Srijeda , 16 Januar 2019
Javni poziv: Općinski podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) i jagodastog voća (aronija, američka borovnica, ribizla)

Javni poziv: Općinski podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) i jagodastog voća (aronija, američka borovnica, ribizla)

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) i jagodastog voća (aronija, američka borovnica, ribizla)

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) i jagodastog voća (aronija, američka borovnica, ribizla) u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i koji imaju podignute intenzivne zasade visokostablašica  (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće) i jagodastog  voća (aronija, američka borovnica, ribizla) na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  površine od 2 do 20 dunuma.

U voćnjaku moraju biti provedene neophodne agrotehničke i pomotehničke mjere predviđene principima uzgoja u intenzivnoj proizvodnji.

Pod neophodnim agrotehničkim i pomotehničkim mjerama podrazumjeva se:

I  Agrotehničke mjere:

 • higijena voćnjaka koja podrazumjeva čišćenje voćnjaka od organskog i neorganskog otpada,  košenje trave u međurednom prostoru koja ne smije biti visočija od 10 cm,
 • obrada zemljišta u zoni korjenovog sistema frezanjem ili okopavanjem, kao i primjenom herbicida sa ciljem uspostavljanja dobrog vazdušno – vodnog režima i uništavanje korova,
 • đubrenje organskim i mineralnim đubrivima u trakama, koji je predviđen zajedno sa obradom zemljišta u stavu br.2,
 • zaštita od bolesti i štetnika po programu zaštite za pojedine vrste, a po preporuci stručnjaka iz oblasti voćarstva.

II  Pomotehničke mjere:

 • zimska i ljetna rezidba

Minimalan broj zasađenih stabala u intenzivnom voćnjaku za koji se aplicira (vidljivo iz registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata – detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2018. godine) i na terenu:

 • jabuka 2.000 komada/ha,
 • kruška i višnja 1.500 komada/ha,
 • šljiva 900 komada/ha,
 • trešnja, breskva, kajsija i lijeska 700 komada/ha,
 • dunja 1.000 komada/ha,
 • okalemljeni orah 260 komada/ha,
 • aronija 2.000 komada/ha,
 • američka borovnica 2.000 komada/ha,
 • ribizla 4.000 komada/ha.

Podsticaj  iznosi:

 • 75,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu

djelatnost (samostalni poljoprivrednici),

 • 50,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

 • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
 • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2018. godini,
 • lista korištenja iz RPG i RK – detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima iz 2018. godine,
 • vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,
 • rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
 • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2018. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj (šalter-sala), te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7.00 do 15.30 h.