Subota , 27 Maj 2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Najava 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 30/05/2017 godine (utorak) sa početkom u 9:00 sati održati 8. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati slijedeće tačke dnevnog reda: Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.03.2017.godine Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa na nekretninama koje se nalaze  k.o. Donji Kakanj Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta sa Islamskom ... Read More »

Izvještaj sa 7. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 22.05.2017.godine održao 7. sjednicu na kojoj je pored utvrđivanja termina za 8. redovnu sjednicu Vijeća razmatrao: Odluku o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća, Inicijativu za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj, Izvještaj o radu Drugostepene komisije za žalbe za period januar-april 2017.godine ... Read More »

Najava 7. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća će 22.05.2017.godine (ponedjeljak) održati 7. sjednicu sa početkom u 15:30 sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća 2. Razmatranje inicijativa, prijedloga i drugih predstavki upućenih Vijeću: a) Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela Vijeća b) Inicijativa za zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i ... Read More »

Čestitka povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada

Prvi maj – Međunarodni praznik rada ukazuje na historijsku borbu za radnička prava i dostojanstvo čovjeka koji svojim časnim i poštenim radom obezbjeđuje egzistenciju sebi i svojoj porodici. Uz želju da marljiv radnik koji temeljito, odgovorno i profesionalno obavlja svoj posao uvijek bude mjerilo vrijednosti, građanima Kaknja i BiH upućujemo srdačnu čestitku povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada. Predsjedavajući ... Read More »

Izvještaj sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

Intoniranjem himne BiH, predsjedavajući je  27.04. 2017.godine otvorio rad 7. redovne sjednice. Na sjednici su bili prisutni svi vijećnici  i vijećnice. Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave. Vijećnička pitanja su postavili: Rizah Haračić, Sedmedin Amiđić, Enes Piljug, Nusret Muslić, Amar Selimović. Vijećničke inicijative su pokrenuli: Jasmin Mušanović, Safet Šahman, Rizah Haračić, Izudin Hrusto, Semir Mušija. Za današnju sjednicu predložen je dnevni ... Read More »

Najava 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 27.04.2017.godine (četvrtak) održati 7. redovnu sjednicu  sa početkom u 9:00 sati na kojoj će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda. Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela ... Read More »

Izvještaj sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 18.04.2017.godine održao 6. sjednicu na kojoj je pored utvrđivanja termina 7. sjednice Općinskog vijeća i dnevnog reda razmatrao: vijećničko pitanje Eldina Mijoča, zahtjeve Drugostepene komisije za žalbe i Behidže Ajanović i žalbu Nerme Đino. Kolegij je odlučio da se odgovor vijećniku Mijoču dostavi, da se zahtjev Drugostepene komisije za žalbe razmatra na 7. sjednici Općinskog vijeća, ... Read More »

Najava 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća  će 18.04.2017.godine sa početkom u 15:30 održati  6.sjednicu na kojoj će razmatrati: Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Razmatranje inicijativa, prijedloga i drugih predstavki upućenih Vijeću: a) Vijećničko pitanje Eldina Mijoča b) Zahtjev Drugostepene komisije za žalbe c) Zahtjev Behidže Ajanović d) Žalba Nerme Đino 3. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda za 7. sjednicu Općinskog vijeća i materijala ... Read More »

Obilježavanje 15.aprila-Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH: Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća dodijeljena općinska priznanja, načelnik Nermin Mandra uputio poruku i čestitku građanima

Povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH, u Kaknju je u petak 14.aprila 2017.godine upriličena svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj na kojoj su se prisutnima obratili predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nakon čega su dodijeljena petnaestoaprilska priznanja. Najveće općinsko priznanje – Grb općine Kakanj dodijeljeno je Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ ... Read More »

Poruka i čestitka načelnika Nermina Mandre i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Slavena Katičića povodom Dana općine Kakanj

Poštovani sugrađani, ove godine 15.april-Dan općine Kakanj obilježavamo u ozračju pomiješanih osjećanja obzirom na izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo. Sudbina našeg zavičaja ogleda se u činjenici da su ugalj i kamen temelj naše ekonomije i osnova naše egzistencije. Mi nemamo more, turizam nije i ne može biti naša primarna ekonomska grana. Kakanj nije ni administrativni centar u kojeg dolazi ... Read More »