Petak , 3 Decembar 2021

E-obrasci

Sa željom da olakšamo procedure i da omogućimo građanima što jednostavniji pristup obrascima, pripremili smo elektronske obrasce zahtjeva koji se obično popunjavaju u Centru za pružanje usluga građanima i matičnim uredima. Sada sve ove dokumente možete preuzeti ovdje, te ih popuniti u svom domu, a nakon toga  predati u Centru za pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.

SLUŽBA ZA PRIVREDU, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE
– tel: 032/771-827,
– mail: opcinaka@bih.net.ba)

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

– Kontakt telefoni: 032/771-815, 032/771-823, 032/771-800, lokal 850,
– mail: opcinaka@bih.net.ba

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, RADNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE, LOKALNU SAMOUPRAVU I MJESNE ZAJEDNICE

– 032/771-811, 032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
– 032/771- 816 (Matični ured Kakanj),
– 032/ 557-091 (Matični ured Brnjic),
– 032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska),
– 032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BORAČKA PITANJA,RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I POVRATNIKE

– 032/771-807,
– e-mail:opcinaka@bih.net.ba

Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu:

Odsjek za raseljena lica, izbjeglice i povratnike:

Služba civilne zaštite
– 121 – Operativni centar,
– 123 – Vatrogasci,
– 032/554-600 – Služba civilne zaštite,
– e-mail:opcinaka@bih.net.ba)

Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
– tel: 032/771-803,
– e-mail: opcinaka@bih.net.ba

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika
– tel: 032/771-801, 032/555-301, 032/771-802,
– e-mail: opcinaka@bih.net.ba, urednacelnika@kakanj.com.ba)

Popunjeni obrasci se predaju u Centru za  pružanje usluga građanima (šalter-sala u zgradi Općine) ili  u matičnim uredima Brnjic, Kraljeva Sutjeska i Bilješevo.

Podsjetimo, Općina Kakanj izvršila je umrežavanje centralnog matičnog ureda u Kaknju sa područnim matičnim uredima. Dosadašnja ograničena mogućnost pružanja usluga u matičnim uredima u   Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Bilješevu značila je dugo putovanje    građana do Centra za pružanje usluga u Kaknju kako bi dobili građevinsku dozvolu, podnijeli zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć,   zahtjev za stipendiju, zahtjev za pomoć pri saniranju šteta od   elementarnih nepogoda…

Realizacijom projekta „Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za   pružanje usluga građanima“ gotovo sve  usluge koje su ostvarivali u   Kaknju, u Centru za pružanje usluga, građani mogu ostvariti u matičnom   uredu kojem geografski pripadaju. Osim toga, osoba koja je upisana u   matične knjige rođenih npr. u Kraljevoj Sutjesci moći će dobiti rodni   list ili uvjerenje o državljanstvu u matičnim uredima u Brnjicu,   Bilješevu ili Kaknju, i obrnuto.

Radi se o ostvarenju principa savremenih administracija koji kaže „putuju podaci, a ne građani“.

Kontakti:

– 032/771-820 (Centar za pružanje usluga građanima),
– 032/771- 816 (Matični ured Kakanj),
– 032/ 557-091 (Matični ured Brnjic),
– 032/779-202 (Matični ured Kraljeva Sutjeska,
– 032/770-339 (Matični ured Bilješevo)

Email: opcinaka@bih.net.ba

Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak, 7.00 – 15.30 sati

Leave a Reply