Utorak , 18 Decembar 2018

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Potpisani novi ugovori o dodjeli plastenika

Petak, 14. septembar 2018.godine: U Općini Kakanj danas su potpisani novi ugovori o dodjeli plastenika. Radi se o projektu “Ekonomsko osnaživanje porodica kroz razvoj poljoprivrede” kojeg finansiraju Općina Kakanj sa 5.000 KM i HO “World Vision” sa 2.000 KM. U periodu od 2015. godine do danas Općina Kakanj je, uz učešće humanitarnih organizacija, kroz dodjele plastenika, stoke i mehanizacije, u ... Read More »

Projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju”: Potpisano novih 15 ugovora

U srijedu 12. septembra 2018. godine u sali Općine Kakanj upriličeno je potpisivanje novih 15 ugovora o dodjeli općinskih podsticajnih sredstva u svrhu pokretanja djelatnosti u okviru projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju”. Iz oblasti poljoprivrede samostalnu poljoprivrednu djelatnost registriralo je 5 proizvođača: Lević Murisa, Hrgota Tomo, Petričević Mujo, Trako Izeta i Durmić Fatima. Vlastite djelatnosti u oblasti poduzetništva pokrenuli su: Red.broj Naziv firme/ ... Read More »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog ... Read More »

U Brežanima upriličen događaj pod nazivom “Dani polja kukuruza – Kakanj 2018”

U srijedu 29. augusta 2018. godine u Brežanima, općina Kakanj, upriličen je događaj pod nazivom “Dani polja kukuruza – Kakanj 2018”. Organizatori događaja bili su Udruženje uzgajivača sitne i krupne stoke “Farmeri” Kakanj, Savez poljoprivrednih udruženja “KAP” Kakanj i “Pioneer sjeme Zagreb”, dok je Općina Kakanj bila finansijski pokrovitelj. U okviru ovog događaja, promotor firme “Pioneer sjeme” Zagreb, Kakanjac Emir ... Read More »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine jagodičastog voća

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine jagodičastog voća Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog ... Read More »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za svinjogojstvo

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za svinjogojstvo Obavještavamo sve uzgajivače rasplodnih krmača sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja ... Read More »

Sugestija poljoprivrednicima: Strništa zaorati, nipošto spaljivati

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj preporučuje poljoprivrednim proizvođačima da nakon žetve strnih žita zaoru strništa (biljne ostatke). Na taj način se povećava brojnost i aktivnost mikroorganizama koji intenzivnije razlažu organsku materiju i pretvaraju je u humus,  tj. povećavaju se hranidbena svojstva zemljišta i poboljšava se struktura i vodno-zračni režim zemljišta. Strnište je potrebno zaorati ... Read More »