Petak , 21 Septembar 2018
Izmjene rješenja i rješenja o imenovanju biračkih odbora

Izmjene rješenja i rješenja o imenovanju biračkih odbora

Klikom na linkove ispod možete pogledati ili preuzeti rješenja.

094A006 BJELAVIĆI 12.09.2018.

 094A008 ČATIĆI 12.09.2018.

094A009 STARA JAMA 12.09.2018.

094A010 BRNJICI 12.09.2018.

094A012 DOBOJ 12.09.2018.

094A016 DONJI KAKANJ 12.09.2018.

094A018 TE KAKANJ 12.09.2018.

094A021 HALJINIĆI 12.09.2018.

094A022 O.Š. MULA MUSTAFA BAŠESKIJA 12.09.2018.

094A023 BIŠTRANI 12.09.2018.

094A024 KRALJEVA SUTJESKA 12.09.2018.

094A027 HODŽIĆI 12.09.2018.

094A028 PAPRATNICA 12.09.2018.

094A029 SEOCE 12.09.2018.

094A030 POPE 12.09.2018.

094A031 RIČICA 12.09.2018.

094A032 SLAPNICA 12.09.2018.

094A037 VELIKI TRNOVCI 12.09.2018.

094A038 VUKANOVICI 12.09.2018.

094A041 O.Š. HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ 1 12.09.2018.

094A043 ELEKTRO KAKANJ 12.09.2018.

094A045 PLANDIŠTE 12.09.2018.

094A046 VATROGASNI DOM DOBOJ 12.09.2018.

094A049 ČATIĆI 1 12.09.2018.

094A050 PODVARDA 12.09.2018.

094A051 BRNJ 12.09.2018.

094A053 ELEKTRO KAKANJ – SOLITERI 12.09.2018.

094A056 POVEZICE 12.09.2018.

094A058 BARE 12.09.2018.