Srijeda , 25 April 2018

OBAVJEŠTENJA

Važna obavijest: Obaveze vlasnika ili posjednika poljoprivrednog zemljišta

Obavještavamo sva fizička i pravna lica kao i druge organizacije, odnosno vlasnike ili posjednike poljoprivrednog zemljišta da su radi očuvanja, namjenskog i racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanja korištenja u nepoljoprivredne svrhe, proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite okoliša, dužni provoditi mjere zemljišne politike i poslove zaštite poljoprivrednog zemljišta, a shodno  Zakonu ... Read More »

Općina Kakanj dodjeljuje stipendije: Konkurs za dodjelu đačkih stipendija za školsku 2017/2018. godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju učenika sa područja općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj„ broj: 3/14, 3/16, 1/18) i člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 1/18), Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike raspisuje              KONKURS                za dodjelu ... Read More »

Konkurs za dodjelu novčanih sredstava za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih porodica za pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja

Na osnovu člana  38. i 118. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) , člana 25. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu (Sl. novine Općine Kakanj  1/18), Općinski načelnik objavljuje   KONKURS za dodjelu novčanih sredstava za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih porodica za pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja   Budžetom Općine Kakanj ... Read More »

Zakonom kojeg je usvojio Parlament F BiH u Sarajevu propisano je ko može prodavati na pijaci, van pijace nikome nije dozvoljena prodaja, inspekcija najavljuje dolazak na kakanjsku pijacu i mogućnost oduzimanja robe onima koji prodaju van pijace

Proteklih nekoliko sedmica aktuelna je tema koja se odnosi na izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini  F BiH  prema kojima trgovci koji žele poslovati na zelenoj i robnoj pijaci moraju imati: dokaz o registriranom obrtu, registraciju poljoprivrednika proizvođača, trgovinsku radnju ili trgovca pojedinca, te imaju obavezu zaključiti ugovor sa nadležnim organizatorom pijace, a to je u Kaknju Javno preduzeće “Vodokom”. Ove zakonske akte ... Read More »

Kakanjski borci o optužnici za ratni zločin u Čemernom: Tražimo objektivnost suda (Klix.ba)

Nakon što je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za ratni zločin na području Čemernog u općini Ilijaš protiv nekoliko boraca Armije RBiH, saopćenjem za javnost obratio se Savez udruženja boračkih organizacija Općine Kakanj (SUBOK) gdje od Suda traže objektivno i nepristrasno utvrđivanje činjenica. Borci su istakli da u potpunosti uvažavaju bosanskohercegovačko pravosuđe te su dodali da Savez udruženja boračkih ... Read More »

Savez udruženja boračkih organizacija općine Kakanj: Cilj akcije na Čemerno su bile haubice koje su terorisale i ubijale civilno stanovništvo u Brezi

Povodom podizanja optužnica za ratni zločin na području sela Čemerno u općini Ilijaš 1992.godine protiv nekoliko kakanjskih boraca Armije R BiH, javnosti se saopštenjem obratio Savez udruženja/boračkih organizacija općine Kakanj (SUBOK). U saopštenju je navedeno puno uvažavanje bosanskohercegovačkog pravosuđa, te je istaknuta činjenica da Savez podržava svaku aktivnost čiji je cilj istraživanje i sankcionisanje ratnih zločina. Istaknuta je i želja da se objektivno ... Read More »

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj: 276/16 ,  i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“Kakanj ( broj : 044/18), a  radi realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i ... Read More »

U toku javna rasprava o Nacrtu Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj

U toku je javna rasprava o Nacrtu Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj. Tekst Nacrta Odluke o izradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području općine Kakanj se može vidjeti klikom ovdje Pozivaju se predstavnici Javnog preduzeća „Vodokom“ d.o.o Kakanj, predstavnici mjesnih zajednica i vodnih odbora – odbora za vodovod, mještani i ... Read More »

Da li su šumski putevi na području Kaknja izgrađeni na osnovu odobrenja organa nadležnog za poslove građenja?

Zakonom o šumama ZDK određeno je da se izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva izvodi na osnovu projektne dokumentacije i pribavljenih akata od organa nadležnog za poslove građenja. U tom smislu, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj će u budućem periodu poduzeti mjere u smislu provjera koji se sve šumski putevi koriste na području Kaknja i da li je privredni subjekt koji ... Read More »

U toku javna rasprava o Nacrtu Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u ZDK

Na osnovu zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, otvorena je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu. Tekst Nacrta Zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu dostupan je u Službi za finansije Općine Kakanj ... Read More »