Srijeda , 16 Januar 2019
Javni poziv: Općinska podsticajna sredstva, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Javni poziv: Općinska podsticajna sredstva, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine usvojene od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat

“Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”

Pozivaju se poslodavci, koji upošljavaju osobe sa invaliditetom (preko 50% invalidnosti) sa područja Općine Kakanj, kao i invalidne osobe koje pokrenu ili su u 2017. godini pokrenuli vlastiti biznis, da mogu podnijeti zahtjev za odobravanje i dodjelu općinskih podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu, projekat “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Ovom vrstom podsticaja Općina Kakanj omogućit će invalidnim osobama sa područja općine Kakanj, koji su pokrenuli ili imaju namjeru pokrenuti vlastiti biznis sufinansiranje nabavke mašina, opreme i repromaterijala u maksimalnom iznosu do 3.000,00 KM, te refundaciju troškova obaveznih doprinosa za registrovanu djelatnost za period od 24 mjeseca.

Firmama koje u toku 2018. godine na području općine Kakanj formiraju organizacione jedinice, u kojima će biti uposlene osobe sa invaliditetom (preko 50% invalidnosti), Općina Kakanj će sufinansirati troškove zakupa poslovnog prostora. Maksimalan iznos podsticajnih sredstava je 320,00 KM/mjesečno za jednog pravnog subjekta.

Jedan aplikant može ostvariti pravo na dodjelu podsticajnih sredstava po jednom osnovu (ili refundacija obaveznih doprinosa ili sufinansiranje troškova zakupa poslovnog prostora).

Zainteresovani poslovni subjekti uz prijavu na Javni poziv obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili klikom ovdje;
  2. Rješenje o registraciji djelatnosti;
  3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti;
  4. Dokaz da fizička i pravna lica nemaju obaveza po osnovu poreza i doprinosa odnosno da su uredno izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda (uvjerenje Porezne uprave, uvjerenje Uprave sa indirekno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici);
  5. Potvrda o stepenu invalidnosti za vlasnika ili za uposlene osobe;
  6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora;
  7. Broj tekućeg računa kod poslovne banke.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem prijemne kancelarije Općine Kakanj ili poštom na adresu Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj, sa naznakom „Prijava na Javni poziv “Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom”.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva ostaje otvoren do utroška sredstava.

Komisija će nakon pregleda pristiglih prijava na osnovu utvrđenih kriterija sačiniti rang listu prijavljenih poslodavaca. Prednost pri odabiru korisnika će imati proizvodne djelatnosti, poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika, izvoznici, te oni koji do sada nisu bili korisnici općinskih podsticajnih sredstava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 07:00 – 15:30 sati.