Subota , 24 Februar 2018

OPĆINSKO VIJEĆE

Najava 17. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 28/02/2018.godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati održati 17. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: 1.Godišnji izvještaj o realizaciji Programa budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2017.godini 2.Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018.godini 3.Godišnji izvještaj o realizaciji rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih ... Read More »

Izvještaj sa 17. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 20/02/2018.godine održao 17.  sjednicu na kojoj je razmatrao: a)Informaciju Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline u vezi dopisa „Beged“ d.o.o. Kakanj Kolegij je informaciju primio k znanju i zaključkom tražio od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline da za sjednicu Vijeća pripremi odgovarajuće akte za razmatranje i eventualno usvajanje. b)Informaciju Komisije za dodjelu jednokratnih ... Read More »

Najava 17. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 20.02.2018.godine (utorak) sa početkom u 15:30 sati održati 17.sjednicu na kojoj će razmatrati: a)Informaciju Komisije za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći i pomoći za sanaciju i smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija o izvršenim          isplatama jednokratnih novčanih pomoći za nezaposlene za 2017.godinu b)Zahtjev Zuder (Drage) Ernesta za pokretanje procedure prodaje zemljišta u skladu sa ... Read More »

Javni poziv za dodjelu 15.aprilskih priznanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ -Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja- Kakanj, 12.02.2018. godine Na osnovu člana 11. Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja („Službene novine Općine Kakanj broj: 09/11 i 5/16), Komisija za dodjelu petnaestoaprilskih priznanja objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU PETNAESTOAPRILSKIH PRIZNANJA OPĆINE KAKANJ U povodu „15. aprila – Dana Općine Kakanj“ Općinsko vijeće ... Read More »

Izvještaj sa 16. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 31.01.2018.godine sa početkom u 15:30 održao 16. sjednicu na kojoj je razmatrao: a) Dopis “Beged” d.o.o. Kakanj Kolegij je dopis primio k znanju i isti uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina na dalje razmatranje i postupanje. b) Informacija o kvaliteti zraka u zimskom periodu na ... Read More »

Službene novine Općine Kakanj

U skladu sa opredjeljenjem da kontinuirano jačamo transparentnost rada, te da osiguramo dostupnost svih informacija koje su potrebne građanima, redovno objavljujemo Službene novine Općine Kakanj. Službene novine možete preuzeti klikom na naslove: 2018.godina Službene novine Općine Kakanj 3/18 Službene novine Općine Kakanj 2/18 Službene novine Općine Kakanj 1/18 2017.godina   Službene novine Općine Kakanj 14/17 Službene novine Općine Kakanj 13/17 ... Read More »

Izvještaj sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održalo 16. redovnu sjednicu. Kvorum Na današnjoj sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno  26 vijećnika i vijećnica a odsutan je bio: Adnan Ibrahimspahić. Naknadno su pristupili: Elvedin Delić,  Rešad Merdić i Džemal Bečirhodžić. Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisustvuju izvjestioci i obrađivači a ... Read More »

Danas 16. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.01.2018.godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održati 16. redovnu sjednicu po prijedlogu dnevnog reda koji je usaglašen na sjednici Kolegija 22.01.2018.godine: 1. Prijedlog odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju nove saobraćajnice 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj ... Read More »

Izvještaj sa 15. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 22.01.2018.godine održao 15. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao: a)Informaciju o kvaliteti zraka u zimskom periodu na području općine Kakanj b)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi izgradnje kanalizacione mreže u MZ Dubovo Brdo c)Obavještenje Zavoda za planiranje i izgradnju Općine Kakanj u vezi korištenja poslovnih prostora u ... Read More »

Najava 15. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 22.01.2018.godine (ponedjeljak) sa početkom u 15:30 održati 15. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: a) Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi izgradnje kanalizacione mreže u MZ Dubovo Brdo, b) Obavještenje Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj u vezi korištenja poslovnih prostora u ulici Mehmeda Skopljaka i c) ... Read More »