Ponedjeljak , 19 Februar 2018

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Održana edukacija o temi „Pisanje biznis planova“

Četvrtak, 17.mart 2016.godine: U maloj sali Doma kulture u Kaknju, 15. i 16. marta 2016. godine, održana je edukacija o temi „Pisanje biznis planova“. Edukaciju kojoj su prisustvovala 32 polaznika organizirala je Općina Kakanj, u saradnji sa Humanitarnom organizacijom World Vision BiH, ured u Zenici. Cilj organiziranja edukacije je  osposobljavanje polaznika obuke za samostalno pisanje biznis planova i stvaranje mogućnosti da ... Read More »

Održana teorijska edukacija iz oblasti jagodičastog voća

U četvrtak  25. februara 2016. godine u Omladinskom centru Kakanj održana je teorijska edukacija iz oblasti jagodičastog voća o temama: –       “Novi koncept-integralna zaštita maline“, predavač mr.sc.Amer Sunulahpašić; –        “Primjena mikrobioloških đubriva i bio fungicida u zaštiti maline“, predavač dipl.ing. Milijan Lukić, firma „Biogenesis“. Edukaciju kojoj je prisustvovalo oko 100 osoba organizirala je Općina Kakanj u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja ... Read More »

Održana edukacija iz oblasti stočarstva

U utorak, 23. februara 2016. godine, u maloj sali Doma kulture, održana je teorijska edukacija iz oblasti stočarstva o temama: –       “Prijava i odjava kretanja životinja“,  predavač Salih Hasagić, dr.vet.med, –        “Ishrana preživara“, predavači SANO stručni savjetnici. Edukaciju je organizirala Općina Kakanj, u saradnji sa Udruženjem uzgajivača krupne i sitne stoke „Farmeri“ Kakanj. Detalji sa edukacije iz oblasti stočarstva Read More »

Održana edukacija iz oblasti pčelarstva

Prije nekoliko dana u Kaknju je, u maloj sali Doma kulture, upriličena teorijska edukacija iz oblasti pčelarstva o temi “Uzimanje pčelinjeg otrova i proljetni razvoj pčelinjih zajednica“. Predavanje je organizirala Općina Kakanj, u saradnji sa Udruženjem pčelara „Bagrem“ Kakanj. Veliki broj kakanjskih pčelara je slušao predavanje Sulejmana Jakupovića. Zabilježeno na edukaciji       Read More »

Izdvajanja u 2016.godini: 430.000 KM za podsticaje u poljoprivredi plus značajna sredstva humanitarnih organizacija i partnera Općine Kakanj

U 2016. godini Općina Kakanj će za podsticaje u poljoprivredi uložiti 430.000 KM. Ukupna suma ovogodišnjih podsticaja u poljoprivredi će biti i veća od 430.000 KM obzirom da su humanitarne organizacije i partneri Općine Kakanj najavili da će i ove godine kroz izdvajanja u oblasti poljoprivrede pomagati građanima Kaknja, uz sufinansiranje Općine. Kroz Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj ... Read More »

U razvoj poduzetništva i obrta u 2016. godini Općina Kakanj će uložiti 365.000 KM

Na 39. sjednici Općinskog vijeća Kakanj koja je održana 28. januara 2016. godine usvojeno je nekoliko veoma važnih programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj. Između ostalog, usvojen je Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoju poduzetništva i obrta za 2016.godinu  kojim je definirano ulaganje 365.000 KM budžetskih sredstava. Obzirom na činjenicu da su u 2015. godini ... Read More »

Obavijest: Ažuriranje podataka u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK)

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2016. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom ... Read More »

Osvrt na 2015. godinu: Više od 600.000 KM novčanih podsticajnih sredstava, 42 steone junice, 25 plastenika, motokultivatori…

Tokom 2015. godine kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” podsticaj je ostvarila 21 nezaposlena osoba koja je, uz pomoć Općine, pokrenula i registrirala vlastitu djelatnost. Podsticajna sredstva u okviru projekta “Proširi svoj posao u Kaknju” dobilo je 7 pravnih lica/obrtnika. Podsticajna sredstva za refundaciju troškova obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća “d.o.o” ostvarilo je 9 ... Read More »

Održana teorijska edukacija iz oblasti mljekarstva

U utorak 8.12.2015. godine, u maloj sali Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj (Dom kulture), održana je teorijska edukacija iz oblasti mljekarstva. Na edukaciji je bilo riječi o  pripremi prijedloga programa općinskih podsticaja u oblasti poljoprivrede za 2016. godinu, te o važnosti i značaju upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (RPG i RK), kao i važnosti ažuriranja baze RPG i RK. ... Read More »

Općinski podsticaji: Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora

Obavještavamo vlasnike obrtničkih radnji i preduzeća – d.o.o. koji su registrirali djelatnost i osnovali firmu na području općine Kakanj u 2014. i 2015. godini, a svoje poslovne aktivnosti obavljaju u prostorijama koje se nalaze na području općine Kakanj, na osnovu Ugovora o zakupu, da do 10.12. 2015. godine mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora. Općina Kakanj će sufinansirati ... Read More »