Petak , 3 Decembar 2021

Javne Nabavke – Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

2019. godina

Odluka o donošenju Plana javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

2018. godina

Odluka o  petoj izmjeni i dopuni JN za 2018. godinu

Odluka o  četvrtoj izmjeni i dopuni JN za 2018. godinu

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni JN za 2018. godinu

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni JN za 2018. godinu

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni JN za 2018. godinu

Odluka o donošenju Plana javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

2017. godina

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I

ODLUKA O II IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O III IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IV IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O V IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O VI IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

ODLUKA O VII IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

2016. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA  NABAVKE ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI II

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI III

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI IV

Dopune Plana nabavki za 2016 – 5

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI VI

IZMJENE PLANA NABAVKI ZA 2016. – 7

IZMJENE PLANA NABAVKI ZA 2016. – 8

2015. godina

PLAN JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2015. GODINU

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2015. GODINU

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

IZMJENE I DOPUNE II PLANA JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE III PLANA JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2015. GODINU

IZMJENE I DOPUNE III PLANA JAVNIH NABAVKI – ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ ZA 2015. GODINU

Leave a Reply