Ponedjeljak , 22 Oktobar 2018

OBAVJEŠTENJA

Pojava niskih temperatura i snijega u periodu vegetacije: Preporuke iz Službe za privredu

Pojava niskih temperatura i snijega u ovom periodu vegetacije negativno utječe na većinu poljoprivrednih kultura, a posebno u oblasti voćarstva i povrtlarstva. Voćne vrste trenutno se nalaze u veoma osjetljivoj fazi u periodu cvjetanja ili fazi zametanja plodova, a povrtlarske kulture su tek posijane ili posađene u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Kako bi se ublažile posljedice u navedenim oblastima, nadležna ... Read More »

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, rok za prijave 3.5.2017.

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, povratnike i izbjeglice Općine Kakanj objavljuje Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način: 1) izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja; 2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2016. i 2017.godini; 3) ... Read More »

Lista rasporeda taksivozila na taksistajalištima za 2017. godinu

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra donio je Rješenje o utvrđivanju Liste rasporeda taksivozila na taksistajalištima za 2017. godinu. Lista se može vidjeti klikom ovdje Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, putem Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj. ... Read More »

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme – “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća”

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni konkurs za odabir korisnika grant sheme – “Jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća” za 2017. godinu. Kroz grant shemu pruža se podrška MSP koja djeluju u prioritetnim oblastima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila, obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali investicije usmjerena ka poboljšanju tehnološke ... Read More »

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Program poticaja za poljoprivredu za 2017.godinu

Vlada Federacije BiH je na 97. sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila Program poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u iznosu od 65.700.000 KM. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, 300.000 KM planirano je za ostale vrste ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte

Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2017. godini  sa pozicije Transfer za omladinske projekte. Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju je 10.000,00 KM. Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane omladinske ... Read More »

Poziv kandidatima koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju (166 učenika): Oni koji nisu dostavili brojeve računa na koje će se vršiti isplata trebaju to učiniti što prije!

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Konačnu listu učenika kojima će, prema raspoloživim sredstvima, biti dodijeljena općinska stipendija za učenike. Uz ovu listu, objavljujemo i listu kandidata koji ispunjavaju uslove, ali nisu ostvarili pravo jer se stipendija dodjeljuje prema raspoloživim sredstvima za prvih 166 sa liste, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju ... Read More »

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu

  Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenihBudžetom Federacije Bosne iHercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja maleprivrede(“Službene novine Federacije BiH”, br:50/13,55/13i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje   JAVNI ... Read More »