Utorak , 16 Oktobar 2018
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda zelenog feferona

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda zelenog feferona

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za predate količine ploda zelenog feferona

 Obavještavamo poljoprivredne proizvođače zelenog feferona sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine zelenog feferona u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kakanj koji imaju zasnovanu proizvodnju zelenog feferona na vlastitom imanju ili u zakupu, potpisan Ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda zelenog feferona sa firmom Carl Kuhne, te da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i registar klijenata kao nosioci.

Podsticaj  iznosi:

  • 0,12 KM/kg za korisnike koji su registrovali  poljoprivrednu  djelatnost (samostalni poljoprivrednici),
  • 0,08 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2018.godini,
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2018.godinu sa upisanim zasadom zelenog feferona izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
  • kopija Ugovora sa otkupljivačem ploda zelenog feferona za 2018.godinu,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • dokaz o predatoj količini ploda zelenog feferona (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača za kojeg je dostavljen Ugovor),
  • kopija tekućeg/žiro računa.

 Rok za podnošenje zahtjeva je 19.10.2018. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti  zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenih rokova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.