Srijeda , 16 Januar 2019
Dodjela pomoći  u svrhu rješavanja stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica: U Službi za boračka pitanja Općine Kakanj sačinjena Lista prvenstva, prigovori se podnose do 22.5.2018.godine

Dodjela pomoći u svrhu rješavanja stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica: U Službi za boračka pitanja Općine Kakanj sačinjena Lista prvenstva, prigovori se podnose do 22.5.2018.godine

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj nakon okončanog Oglasa o mogućnosti podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja, sačinila je Listu prvenstva za pomoć u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica za Kakanj.

Svi učesnici postupka, odnosno lica koja su podnijela zahtjeve za ovu vrstu pomoći, mogu  izvršiti uvid u listu lično u prostorijama Službe.

Nezadovoljni ponosioci imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana isticanja liste. Prigovor uz prilaganje eventualno novih dokaza se podnosi do 22.5.2018. godine kada je i posljednji dan za podnošenje.