Četvrtak , 23 Mart 2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.03. 2017.godine sa početkom u 9:00 sati održati 6. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 21 tačku dnevnog reda. Materijale za sjednicu možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda izuzev rednog broja 8, 17, i 18. koje su u pripremi.   Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih ... Read More »

Izvještaj sa 5. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća  je 22.03.2017.godine održao 5. redovnu sjednicu. Kolegij je razmatrao  i primio k znanju Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-4-74-K/17 od 20.02.2017.godine, Informaciju Općinskog načelnika u vezi upozorenja teniskog kluba „TTT-GAME“ Kakanj, Inicijativu OO „Naša stranka“ Kakanj za organiziranje dežurne apoteke u krugu JU Dom zdravlja Kakanj i Inicijativu i prijedlog za finansiranje projekta „Dani pošumljavanja u ... Read More »

Najava 5. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća  će 22.03.2017.godine sa početkom u 15:30 održati  5.sjednicu na kojoj će razmatrati: Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu Razmatranje inicijativa, prijedloga i drugih predstavki upućenih Vijeću: a) Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-4-74-K/17 od 20.02.2017.godine b) Informacija ... Read More »

Javni poziv za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja

 Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja, broj 0-01/1-243/11 od 27.09.2011. godine («Službene novine Općine Kakanj» broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje  JAVNI POZIV ZA  DODJELU  PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ    U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ , Općina Kakanj, u skladu sa kriterijima Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja dodjeljuje slijedeća priznanja: ... Read More »

Izvještaj sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 27.02. 2017.godine održalo 5. redovnu sjednicu. Na sjednici su bili prisutni svi vijećnici. Zapisnik sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.. Vijećnička pitanja i inicijative Na prošloj sjednici postavljeno je 12 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 11 vijećničkih inicijativa. – Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Nusret Muslić i Rizah ... Read More »

Zahvalnica Centralne izborne komisije za OIK

Općinska izborna komisija Kakanj je od Centralne izborne komsije BiH dobila  zahvalnicu za naročito zalaganje i postignute uspjehe u izvršavanju zadataka iz svoje nadležnosti i za uspješnu saradnju sa Centralnom izbornom komisijom BiH. Centralna izborna komisija je 16.02.2017.godine  na 9.sjednici donijela Odluku o dodjeli priznanja Općinskoj izbornoj komisiji Kakanj u sastavu: Edin Kasper – predsjednik, Mirza Smajić, Marijana Tomičić, Mandica ... Read More »

Najava 5.redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 27.02.2017.godine  sa početkom u 9:00 sati održati 5. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 20 tačaka dnevnog reda: Informacija RMU „Kakanj“ o stanju klizišta na području Ribnice Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja Prijedlog uputstva o načinu promjene upravitelja Prijedlog uputstva o sadržaju obrasca „Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju ... Read More »

Izvještaj sa 4. sjednice Kolegija

Kolegij Općinskog vijeća održao je 20.02.2017.godine sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjev MZ Nažbilj, zapisnik MZ Kakanj I, upit Poreske uprave F BiH o odluci o finansijskoj konsolidaciji i dopis “Euro-Group” d.o.o. Kakanj. U vezi zahtjeva MZ Nažbilj, Kolegij je odlučio da se isti proslijedi Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj uz obavezu Zavoda da o poduzetim aktivnostima izvijesti ... Read More »

Službene novine Općine Kakanj

U skladu sa opredjeljenjem da kontinuirano jačamo transparentnost rada, te da osiguramo dostupnost svih informacija koje su potrebne građanima, redovno objavljujemo Službene novine Općine Kakanj. Službene novine možete preuzeti klikom na naslove: 2017.godina Službene novine Općine Kakanj 5/2017 Službene novine Općine Kakanj 4/2017 Službene novine Općine Kakanj 3/2017 Službene novine Općine Kakanj 2/2017 Službene novine Općine Kakanj 1/2017   2016.godina ... Read More »