Srijeda , 16 Januar 2019
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava  za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

 

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava  i registar klijenata  kao nosioci i koji u tekućoj godini u proljeće obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu,  površine od 2 do 20 dunuma i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj  iznosi:

  • 60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu

djelatnost (samostalni poljoprivrednici),

  • 40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2018. godini,
  • vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,
  • Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je  31.5.2018. godine

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj (šalter-sala), te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja do navedenog roka.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828,  svakim radnim danom od 7.00 do 15:30 sati.