Nedjelja , 19 August 2018

OBAVJEŠTENJA

Sljedeće sedmice novi krug dodjele ovaca i koza

Nakon dodjele ovaca i koza za 18 korisnika koja će biti realizirana danas, novi krug dodjele ove vrste pomoći za još 23 korisnika sa područja Kaknja bit će realiziran sljedeće sedmice. O tačnim terminima i lokacija na kojima će biti izvršena dodjela korisnici će biti blagovremeno upoznati. Korisnicima se dodjeljuje po pet ovaca i jedan ovan, odnosno 5 koza i ... Read More »

Pojašnjenje u vezi isplate naknada za rad u biračkim odborima

Putem Facebook-profila “Općina Kakanj” dobili smo nekoliko upita koji se odnose na isplate naknada za rad u biračkim odborima koji su radili na realizaciji nedavno održanih Općih izbora. U vezi ovog upita, javnosti želimo pojasniti da se očekuje da iz Sarajeva budu transferisana sredstva koja će članovima biračkih odbora dalje isplaćivati Služba za finansije Općine Kakanj, a postoje naznake da ... Read More »

Počinju radovi na čišćenju nanosa iz korita rijeke Bosne

Sljedeće sedmice počinju radovi na čišćenju nanosa iz korita rijeke Bosne na 4 lokacije: na području naselja Doboj, oko Mosta zlatnih ljiljana i Mosta mladih, potom na lokaciji od Mosta mladih do Cementarskog mosta, te na području naselja Karaulsko Polje. Radove ukupne vrijednosti od 145.000 KM finansira Agencija za vodno područje rijeke Save. Izvođač radova kojeg je kroz tendersku procedure ... Read More »

Uputa korisnicima sredstava sa izgradnju i sanaciju oštećenih objekata: Isplata sredstava samo na osnovu dostavljenog predračuna za izvedene radove i nabavljeni materijal, nenamjensko trošenje će biti sankcionisano

Nakon što je jučer u Službi civilne zaštite Općine Kakanj izvršeno potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava za izgradnju i sanaciju stambenih objekata koji su uništeni ili oštećeni tokom prirodne nesreće iz maja 2014. godine, korisnike sredstava pozivamo da posebnu pažnju obrate na član 4. ugovora koje su potpisali. U ovom članu je objašnjena procedura za isplatu i realizaciju odobrenih ... Read More »

Sanacija posljedica prirodne nesreće iz maja 2014. godine: Potpisani ugovori o dodjeli sredstava u svrhu pomoći pri izgradnji i sanaciji uništenih i oštećenih stambenih objekata

Nakon što su prethodno ugovori potpisani u Fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode u F BiH, danas su u Službi civilne zaštite Općine Kakanj ugovore o dodjeli novčanih sredstava za izgradnju i sanaciju stambenih objekata koji su uništeni ili oštećeni tokom prirodne nesreće iz maja 2014. godine potpisali i korisnici sredstava iz Kaknja kojima su kroz proceduru javnog ... Read More »

Isplaćena sedma rata općinskih stipendija

Služba za finansije Općine Kakanj izvršila je isplatu sedme rate općinskih stipendija za studente u iznosu od 100 KM. Ukupna brojka studenata koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju u akademskoj 2013/14. godini iznosi 167. Visina stipendije je utvrđena u iznosu od 800,00 KM. Općina Kakanj redovno, od momenta okončanja konkursne procedure, mjesec za mjesec, isplaćuje općinske stipendije. Foto: Studenti, ... Read More »

Sanacija posljedica prirodne nesreće iz maja 2014. godine: Izvršena dodjela sredstava u svrhu pomoći pri izgradnji i sanaciji uništenih i oštećenih stambenih objekata

Nakon što su sa viših nivoa vlasti Općini Kakanj dodijeljena veoma skromna i apsolutno nedostatna sredstva za izgradnju i sanaciju velikog broja uništenih i oštećenih stambenih objekata u majskim poplavama i klizištima, Općina Kakanj je, putem komisije koju je imenovalo Općinsko vijeće, izvršila raspodjelu ovih sredstava na osnovu prijava na javni poziv. Raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 215.890,31 KM ... Read More »

Javni poziv privrednim subjektima za dodjelu pomoći u svrhu saniranja šteta od poplava: Spisak privrednih subjekata koji do 15. novembra trebaju dopuniti dokumentaciju

Ministarstvo za privredu ZDK dostavilo je spiskove privrednih subjekata koji su podnijeli zahtjeve za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda za pomoć pri saniranju dijela direktnih šteta nastalih usljed poplava, a koji imaju obavezu da do 15. novembra 2014. godine izvrše dopunu dokumentacije. Obavijest Ministarstva i listu privrednih subjekata koji trebaju dopuniti dokumentaciju možete vidjeti klikom ovdje Read More »

Javni oglas za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj putem licitacije

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima FBIH („Službene novine FBIH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBIH“ broj: 17/14), Komisija za prodaju poslovnih prostora u vlasništvu općine Kakanj, Ul. Alije Izetbegovića broj 123 a na osnovu Odluke Općinskog vijeća općine ... Read More »