Subota , 23 Februar 2019
Javni poziv: Općinski podsticaj – Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora, rok za prijave 10.12.2018. godine

Javni poziv: Općinski podsticaj – Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora, rok za prijave 10.12.2018. godine

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava

za razvoj poduzetništva i obrta za 2018. godinu “Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja registrovana djelatnost”

Pozivaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za  2018. godinu   “Sufinansiranje dijela troškova zakupa poslovnog prostora obrtničkim radnjama (osnovno zanimanje) i preduzećima d.o.o., koja su registrovana na području općine Kakanj u 2017. ili 2018. godini”.

Na ovaj način refundira se dio godišnjih troškova zakupa poslovnog prostora fizičkim i pravnim licima koji su registrovali djelatnost kao obrt ili preduzeće – d.o.o. na području općine Kakanj u 2017. ili 2018. godini, a svoje poslovne aktivnosti obavljaju u prostorijama na osnovu ugovora o zakupu.

Općina Kakanj će sufinansirati do 50% mjesečnog iznosa zakupnine za 2018. godinu, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 1.200,00 KM godišnje.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

  1. Ovjeren i potpisan zahtjev koji se može preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj ili na web stranici www.kakanj.gov.ba;
  1. Rješenje o registraciji društva sa ograničenom odgovornošću – d.o.o. ili rješenje o registraciji obrtničke djelatnosti izdato u 2017. ili 2018. godini;
  2. Uvjerenje Uprave za indirekno oporezivanje (ukoliko su PDV obveznici) o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza;
  3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora;
  4. Rješenje Porezne uprave o obavezi plaćanja poreza po osnovu ugovora o zakupu;
  5. Dokaz o plaćenoj zakupnini i porezu.

Zahtjevi sa ostalom neophodnom dokumentacijom predaju se na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj najkasnije do 10.12.2018. godine.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti klikom ovdje

Uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na podsticaje navedeni su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu koji se može pogledati klikom ovdje

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.