Utorak , 19 Mart 2019
Izvještaj sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Izvještaj sa 6. sjednice Kolegija Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je 18.04.2017.godine održao 6. sjednicu na kojoj je pored utvrđivanja termina 7. sjednice Općinskog vijeća i dnevnog reda razmatrao: vijećničko pitanje Eldina Mijoča, zahtjeve Drugostepene komisije za žalbe i Behidže Ajanović i žalbu Nerme Đino. Kolegij je odlučio da se odgovor vijećniku Mijoču dostavi, da se zahtjev Drugostepene komisije za žalbe razmatra na 7. sjednici Općinskog vijeća, a zahtjev Behidže Ajanović dostavi Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline. Žalba Nerme Đino proslijedit će se Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike. U vezi zahtjeva i žalbe koji su proslijeđeni službama, Kolegij je tražio od istih povratnu informaciju o poduzetim mjerama.

Utvrđen je i termin 7. sjednice Općinskog vijeća – 27.04.2017.godine sa početkom u 9:00 sati. Vijeće će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda.

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Leave a Reply