Srijeda , 21 Novembar 2018

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Javni poziv: Općinski novčani podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2018.godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za I kvartal 2018. godine   Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, a koji predaju mlijeko jednom od registrovanih ... Read More »

Javni poziv: Općina Kakanj dodjeljuje podsticaje za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije,  priključaka, aparata i  druge opreme u poljoprivredi Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, ... Read More »

Javni poziv: Refundacija troškova osnivanja obrtničkih (u osnovnom zanimanju), trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o.

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine, koji je usvojilo Općinsko vijeće, Općinski načelnik objavljuje   O B A V J E Š T E NJ E o odobravanju i dodjeli podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu   Obavještavaju se vlasnici ... Read More »

Javni poziv: Općinska podsticajna sredstva, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine usvojene od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom” Pozivaju se ... Read More »

Održana edukacija iz oblasti jagodičastog voća i zaštite bilja

U četvrtak 22.3.2018. godine u maloj sali  Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj održana je teorijska edukacija iz oblasti jagodičastog voća i zaštite bilja o temama: „Aktuelnosti u proizvodnji maline“ i “Principi zaštite u intenzivnoj proizvodnji jagodičastog voća u odnosu na standarde u Evropskoj Uniji“. Predavači su bili dr. Adnan Maličević i Emir Sejdić. Edukaciji je prisustvovalo 80 poljoprivrednih proizvođača. Edukaciju je ... Read More »

Obavijest za poljoprivredne proizvođače: Ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kakanj, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.3.2018. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom ... Read More »

Javni poziv pčelarima sa područja općine Kakanj: Općinski novčani podsticaj, rok za prijave 30.3.2018.godine

Obavještavamo pčelare sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja, shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu. Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju pčelari koji ispunjavaju slijedeće uslove: –   da su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, te da su ažurirali podatke u 2018.god, ... Read More »

Preporuke iz Službe za privredu: Rezidba i zimsko tretiranje voća

Zimska rezidba je važan posao u voćarstvu jer se na taj način  povećava rodnost i kvalitet voća i to je osnovna mjera u zaštiti voća od bolesti i štetočina. Treba je obaviti u vrijeme biološkog  mirovanja, tokom zime, prije bubrenja prvih pupova. Za rezidbu se koriste makaze, noževi, pile. Alat mora biti čist i dezinficiran. Nakon rezidbe alat je potrebno ... Read More »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede (osnovna djelatnost)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za registraciju poljoprivrede (osnovna djelatnost)  Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji se nalaze na evidenciji Biroa za ... Read More »

Predstavljamo ovogodišnje planove utroška budžetskih sredstava Općine Kakanj u svrhu razvoja poduzetništva i obrta, te poljoprivrede

Općina Kakanj svake godine u kontinuitetu izdvaja značajna novčana sredstva u svrhu razvoja poduzetništva i poljoprivrede. Predstavljamo ovogodišnje planove utroška budžetskih sredstava Općine Kakanj u svrhu razvoja poduzetništva i obrta, te poljoprivrede (klik na naslove): Program, Podsticaji u poduzetništvu, 2018 Program podsticaja u poljoprivredi, 2018       Read More »