Petak , 24 Novembar 2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Program obilježavanja 25.novembra-Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Kako bi se i ove godine na dostojanstven i lijep način u Kaknju obilježio 25.novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine, Općina Kakanj je pripremila program koji sadrži sljedeće sadržaje: 24.novembar (petak) 10:00 sati, Prijem za predstavnike  Udruženja ratnih vojnih invalida “Kakanj 92” (Ured načelnika); 15:00 sati, Polaganje cvijeća na Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945. i Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima ... Read More »

Najava 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30.11.2017.godine sa početkom u 9:00 sati održati 14. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01.- 30.09.2017.godine Nacrt Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od ... Read More »

Izvještaj sa 13.sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 22.11.2017.godine održao 13. sjednicu na kojoj je razmatrao: Zahtjev Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline za produženje roka za dostavu materijala za tematsku sjednicu Zahtjev je Kolegij uvažio i složio se s rokom koji je Služba predložila, tj, 15.12.2017.godine. 2. Inicijativa Udruženja poslodavaca Općine Kakanj za zakup parking prostora u neposrednoj blizini privrednih subjekata Kolegij ... Read More »

Najava 13. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 22.11.2017.godine (srijeda) sa početkom u 15:30 održati 13. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati: Zahtjev Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline za produženje roka za dostavu materijala za tematsku sjednicu Inicijativu Udruženja poslodavaca Općine Kakanj za zakup parking prostora u neposrednoj blizini privrednih subjekata Odgovor Općinskog pravobranilaštva na zaključak Kolegija Općinskog vijeća u vezi zahtjeva ... Read More »

Izvještaj sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 30/10/2017.godine sa početkom u 9:00 sati održalo 13. redovnu sjednicu. Na sjednici je prisutno: 30 vijećnika i vijećnica te da su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća. Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također, sjednici prisustvuju i, ... Read More »

Danas 13. sjednica Općinskog vijeća Kakanj

Općinsko vijeće će 30/10/2017 godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati održati 13. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 12 tačaka  po prijedlogu dnevnog reda Kolegija Općinskog vijeća. Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju (zvano „Zgošćanska“) Prijedlog odluke o načinu i uslovima ... Read More »

Izvještaj sa 12. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 23/10/2017 godine sa početkom u 15:30 održao 12. sjednicu na kojoj je razmatrao: a) Dostava prijedloga i mišljenja za Program rada Skupštine ZE-DO kantona za 2018.godinu Kolegij je donio zaključak da se zahtjev za dostavu prijedloga i mišljenja dostavi svim vijećnicima a da objedinjene prijedloge dostave klubovi političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću do 10.11.2017.godine ... Read More »

Najava 12. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 23/10/2017.godine održati 12. sjednicu sa početkom u 15:30 u sali 3.1 zgrade Općine Kakanj na kojoj će razmatrati: Dostava prijedloga i mišljenja za Program rada Skupštine ZE-DO kantona za 2018. godinu Zahtjev MZ-e Kakanj II za ustupanje pumpi za snabdjevanje zgrade vodom od strane etažnih jedinica zgrade kao sadašnjih vlasnika istih JP “Vodokom“ kao i upravljanje ... Read More »

Izvještaj sa 12. sjednice Općinskog vijeća – vanredne

Općinsko vijeće je 12.10.2017.godine sa početkom u 9:00 sati održalo 12. sjednicu Općinskog vijeća – vanrednu. Kvorum Na sjednici je bilo prisutno 29 vijećnica i vijećnika. Odsutan je bio Ahmed Begić. Također, na sjednici je prisustvovao i, predsjednik MZ Mramor, Munir Husika. Dnevni red Predsjedavajući je predložio dnevni red (po pozivu) koji je Kolegij Općinskog vijeća utvrdio na svojoj sjednici ... Read More »

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća – vanredne

Općinsko vijeće će 12.10.2017.godine sa početkom u 9:00 sati održati 12. sjednicu – vanrednu. Na  dnevnom redu će biti samo jedna tačka dnevnog reda: Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo (od skretanja za naselje Mramor do mosta na rijeci Ribnici) Predlagač: Općinski načelnik Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar ... Read More »