Srijeda , 19 Decembar 2018
Deponija uz put Bjelavići-Čelikovina, postoje indicije da je neka kuća rušena u Čatićima i da je otpad dovezen uz ovaj put, molimo da se anonimno u inbox dojavi više informacija

Deponija uz put Bjelavići-Čelikovina, postoje indicije da je neka kuća rušena u Čatićima i da je otpad dovezen uz ovaj put, molimo da se anonimno u inbox dojavi više informacija

Deponija uz put Bjelavići-Čelikovina, postoje indicije da je neka kuća rušena u Čatićima i da je otpad dovezen uz ovaj put, molimo da se anonimno u inbox dojavi više informacija