Ponedjeljak , 23 Juli 2018

Općinska izborna komisija

Obavijest o izlaganju izvoda iz Privremenog biračkog spiska za redovne birače

Obavještavaju se redovni birači da će izvod iz privremenog Centralnog biračkog spiska za redovne birače biti izložen na četiri lokacije u općini Kakanj i to u: Centru za birački spisak – zgrada Općine Kakanj, Ulica ranilaca bb – kancelarija Matičnog ureda, Matičnom uredu – Kraljeva Sutjeska, Matičnom uredu – Brnjic, Matičnom uredu – Bilješevo. Provjera podataka se može vršiti u ... Read More »

Javni oglas za za imenovanje članova Općinske izborne komisije Kakanj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Na osnovu člana 2.12 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), člana 7.Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice ... Read More »

14. sjednica Općinske izborne komisije Kakanj

sjednica Općinske izborne komisije Kakanj   Datum održavanja : 11.08.2016 15:30:00   DNEVNI RED: Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinske izborne izborne komisije Kakanj Priprema i podjela zadataka za provjeru obrazaca SG-1 koje su dostavili politički subjekti Provjera stanja sa zaključivanjem ugovora o zakupu poslovnih prostorija za biračka mjesta Podjala zadataka za postupanje po instrukcijama CIK-a BiH dostavljenim putem ... Read More »

Obavijest političkim subjektima: Utvrđen redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 5.15. stav (2) Izbornog zakona BiH dana 21.7.2016. godine izvršila žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću. Rezultat navedenog žrijeba se može vidjeti klikom na naslov: Redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću Klikom na slijedeće naslove možete vidjeti i: Preliminarni pregled ovjerenih kandidatskih listi političkih stranaka i koalicija ... Read More »