Srijeda , 21 Novembar 2018

OBAVJEŠTENJA

Poziv studentima koji su dobili općinsku stipendiju, ali nisu dostavili brojeve računa

Studente kojima je dodijeljena općinska stipendija (prvih 150 sa konačne liste) nedavno smo pozvali da u roku od 7 dana u Službu za društvene djelatnosti (zgrada Općine, treći sprat, kancelarija broj 16, kontakt osoba Nermina Imamović, broj računa se može saopštiti i telefonom – 032/771 800 – centrala, birati broj 5) dostave broj računa za isplatu. Većina studenata je izvršila ... Read More »

Reagiranje na tekst “Mladi bračni par iz Kaknja na udaru općinskih moćnika”

U tekstu pod naslovom “Mladi bračni par iz Kaknja na udaru općinskih moćnika” izneseno je niz netačnih navoda. U cilju potpunog i istinitog informisanja, javnosti se obraćamo sljedećim obavještenjem: Franjić Igor je 2014. godine dobio odobrenje za postavljanje naprave za prodaju sladoleda uz gradsko šetalište, ali nije izvršio registraciju djelatnosti što znači da je sve vrijeme bespravno radio. Za prodaju ... Read More »

Općina Kakanj nema nikakve veze sa prodajom objekta u kojem se nekad nalazilo Udruženje penzionera

Na društvenoj mreži Facebook pojavile su se određene glasine o navodnoj krivici Općine Kakanj za prodaju zgrade u kojoj se nekad nalazilo sjedište Udruženja penzionera općine Kakanj (objekat Castello). U glasinama se tvrdi kako je navodno Općina Kakanj krivac što je prodajom pomenute zgrade Udruženje penzionera ostalo bez prostorija, da je odgovorna za stanje u kakvom se sada zgrada nalazi, ... Read More »

Osobe koje su zloupotrijebile pomoć Općine Kakanj i donatora će biti sudski procesuirane

Kroz projekte koje Općina Kakanj realizira sama ili u saradnji sa humanitarnim organizacijama, građanima Kaknja koji su nezaposleni dodijeljene su u proteklom periodu različite vrste pomoći, poput donacija traktora, kosilica, plastenika, zasada jagodičastog voća, donacija krava, koza, ovaca… Brojnim građanima Kaknja pomoć je upućena i kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” i sl. Velika većina građana Kaknja je na ... Read More »

Dodjela općinske stipendije za studente: Zabilježeno 10 slučajeva lažiranja podataka o plaćama roditelja

Transparentnost koju Općina Kakanj propagira i pokazuje u praksi pokazuje izuzetne rezultate u pogledu osiguranja pravičnosti kod dodjele budžetskih sredstava. Nakon nedavne objave preliminarne liste kandidata za općinsku studentsku stipendiju na kojoj je jasno i transparentno navedeno kako su aplikacije bodovane u skladu sa kriterijima i koliko je svaki od kandidata osvojio bodova, u Općinu Kakanj stigle su prijave da ... Read More »

Javni konkurs o prodaji nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji općine Kakanj, lokacija u Modrinju

Na osnovu člana 363. stav 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima („Sl.novine FBiH“, br.66/13,100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, br.17/14) i člana 9. Odluke o načinu i uslovima raspolaganja-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji Općine Kakanj, broj:01/1-114/15 od 30.3.2015.godine, načelnik Općine ... Read More »

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj – Transfer za omladinske projekte

Na osnovu člana 38. Statuta općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08), člana 6. Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika inevladinih/neprofitnih organizacija općine Kakanj,općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine – Transfer za omladinske projekte  Objavljuje se javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Kakanj u 2015. godini sa ... Read More »