Utorak , 18 Decembar 2018

OBAVJEŠTENJA

Pomoć domaćinstvima kod kojih su zabilježene štete u oblasti poljoprivrede u vrijeme prirodne nesreće: Podjela sjemenskog materijala i mineralnog đubriva

Obavještavamo domaćinstva sa područja općine Kakanj  kod kojih je od strane Općinske komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća evidentirana i procijenjena šteta u OBLASTI POLJOPRIVREDE nastala usljed elementarnih nepogoda u maju 2014. godine, da će Humanitarna organizacija “World Vision”, u saradnji sa Općinom Kakanj, izvršiti podjelu određenog sjemenskog materijala i mineralnog đubriva. Podjela će se obaviti u ... Read More »

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK borcima iz Kaknja duguje 75.949,84 KM

Proteklih nekoliko mjeseci veliki broj građana Kaknja se obraćao Općini upitima u vezi isplata koje pripadnicima boračkih kategorija treba izvršiti Ministarstvo za boračka pitanja ZDK. Međutim, Općina Kakanj nema nikakve nadležnosti u pogledu ovih isplata niti može utjecati na dinamiku isplata iz Budžeta ZDK. Prema podacima Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Kakanj, dugovanje ZDK za stambeno zbrinjavanje boračkih populacija sa ... Read More »

Sanacija šteta od prirodne nesreće: 25 građana Kaknja dobilo donaciju u iznosu od 800 KM, Kakanj se nada novim sredstvima sa viših nivoa vlasti

U prostorijama Crvenog križa općine Kakanj 23. septembra 2014. godine upriličeno je potpisivanje ugovora o novčanoj donaciji za stanovnike koji su prilikom majskih poplava pretrpjeli štete na stambenim objektima. Radi se o sredstvima Crvenog križa Federacije BiH u iznosu od 20.000 KM koja su namijenjena za obnovu i sanaciju stambenih jedinica u našoj općini. Ovo je prva veća donacija koja ... Read More »

Vijesti iz Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj

Javna ustanova za kulturu i obrazovanje Kakanj organizira kurseve stranih jezika: 1. KURS ENGLESKOG JEZIKA : I; II; III; IV i V   STEPEN;   2. KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;   3. KURS NJEMAČKOG JEZIKA : I; II; III i IV STEPEN,   4. KURS NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU DO 12 GODINA;   5. KURS TURSKOG JEZIKA ... Read More »

Naređeno uklanjanje bespravno nalijepljenih predizbornih plakata na stubovima javne rasvjete u Kraljevoj Sutjesci

Nakon što su građani Kaknja uputili dojavu da se na području Kraljeve Sutjeske, na nekoliko stubova javne rasvjete, nalaze bespravno nalijepljeni predizborni plakati, reagirao je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj. Ustanovljeno je da se radi o predizbornim plakatima jednog od kandidata za predstojeće izbore sa područja općine Visoko. Odmah je upućena urgencija centrali stranke kojoj kandidat pripada da se izvrši ... Read More »

Obavijest za studente: Povlastice za prevoz

Pozivamo kakanjske studente studente visokoškolskih ustanova da podnesu zahtjeve za ostvarivanje prava na korištenje povlastica za prevoz. Pravo na korištenje povlastica za prevoz imaju slijedeće kategorije studenata: studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju; studenti iz porodica sa prihodom do 150,00 KM po članu domaćinstva; djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, djeca poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca; ... Read More »

Govor mržnje nije sloboda govora i podliježe krivičnoj odgovornosti!

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije, uz zvanični početak predizborne kampanje za Opće izbore 2014. godine, najavljuje realizaciju kampanje „STOP! Govor mržnje!“. Cilj kampanje „STOP! Govor mržnje“ je reagovanje protiv govora mržnje, diskriminatorske i huškačke retorike u komentarima posjetilaca internet portala, kao i edukacija posjetilaca web portala da govor mržnje i huškačka retorika ... Read More »

Političkom subjektu koji je izvršio vezivanje mašnica po stubovima javne rasvjete i ogradama mostova naređeno uklanjanje

Nakon što je jedan politički subjekt u Kaknju izvršio vezivanje mašnica po stubovima javne rasvjete i ogradama mostova, reagirao je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj koji je od političkog subjekta zatražio da mašne u roku od 12 sati ukloni. Odsjek za inspekcije u ovakvim slučajevima naređuje uklanjanje predmeta, izriče prekršajne sankcije, te prijavu upućuje nadležnoj Izbornoj komisiji BiH. Sve političke ... Read More »

Određena nova lokacija za održavanje predizbornih mitinga u gradskoj jezgri Kaknja

Nakon što je prvobitno bilo određeno da se predizborni mitinzi u gradskoj jezgri Kaknja mogu održavati na platou ispred pošte, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj je donijela izmjene Programa utvrđivanja lokacija za privremeno zauzimanja jevnih površina u svrhu postavljanja reklama i održavanja predizbornih mitinga. Prema izmjenama, predizborni mitinzi u gradskoj jezgri Kaknja se mogu održavati na ... Read More »

Privrednom društvu “Art-media” Kakanj odobreno postavljanje 6 bilborda

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline izdala je urbanističku saglasnost Privrednom društvu „Art-media“ d.o.o. Kakanj za lociranje privremene građevine tj. šest bilborda na javnoj površini u ulici Alije Iztbegovića. Sve političke subjekte i nezavisne kandidate kao i druga fizička i pravna lica podsjećamo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj kojima je zabranjeno postavljanje plakata, oglasa i sličnih ... Read More »