Srijeda , 1 Mart 2017
NAJNOVIJE VIJESTI

Javna preduzeća i ustanove

VODOKOM-LOGO
J.P. Vodokom d.o.o. Kakanj
A
lije Izetbegovića 51/II
72240 Kakanj
Tel.: 032 557 950
Fax: 032 557 956
www.vodokom.ba

GRIJANJE
J.P. Grijanje d.o.o. Kakanj   

Alije Izetbegovića 51/I
72240 Kakanj
Tel.: 032 554 937
Fax: 032 554 937
http://www.grijanje.co.ba/

J.P. Kulturno – sportski centar  Kakanj         
Ulica šehida 5
72240 Kakanj
Tel.: 032 553 127
Fax: 032 553 983

 

J.U. Dom zdravlja Kakanj            
Zeničko-partizanskog odreda 50
72240 Kakanj
Tel.: 032 460 950
Fax: 032 460 951
e-mail: info@dzkakanj.com.ba
http://www.dzkakanj.com.ba

J.U. za predškolski odgoj i obrazovanje ”Mladost” Kakanj
Zeničko-partizanskog odreda 66
72240 Kakanj
Tel.: 032 552 120

Fax:032/552-121

 

J.U. Centar za socijalni rad Kakanj

309. brigade
2240 Kakanj
Tel.: 032 553 076
Fax: 032 556 750
e-mail: csr.kakanj@gmail.com

 

J.U. Gradska biblioteka Kakanj
Ul. šehida 5
72240 Kakanj
Tel.: 032 559 625
Fax: 032 559 625
e-mail: biblion_ka@yahoo.com