Utorak , 26 Mart 2019
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda maline sorte Polka

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda maline sorte Polka

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda maline sorte Polka

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine ploda maline sorte Polka u 2018.godini.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodičastog voća sa područja općine Kakanj upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci, a  koji imaju potpisan Ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodičastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća.

Podsticaj  iznosi:

  • 0,18 KM/kg za korisnike koji su registrovali  poljoprivrednu  djelatnost (samostalni

poljoprivrednici),

  • 0,12 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2018.godini,
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2018.godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
  • kopija ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • dokaz o predatoj količini ploda maline, sorta Polka (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
  • kopija tekućeg/žiro računa.

 Rok za podnošenje zahtjeva za predate količine ploda maline sorte Polka je 30.11.2018. godine.

 Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenih rokova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.