacije civilnog društva: Dvodnevni trening “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Kakanj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”. Trening se realizira kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji su objavili Općina Kakanj i ReLOaD ... Read More »

Javni poziv za dodjelu 15.aprilskih priznanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ -Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja- Kakanj, 12.02.2018. godine Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ Općinsko vijeće ... Read More »

Pomozimo mladom Kakanjcu Hamzi Delibašiću da prohoda

Trinaestogodišnji Hamza Delibašić iz Kaknja obolio je od cerebralne paralize i stopostotni  je invalid, te ne može obavljati osnovne životne funkcije bez pomoći druge osobe. Za ovog dječaka je potrebno hitno liječenje u neurorehabiltacijskoj poliklinici „Glavić“ u Dubrovniku, za koje postoje velike šanse da puno pomogne da Hamza ozdravi. Troškovi liječenja će iznositi oko 45000KM, što je za njegovu porodicu ... Read More »