Srijeda , 25 April 2018

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Općina Kakanj pomaže pokretanje biznisa

Za djelatnosti čija je registracija u nadležnosti Općine Kakanj za registraciju je potreban jedan dan, no ako se radi o vrsti djelatnosti čija registracija iziskuje odobrenja viših nivoa vlasti onda se uključuju općinski službenici kako bi pomogli investitorima da u što kraćem roku završe sve procedure u Zenici i Sarajevu. Nakon što se Općina Kakanj u znatnoj mjeri odrekla svojih ... Read More »

Počela izgradnja u Poduzetničkoj zoni “Vrtlište”

Kakanjsko preduzeće “Trgošped” počelo je sa izgradnjom svojih poslovnih objekata na lokacijama Poduzetničke zone “Vrtlište” u Kaknju. Ovom preduzeću, kao i drugim zainteresiranim privrednim subjektima, Općina Kakanj je dodijela lokacije u Poduzetničkoj zoni “Vrtlište” po simboličnoj cijeni od 1 KM u cilju poticaja izgradnji novih poslovnih objekata što u konačnici donosi nova zapošljavanja. U vremenu opće krize Kakanj je jedna ... Read More »

Javni poziv: Općinski podsticaji za plasteničku i stakleničku proizvodnju

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za plasteničku i stakleničku proizvodnju. Pravo na ostvarivanje podsticaja mogu ostvariti poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju slijedeće uslove: – u plasteniku ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća, – imaju plastenike ili staklenike površine od 100 m2 do 400 m2, – visina konstrukcije na najvišem dijelu ... Read More »

Projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”: Potpisani ugovori sa korisnicima poticajnih sredstava

Općina Kakanj kontinuirano realizira aktivnosti koje su usmjerene na razvoj poduzetništva, te na zapošljavanje i samozapošljavanje. U uredu općinskog načelnika Nermina Mandre 22. augusta 2014. godine je upriličeno potpisivanje ugovora sa kandidatima kojima je Općina Kakanj dodijelila poticajna sredstva u svrhu pokretanja djelatnosti u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”. Podsjetimo, nakon što je okončana procedura dostavljanja poslovnih planova ... Read More »