Utorak , 26 Mart 2019
Javni poziv za NVO: Predlaganje kandidata za člana komisije

Javni poziv za NVO: Predlaganje kandidata za člana komisije

JAVNI POZIV

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA/ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA  ZA PREDLAGANJE KANDIDATA  ZA ČLANA  KOMISIJE ZA OCJENJIVANJE I IZBOR PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA 2019. GODINU  

A/.  Pozivaju se nevladine organizacije/organizacije civilnog društva  (u daljem tekstu: organizacije) da dostave prijedlog  jednog kandidata koji će biti imenovan za člana i jednog kanidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana  Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih  organizacija koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, a po Javnom pozivu za finansiranje projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva  broj:02/1-1184/19 od 18.02.2019. godine.

B/. Pozivaju se nevladine organizacije nacionalnih manjina da dostave prijedlog jednog  kandidata koji će biti imenovan za člana i jednog kandidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih organizacija nacionalnih manjina koji će se finansirati  iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu, a po Javnom pozivu za finansiranje  projekata nevladinih  organizacija nacionalnih manjina, broj:02/1-1072/19 od 13.02.2019. godine.

C/. Jedan predloženi kandidat  može biti član, odnosno zamjenik samo jedne od naprijed navedenih komisija.

D/. Organizacije civilnog društva mogu predložiti kandidate za obje komisije, imajući u vidu iskustvo kandidata u implementaciji projekata iz oblasti  utvrđenih javnim pozivom.

Prijedlog  za člana odnosno zamjenskog člana treba da sadrži:

  1. Ime i prezime predloženog kandidata sa naznakom da li se predlaže „za člana“ ili  „zamjenskog člana“
  2. Naznaku za koju komisiju se predlaže kandidat,
  3. Kontakt telefon organizacije i predloženog kandidata

Odabir kandidata izvršit će se na osnovu broja  prijedloga pristiglih za tačno određenog kandidata za člana odnosno zamjenskog člana Komisije.

Prijedlozi kandidata koji će biti imenovan za člana i kanidata koji će biti imenovan za zamjenskog člana  Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih  organizacija koji će se finansirati iz Budžeta Općine Kakanj  za 2019. godinu i prijedlog  kandidata koji će biti imenovan za člana i zamjenskog člana Komisije za ocjenjivanje i izbor projekata nevladinih organizacija nacionalnih manjina koji će se finansirati  iz Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu,  mogu se podnijeti do 18.03.2019. godine  na email. nirka.omerovic@kakanj.com.ba. ili putem protokola Općine Kakanj svakim radnim danom od 8 do 15,30  sati u zatvorenoj koverti  sa naznakom „Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj – Prijedlog kandidata za ocjenu projekata nevladinih organizacija/organizacija civilnog društva “.

Prijedlozi  dostavljeni poslije navedenog roka neće biti razmatrani.