Petak , 21 Septembar 2018

Općinska izborna komisija

Izmjene rješenja i rješenja o imenovanju biračkih odbora

Klikom na linkove ispod možete pogledati ili preuzeti rješenja. 094A006 BJELAVIĆI 12.09.2018.  094A008 ČATIĆI 12.09.2018. 094A009 STARA JAMA 12.09.2018. 094A010 BRNJICI 12.09.2018. 094A012 DOBOJ 12.09.2018. 094A016 DONJI KAKANJ 12.09.2018. 094A018 TE KAKANJ 12.09.2018. 094A021 HALJINIĆI 12.09.2018. 094A022 O.Š. MULA MUSTAFA BAŠESKIJA 12.09.2018. 094A023 BIŠTRANI 12.09.2018. 094A024 KRALJEVA SUTJESKA 12.09.2018. 094A027 HODŽIĆI 12.09.2018. 094A028 PAPRATNICA 12.09.2018. 094A029 SEOCE 12.09.2018. 094A030 POPE ... Read More »

Općinska izborna komisija: Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Rješenja o imenovanju biračkih odbora (klik na naslove): SOPOTNICA BILJEŠEVO MODRINJE BIJELE VODE HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ BJELAVIĆI BREŽANI ČATIĆI BRNJIC STARA JAMA BAŠIĆI DOBOJ O.Š. 15 . APRIL DOBOJ VARDA VARDA MRAMOR KLUB RADIO AMATERA DONJI KAKANJ DUBOVO BRDO TE KAKANJ DUMANAC O.Š. MULA MUSTAFA BAŠESKIJA HALJINIĆI KRALJEVA SUTJESKA BIŠTRANI KRŠEVAC NAŽBILJ HODŽIĆI SEOCE PAPRATNICA POPE RIČICA SLAPNICA STARPOSLE HRASTOVAC VELIKI ... Read More »

SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ: DNEVNI RED

SJEDNICA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE KAKANJ Datum održavanja: 30.07.2018. godine u 16,30 sati DNEVNI RED Informacija o prisustvu edukaciji za korištenje i upotrebi aplikacije Vođenje i upotreba CBS. Informacija o aktivnostima obilaska lokacija biračkih mjesta. Informacija o podjeli biračkog mjesta 094A014 Varda. Donošenje Odluke o određivanju redovnog birčkog mjesta u općini Kakanj. Prijedlog Odluke o imenovanju sekretara OIK-a Kakanj.   PREDSJEDNIK ... Read More »