Petak , 3 Decembar 2021

Općinska izborna komisija

6. SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ

SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ Datum održavanja: 12.02.2019.godine u 17,00h DNEVNI RED: Usvajanje izvoda iz zapisnika sa pete sjednice Općinske izborne komisije Prijedlog zmjena Rješenja o imenovanju biračkih odbora Prijedlog odluka o odobrenju zahtjeva za akreditacije izbornih posmatrača Političkih subjekata Read More »

Izmijenjena rješenja o imenovanju biračkih odbora

Spisak izmijenjenih rješenja o imenovanju biračkih odbora: 094A007 BREŽANI 094A002 MODRINJE 094A004 SOPOTNICA 094A011 BAŠIĆI 094A010 BRNJIC 094A008 ČATIĆI 094A003 BILJEŠEVO 094A014B VARDA 094A024 KRALJEVA SUTJESKA 094A023 BIŠTRANI 094A016 DONJI KAKANJ 094A025 NAŽBILJ 094A027 HODŽIĆI 094A026 KRŠEVAC 094A029 SEOCE 094A032 SLAPNICA 094A028 PAPRATNICA 094A034 HRASTOVAC 094A037 VELIKI TRNOVCI 094A039 BUKOVLJE 094A038 VUKANOVIĆI 094A041 OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ 1 094A040 ZGOŠĆA 094A043 ... Read More »