Nedjelja , 23 Septembar 2018

OBAVJEŠTENJA

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće

Općina Kakanj je objavila Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za sanaciju i izgradnju stambenih objekata za potrebe porodica čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće na području općine Kakanj. Predmet javnog   poziva je dodjela novčanih sredstava licima – vlasnicima ili posjednicima uništenih ili oštećenih stambenih objekata na području općine Kakanj za pomoć u obnovi stambenih objekata, ... Read More »

Vlada ZDK donijela novu odluku: Umjesto ranije izdvojenih skromnih i simboličnih sredstava za izgradnju i obnovu kuća, Kakanj dobio još skromnija, za 50.000 KM, umanjena sredstva

Nakon što smo nedavno objavili da su viši nivoi vlasti za Kakanj izdvojili veoma skromna, simbolična i apsolutno nedostatna sredstva za izgradnju i obnovu stambenih objekata koji su uništeni usljed poplava, vodenih bujica i klizišta u maju 2014. godine, nismo mogli ni naslutiti da situacija u pogledu raspodjele sredstava za Kakanj može biti gora i teža. No, ipak može! Vlada ... Read More »

Saniranje posljedica prirodne nesreće: Na skromna sredstva viših nivoa vlasti, Općina Kakanj dodala značajan dio vlastitih sredstava

Obzirom na činjenicu da su Kaknju sa viših nivoa vlasti dodijeljena vrlo skromna i apsolutno nedostatna sredstva za sanaciju posljedica prirodne nesreće, u ukupan fond iz kojeg će se sanirati posljedice prirodne nesreće Općina Kakanj je usmjerila više od 100.000 KM vlastitih sredstava. Iz ovih akumuliranih sredstava bit će izvršena sanacija visećeg mosta u Modrinju, nasipanje i sanacija puta u ... Read More »

Dug Zeničko-dobojskog kantona za boračke stipendije, nabavku udžbenika i druge pomoći boračkim populacijama Kaknja iznosi vrtoglavih 207.099,84 KM

Nakon brojnih upita studenata i učenika iz Kaknja vezano za isplatu boračkih stipendija i pomoći za nabavku udžbenika, javnosti želimo pojasniti da Općina Kakanj ne može utjecati na isplate iz Budžeta ZDK, te pojasniti kako su zabilježena velika dugovanja Zeničko-dobojskog kantona prema boračkim populacijama Kaknja. Premda je protekla akademska 2013/2014. davno završila, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK isplatilo je samo ... Read More »

Pomoć domaćinstvima kod kojih su zabilježene štete u oblasti poljoprivrede u vrijeme prirodne nesreće: Podjela sjemenskog materijala i mineralnog đubriva

Obavještavamo domaćinstva sa područja općine Kakanj  kod kojih je od strane Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća evidentirana i procijenjena šteta u OBLASTI POLJOPRIVREDE nastala usljed elementarnih nepogoda u maju 2014. godine, da će Humanitarna organizacija “World Vision”, u saradnji sa Općinom Kakanj, izvršiti podjelu određenog sjemenskog materijala i mineralnog đubriva. Podjela će se obaviti u ... Read More »

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK borcima iz Kaknja duguje 75.949,84 KM

Proteklih nekoliko mjeseci veliki broj građana Kaknja se obraćao Općini upitima u vezi isplata koje pripadnicima boračkih kategorija treba izvršiti Ministarstvo za boračka pitanja ZDK. Međutim, Općina Kakanj nema nikakve nadležnosti u pogledu ovih isplata niti može utjecati na dinamiku isplata iz Budžeta ZDK. Prema podacima Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Kakanj, dugovanje ZDK za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija sa ... Read More »

Sanacija šteta od prirodne nesreće: 25 građana Kaknja dobilo donaciju u iznosu od 800 KM, Kakanj se nada novim sredstvima sa viših nivoa vlasti

U prostorijama Crvenog križa općine Kakanj 23. septembra 2014. godine upriličeno je potpisivanje ugovora o novčanoj donaciji za stanovnike koji su prilikom majskih poplava pretrpjeli štete na stambenim objektima. Radi se o sredstvima Crvenog križa Federacije BiH u iznosu od 20.000 KM koja su namijenjena za obnovu i sanaciju stambenih jedinica u našoj općini. Ovo je prva veća donacija koja ... Read More »

Vijesti iz Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj

Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj organizira kurseve stranih jezika: 1. KURS ENGLESKOG JEZIKA : I; II; III; IV i V   STEPEN;   2. KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;   3. KURS NJEMAČKOG JEZIKA : I; II; III i IV STEPEN,   4. KURS NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;   5. KURS TURSKOG JEZIKA ... Read More »

Naređeno uklanjanje bespravno nalijepljenih predizbornih plakata na stubovima javne rasvjete u Kraljevoj Sutjesci

Nakon što su građani Kaknja uputili dojavu da se na području Kraljeve Sutjeske, na nekoliko stubova javne rasvjete, nalaze bespravno nalijepljeni predizborni plakati, reagirao je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj. Ustanovljeno je da se radi o predizbornim plakatima jednog od kandidata za predstojeće izbore sa područja općine Visoko. Odmah je upućena urgencija centrali stranke kojoj kandidat pripada da se izvrši ... Read More »

Obavijest za studente: Povlastice za prevoz

Pozivamo kakanjske studente studente visokoškolskih ustanova da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na korištenje povlastica za prevoz. Pravo na korištenje povlastica za prevoz imaju slijedeće kategorije studenata: studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju; studenti iz porodica sa prihodom do 150,00 KM po članu domaćinstva; djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, djeca poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca; ... Read More »