Utorak , 19 Mart 2019
Informacija u vezi potkresavanja drveća u gradskoj zoni Kaknja

Informacija u vezi potkresavanja drveća u gradskoj zoni Kaknja

U vezi pitanja građana koja se odnose na potkresavanje drveća u gradskom području Kaknja, građane obavještavamo da se potkresavanje vrši na zahtjev vlasnika parcele na kojoj se nalazi drveće ili na zahtjev vlasnika stanova kojima drveće nanosi štetu, a u određenim situacijama i po “službenoj dužnosti” kada se uoči određeni problem.

Gdje god je moguće vrši se potkresavanje umjesto sječe, a svakodnevno se vrši i sadnja novog drveća. Samo uz novu gradsku saobraćajnicu zasađeno je više od 80 novih sadnica.

Potkresavanje se vrši na način koji omogućava da se na drveću pojave nove grane i zelenilo.

U slučaju da posao potkresavanja predstavlja rizik angažiraju se specijalizirana vozila sa korpom ili ljestvama, a posao se vrši uz posebne mjere opreza.

U vangradskim i seoskim područjima vlasnicima parcela uz saobraćajnice od strane inspekcija se naređuje potkresavanje drveća koje ometa saobraćaj i predstavlja opasnost za ljude i materijalne dobra.