Utorak , 25 April 2017

OPĆINSKO VIJEĆE

Najava 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 27.04.2017.godine (četvrtak) održati 7. redovnu sjednicu  sa početkom u 9:00 sati na kojoj će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda. Materijale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama općinskih vijećnika i radnih tijela ... Read More »

Izvještaj sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 18.04.2017.godine održao 6. sjednicu na kojoj je pored utvrđivanja termina 7. sjednice Općinskog vijeća i dnevnog reda razmatrao: vijećničko pitanje Eldina Mijoča, zahtjeve Drugostepene komisije za žalbe i Behidže Ajanović i žalbu Nerme Đino. Kolegij je odlučio da se odgovor vijećniku Mijoču dostavi, da se zahtjev Drugostepene komisije za žalbe razmatra na 7. sjednici Općinskog vijeća, ... Read More »

Obilježavanje 15.aprila-Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH: Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća dodijeljena općinska priznanja, načelnik Nermin Mandra uputio poruku i čestitku građanima

Povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH, u Kaknju je u petak 14.aprila 2017.godine upriličena svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj na kojoj su se prisutnima obratili predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić i načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nakon čega su dodijeljena petnaestoaprilska priznanja. Najveće općinsko priznanje – Grb općine Kakanj dodijeljeno je Javnoj ustanovi „Kulturno-sportski centar“ ... Read More »

Poruka i čestitka načelnika Nermina Mandre i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Slavena Katičića povodom Dana općine Kakanj

Poštovani sugrađani, ove godine 15.april-Dan općine Kakanj obilježavamo u ozračju pomiješanih osjećanja obzirom na izazove sa kojima se svakodnevno susrećemo. Sudbina našeg zavičaja ogleda se u činjenici da su ugalj i kamen temelj naše ekonomije i osnova naše egzistencije. Mi nemamo more, turizam nije i ne može biti naša primarna ekonomska grana. Kakanj nije ni administrativni centar u kojeg dolazi ... Read More »

Najava svečane sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće održat će 14.04.2017.godine (petak)  svečanu sjednicu sa početkom u 17:00 u kino sali Doma kulture  povodom Dana općine Kakanj. U okviru svečanog programa gostima će se obratiti Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća, i Nermin Mandra, općinski načelnik. Na sjednici će se uručiti 15.aprilska priznanja koja je Općinsko vijeće Odlukom o dodjeli 15.aprilskih priznanja (“Službene novine Općine Kakanj” 7/17) ... Read More »

Čestitka povodom 8. aprila – Dana oslobođenja Kaknja

Antifašizam je  jedan od najhumanijih i najsvjetlijih pokreta u historiji čovječanstva. Ovaj pokret nije jedan od onih koji počnu i završe u određenom historijskom periodu. Antifašizam je pokret kontinuiteta i  treba ga stalno jačati i promovisati, posebno kod mlađih naraštaja. Antifašizam se oštro suprotstavlja svakoj teoriji o superiornim rasama koje žele dominirati nad drugima. Antifašistički pokret se zasniva na postulatu ... Read More »

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je 31.03.2017.godine održalo 6. redovnu sjednicu. Na sjednici je u trenutku prijave bilo prisutno 28 vijećnika. Odsutan je bio  Ahmed Begić. Naknadno je pristupio Džemal Bečirhodžić. Zapisnik je usvojen jednoglasno sa 26 glasova za. Vijećnička pitanja i inicijative Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Rizah Haračić,  Mirsad Tursum, Semir Mušija, Nuret Muslić. Komentare na dostavljena ... Read More »

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.03. 2017.godine sa početkom u 9:00 sati održati 6. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 21 tačku dnevnog reda. Materijale za sjednicu možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda.   Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda ostvarenih radom termoelektrana za 2017. godinu Prijedlog odluke ... Read More »

Izvještaj sa 5. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća  je 22.03.2017.godine održao 5. redovnu sjednicu. Kolegij je razmatrao  i primio k znanju Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-4-74-K/17 od 20.02.2017.godine, Informaciju Općinskog načelnika u vezi upozorenja teniskog kluba „TTT-GAME“ Kakanj, Inicijativu OO „Naša stranka“ Kakanj za organiziranje dežurne apoteke u krugu JU Dom zdravlja Kakanj i Inicijativu i prijedlog za finansiranje projekta „Dani pošumljavanja u ... Read More »

Najava 5. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća  će 22.03.2017.godine sa početkom u 15:30 održati  5.sjednicu na kojoj će razmatrati: Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Kolegija Općinskog vijeća Izvještaj o realizaciji Okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2016.godinu Razmatranje inicijativa, prijedloga i drugih predstavki upućenih Vijeću: a) Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju općine na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-4-74-K/17 od 20.02.2017.godine b) Informacija ... Read More »