Utorak , 26 Mart 2019

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Najava: U utorak edukacija iz oblasti stočarstva, u srijedu iz oblasti pčelarstva

U utorak 26. marta 2019. godine s početkom u 16.00 sati u maloj sali Javne ustanove Kulturno-sportski centar bit će upriličena edukacija iz oblasti stočarstva o temi „Zdravlje papaka – uticaj na proizvodne karakteristike goveda“. Predavač će biti doc.dr.Amel Čutuk, šef katedre za ambulantnu kliniku Veterinarskog fakulteta Sarajevo. U srijedu 27. marta, na istom mjestu, s početkom u 16.00 sati, ... Read More »

Javni poziv: Općinska podsticajna sredstva za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa ... Read More »

Javni poziv: Projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine Općinski načelnik objavljuje  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat  “Pokreni svoj posao u Kaknju”  Pozivaju se nezaposlene osobe sa područja općine Kakanj koje ... Read More »

Predstavljamo plan i termine održavanja edukacija iz oblasti poljoprivrede za mart 2019. godine

I ove godine Općina Kakanj, odnosno nadležna Služba, planira da organizuje teoretske i praktične edukacije iz oblasti poljoprivrede.  Teme za edukacije se definišu uz konsultacije sa Savezom poljoprivrednih udruženja ”KAP” Kakanj i predavačima. Predstavljamo plan edukacija za mart 2019. godine: Teoretske edukacije iz oblasti voćarstva i zaštite bilja , 21.3.2019.god., predavači mr. Emir Sejdić ( iz firme Syngenta) i dr. ... Read More »

Javni poziv: Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine Općinski načelnik objavljuje  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”  Pozivaju se poslovni subjekti, koji upošljavaju osobe ... Read More »

Obavještenje: Dodjela podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu – Refundacija troškova osnivanja

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019. godinu, broj: 01/1-27-61/19 od 28.02.2019. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje  O B A V J E Š T E NJ E o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2019. godinu – Refundacija troškova osnivanja ... Read More »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva (rok za prijave: 29.mart)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, broj: 01/1-27-59/19 od 28.02.2019. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za oblast pčelarstva  Pozivamo pčelare sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za pčelarstvo, a ... Read More »

Predstavljamo Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj  objavljuje Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, a kojeg je Općinsko vijeće usvojilo na 27. sjednici  održanoj 28.2.2019.godine. Program možete vidjeti klikom ovdje U narednom periodu Služba će objavljivati pojedinačne javne pozive za prijavu na podsticaje kako je navedeno u Programu. Read More »