Srijeda , 16 Januar 2019
Građani pišu: Zar nije dosta više devastacije šuma? (Foto: Novo Naselje Bare-Brus, tačnije dio iznad lovačkog gatera)

Građani pišu: Zar nije dosta više devastacije šuma? (Foto: Novo Naselje Bare-Brus, tačnije dio iznad lovačkog gatera)

“Zar nije dosta više devastacije šuma od strane pojedinaca,a šumari u dogovoru sa njima se bogate i ništa ne poduzimaju. Ovo su “pluća” grada i trebale bi se poduzeti mjere da se sprijeći uništavanje šuma. Lokacija na kojoj je slikano jeste Novo Naselje Bare-Brus tačnije dio iznad lovačkog gatera”, napisao je u poruci upućenoj u inbox Facebook stranice Općine Kakanj jedan građanin Kaknja.

Obzirom da Općina Kakanj nije nadležna u oblasti na koju se sugestija odnosi, sugestija će biti proslijeđena na adrese nekoliko kantonalnih institucija.