Četvrtak , 26 April 2018

OBAVJEŠTENJA

Slučajevi izbornih prevara i zloupotreba biračkog prava sankcionišu se kaznom zatvora do 5 godina

Krivični zakon BiH sadrži i kaznene odredbe koje se odnose na slučajeve izborne prevare i zloupotrebe biračkog prava. U članu 152. se kaže: “Ko na izborima za institucije Bosne i Hercegovine (…) ponovo glasa ili glasa umjesto drugog pod njegovim imenom kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina”. Članom 154. je određeno da onaj ko krivotvori ... Read More »

Obavijest: Do petka će se vršiti podjela sjemenskog materijala i mineralnog đubriva

Obavještavamo sve one koji su na listi za dodjelu pomoći koju je donirala HO “World Vision BiH”, a koji do sada nisu preuzeli sjemenski materijal i mineralno đubrivo, da odobrene količine mogu preuzeti u Vatrogasnom domu u Doboju (općina Kakanj),  7,8, 9. i 10. oktobra 2014. godine, u vremenu od 11.00 do 15.00 sati. Nakon isteka predviđenog roka, donatoru se ... Read More »

Služba civilne zaštite kontinuirano vrši ažuriranje baze podataka: HO “World Vision BiH” dostavila spisak donacija sa podacima o korisnicima

Od prvog dana pojave prirodne nesreće u maju 2014. godine do danas, Humanitarna organizacije “World Vision BiH” građanima Kaknja je donirala pomoć u prehrambenim paketima, građevinskom materijalu, kućanskim aparatima, vodovodnim i kanalizacionim cijevima i namještaju u vrijednostima koja je veća od 25.000 KM. Ovom iznosu treba dodati i 20.600 KM pomoći za sanaciju oštećenog mosta i dijela korita rijeke Zgošće ... Read More »

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće

Općina Kakanj je objavila Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Kakanj. Predmet javnog   poziva je dodjela novčanih sredstava licima – vlasnicima ili posjednicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Kakanj za pomoć u obnovi stambenih objekata, ... Read More »

Vlada ZDK donijela novu odluku: Umjesto ranije izdvojenih skromnih i simboličnih sredstava za izgradnju i obnovu kuća, Kakanj dobio još skromnija, za 50.000 KM, umanjena sredstva

Nakon što smo nedavno objavili da su viši nivoi vlasti za Kakanj izdvojili veoma skromna, simbolična i apsolutno nedostatna sredstva za izgradnju i obnovu stambenih objekata koji su uništeni usljed poplava, vodenih bujica i klizišta u maju 2014. godine, nismo mogli ni naslutiti da situacija u pogledu raspodjele sredstava za Kakanj može biti gora i teža. No, ipak može! Vlada ... Read More »

Saniranje posljedica prirodne nesreće: Na skromna sredstva viših nivoa vlasti, Općina Kakanj dodala značajan dio vlastitih sredstava

Obzirom na činjenicu da su Kaknju sa viših nivoa vlasti dodijeljena vrlo skromna i apsolutno nedostatna sredstva za sanaciju posljedica prirodne nesreće, u ukupan fond iz kojeg će se sanirati posljedice prirodne nesreće Općina Kakanj je usmjerila više od 100.000 KM vlastitih sredstava. Iz ovih akumuliranih sredstava bit će izvršena sanacija visećeg mosta u Modrinju, nasipanje i sanacija puta u ... Read More »

Dug Zeničko-dobojskog kantona za boračke stipendije, nabavku udžbenika i druge pomoći boračkim populacijama Kaknja iznosi vrtoglavih 207.099,84 KM

Nakon brojnih upita studenata i učenika iz Kaknja vezano za isplatu boračkih stipendija i pomoći za nabavku udžbenika, javnosti želimo pojasniti da Općina Kakanj ne može utjecati na isplate iz Budžeta ZDK, te pojasniti kako su zabilježena velika dugovanja Zeničko-dobojskog kantona prema boračkim populacijama Kaknja. Premda je protekla akademska 2013/2014. davno završila, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK isplatilo je samo ... Read More »

Pomoć domaćinstvima kod kojih su zabilježene štete u oblasti poljoprivrede u vrijeme prirodne nesreće: Podjela sjemenskog materijala i mineralnog đubriva

Obavještavamo domaćinstva sa područja općine Kakanj  kod kojih je od strane Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća evidentirana i procijenjena šteta u OBLASTI POLJOPRIVREDE nastala usljed elementarnih nepogoda u maju 2014. godine, da će Humanitarna organizacija “World Vision”, u saradnji sa Općinom Kakanj, izvršiti podjelu određenog sjemenskog materijala i mineralnog đubriva. Podjela će se obaviti u ... Read More »

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK borcima iz Kaknja duguje 75.949,84 KM

Proteklih nekoliko mjeseci veliki broj građana Kaknja se obraćao Općini upitima u vezi isplata koje pripadnicima boračkih kategorija treba izvršiti Ministarstvo za boračka pitanja ZDK. Međutim, Općina Kakanj nema nikakve nadležnosti u pogledu ovih isplata niti može utjecati na dinamiku isplata iz Budžeta ZDK. Prema podacima Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Kakanj, dugovanje ZDK za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija sa ... Read More »

Sanacija šteta od prirodne nesreće: 25 građana Kaknja dobilo donaciju u iznosu od 800 KM, Kakanj se nada novim sredstvima sa viših nivoa vlasti

U prostorijama Crvenog križa općine Kakanj 23. septembra 2014. godine upriličeno je potpisivanje ugovora o novčanoj donaciji za stanovnike koji su prilikom majskih poplava pretrpjeli štete na stambenim objektima. Radi se o sredstvima Crvenog križa Federacije BiH u iznosu od 20.000 KM koja su namijenjena za obnovu i sanaciju stambenih jedinica u našoj općini. Ovo je prva veća donacija koja ... Read More »