Utorak , 6 Decembar 2022
Danas u Kaknju predstavljanje “Priručnika za prevenciju rodno zasnovanog nasilja”

Danas u Kaknju predstavljanje “Priručnika za prevenciju rodno zasnovanog nasilja”

Četvrtak, 8.decembar 2016.godine: U Motelu “Tiron” u Kaknju danas će, sa početkom u 15:30 sati, biti upriličeno predstavljanje “Priručnika za prevenciju rodno zasnovanog nasilja”. Izrada Priručnika je finansirana sredstvima IN fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Kinderpostzegels fondacije iz Holandije, kroz projekat„Dječiji kreativni centar – mjesto prevencije rodno zasnovanog nasilja“. Podrška izradi Priručnika osigurana je  i kroz projekte  UG „Alternative“ Kakanj podržane od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Općine Kakanj.

Na predstavljanju će govoriti:

–     Vildana Neimarlija, prof.pedagogije i psihologije, psihoterapeut TA;

–     Esmin Brodlija, dipl.psiholog i geštalt psihoterapeut i

–     Maksuma Topalović, izvršna direktorica NVO „Alternative“ Kakanj

Predstavljanje će voditi Mirza Bajramović, magistar umjetnosti – glumac.

Zainteresirani će moći razgovarati sa trenerima koji su učestvovali u projektu, a to su Alisa Provalić, Esmin Brodlija, Jelena Radoš, Maksuma Topalović, Naida Bukvić, Naila Obralija i Vildana Neimarlija.

Molimo medije da, u skladu sa mogućnostima, prate predstavljanje.

 

Leave a Reply